Afkast

152% i afkast siden opstart i 2008

Vi arbejder hver dag for at give vores kunder det bedste afkast, samtidig med at risikoen holdes så lavt som muligt. Siden opstart i 2008 har vi leveret et afkast, som ligger markant over markedet. Nedenfor ses en sammenligning med verdensindekset, MSCI LC World Gross.

Vha. vores StockR8 model og arbejdsmetoder er vi i stand til at identificere de bedste selskaber iblandt 65.000 børsnoterede selskaber i verden.
Disse selskaber besidder bl.a. en høj indtjeningsevne, finansiel styrke og har bevist deres stabilitet over en lang årrække.

Se afkast nedenfor.

Faktaboks

– Global aktieportefølje

– Afkast efter alle omkostninger: 152%

– Årligt gennemsnitligt afkast 8,67%

– Vores afkast er 61,49% bedre end markedet

Personlig formuepleje baseret på kvalitet, indsigt og erfaring.

Vores rådgivning sker på baggrund af grundige analyser af flere end 65.000 selskaber fra hele verden.

Ved hjælp af StockR8-modellen, som er udviklet over en lang årrække og har baggrund i Bjarne Jensens mangeårige erfaring, kan vi sammensætte porteføljer der udelukkende består af de økonomisk stærkeste selskaber fra hele verden.

152% i afkast siden opstart i 2008.

Siden opstart i januar 2008 og frem til udgangen af maj 2017, har StockRate givet et samlet afkast på 152%, efter alle omkostninger.

100% uafhængig formuepleje

Som uafhængig dansk formuerådgiver arbejder vi udelukkende for at give dig et maksimalt afkast – uden at løbe unødvendige eller betydelige risici. Vi er ikke underlagt bankers eller andres interesser – vi modtager ikke returkommission eller andre former for kick-backs fra bankerne.

Undgå høje gebyrer og lavt afkast – kontakt os for uafhængig rådgivning.

Få en GRATIS og uforpligtende gennemgang af dine investeringer. Så undgår du alternative eksotiske investeringer og høje omkostninger.

Vi repræsenterer kvalitet, indsigt og erfaring

Vores store indsigt i aktie- og obligationsmarkedet kommer dig til gode. På baggrund af grundige analyser, og ved hjælp af StockR8-modellen, er vi i stand til at finde de stærkeste aktier og obligationer.

​Vi kan rådgive dig om investering af både frie midler, pensionsmilder og selskabsmidler.

Bemærk at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast.