Har du overvægt i danske aktier? // Månedens indsigt // juni 2017

Risikospredning er en vigtig faktor, når den langsigtede værditilvækst af formuen skal sikres. Som investor kan man nedbringe risikoen på ens aktieinvesteringer, hvis man investerer i virksomheder med høj økonomisk kvalitet, globalt, og på tværs af brancher. Dertil kommer, at der helst skal være et antal aktier i porteføljen, så påvirkningen fra den enkelte aktie […]

Novo Nordisk // månedens selskab // juni 2017

Det danske selskab Novo Nordisk er kendt af de fleste herhjemme for igennem mange år at levere stabile og gode afkast til aktionærerne. Men 2016 gav store ridser i lakken med et kursfald på ca. 34% og affødte en del tvivl blandt investorerne om, hvad fremtiden mon byder på. Så hvad skal man gøre? Vi […]

Resultat af nyhedsbrevundersøgelse

I vores bestræbelser på at udsende indholdsrigt og relevant information til vores faste nyhedsbrevlæsere, har vi i sidste uge spurgt læserne, hvilke emner der interesserer dem og hvad de synes om indholdet af det nuværende nyhedsbrev. Undersøgelsen var kort og simpel, med det formål at forberede kvaliteten, samtidig med at tage emner op, der er […]

Beskyt din formue – men hvordan?

Adskillige år med faldende renter har fremhævet obligationernes porteføljeformål – at beskytte. Danskere med en balanceret risiko i sin portefølje er blevet vant til meget pæne afkast som følge af gevinster på både obligationer og aktier. Men renterne bliver ikke ved med at falde og med en forventet global økonomisk fremgang i sigte, vil de […]

Betaler du for meget for din investeringsrådgivning?

Hos StockRate ser vi kunder, som betaler et honorar for en porteføljeaftale, hvor det meste eller hele investeringen sker i bankens egne foreninger, og at nogle af disse foreninger igen investerer i bankens foreninger. Der betales altså honorar/provision 3 gange af de samme penge! Er der tale om bankrådgivning eller kunderådgivning? Siden 2004 har ”MiFID” […]

Den amerikanske befolkning overraskede alle i Præsidentvalget

Man fristes til at sige, at ”så skete det uventede igen”. Donald Trump blev valgt som amerikansk præsident med en betydelig margin målt i antal valgmænd. Ingen af meningsmålingerne havde opfanget stemningen hos de amerikanske vælgere. Alle havde Hillary Clinton som en sikker vinder – selv dagen før og på selve valgdagen. Det republikanske parti […]

Jagten på afkast fortsætter: aktiemarkederne i 3. kvartal 

Det er længe siden Brexit-afstemningen i Storbritannien blev gennemført. Der var en betydelig tummel både før, på basis for forventningsgætterierne, og i dagene umiddelbart efter at befolkningen havde stemt UK ud af EU. Uroen på aktiemarkederne blev markant, da det overraskende resultat forelå. På flere aktiemarkeder startede man med kursfald på op til 10% i […]

Disciplinen at tage vare på sine penge

Vi bruger betydelig tid, energi og kræfter på at skaffe midlerne til det daglige udkomme til familiers opretholdelse, bolig, bil, ferier osv. Og restbeløbet – stort eller småt – gemmes som opsparing til senere forbrug. Det er til eftertænksomhed, at penge/opsparing for mange mennesker er en uinteressant beskæftigelse, der ikke ofres mange tanker og kræfter […]

Udviklingen i aktiemarkederne i andet kvartal

Det kan blive lidt trivielt at skulle gentage sig selv, men vi har atter fået beviset for, at virkeligheden har overhalet forventninger, prognoser, forudsigelser, som ganske mange analytikere og spåmænd gladelig udbreder sig om, især når der kan følge en god publicity med. Befolkningen i Storbritannien har talt og meddelt 52%/48%, at man ønsker at […]

Ud af oliens afhængighed – af Hugo Gaarden

Nye investeringsmuligheder i kølvandet på krigene i den arabiske verden, oprøret i 2011 og det dramatiske fald i olieprisen. Det er lige så svært for den arabiske verden at komme ud af oliens afhængighed, som det er at tørre olie af hænderne efter en bilreparation. Det er lige så svært for denne del af verden […]

Brexit blev en overraskende realitet

Få dage efter Brexit har vi naturligvis ikke svar på alle spørgsmål og teorier, der opstår i kølvandet af det overraskende resultat af den engelske folkeafstemning. Dette notat er tænkt som en opfølgning af reaktionerne på aktie- og valutamarkederne – også i sammenligning af de dystre spådomme, som har fyldt udtalelser til mange såvel i […]

Aktiekurserne er atter på rette spor

2016 har indtil videre ikke været et jubelår for aktieinvestorerne. Starten på året var nok den værste start i historien. Den faldende oliepris, frygten for en svigtende vækst i Kina samt frygten for en BREXIT har været de dominerende bekymringer for aktiemarkederne. Der har yderligere været fokus på væksten i USA og de mulige rentestigninger, […]

Virksomhederne bliver glemt i aktiespillet / April 2016

Kursudviklingen på aktiemarkederne verden over har i starten af 2016 ikke været for folk med sarte nerver. Markederne har vist betydelige udsving fra dag til dag bl.a. i takt med olieprisudviklingen, de globale vækstforventninger og den interne økonomiske udvikling i Kina, som alt sammen blev tillagt voldsom betydning for verdensøkonomien og den generelle frygt steg […]

Fast udbytte er ikke en garanti mod tab

Aktieudbytte er ikke det samme som en ekstra gevinst. Udbytte er i princippet dine egne penge du får, udbetalt fra selskabet. Når der udbetales udbytte, reduceres selskabets aktiekurs tilsvarende, og da du samtidigt bliver straks-beskattet af udbetalingen med en aconto skat, er din samlede formue faktisk faldet efter skat. Som privat investor bliver dine frie […]

Kina sætter en ny standard med investeringer i Afrika

Af Hugo Gaarden, journalist, på rejse i Afrika Det er ikke blot samhandel og udvinding af råvarer, der kendetegner Kinas aktivitet i Afrika. Kina er ved at etablere en ny infrastruktur, der kan binde de afrikanske lande sammen og skabe grundlaget for et integreret kontinent Afrika med enorme vækstmuligheder. De investorer, der kender til StockRates […]

De politiske realiteter bider i BRIK-landene

Af Hugo Gaarden, journalist, på rejse i Afrika Sydafrika er et af verdens rigeste lande – på råstoffer – og det er kommet i BRIK-klubben, men de økonomiske problemer er voldsomme, og det skyldes politisk ustabilitet. De politiske realiteter er begyndt at bide i de fleste af BRIK-landene. Globaliseringen med udflytning af produktion giver ikke […]

Udviklingen på de internationale aktiemarkeder

Kapitalmarkederne er p.t. præget af økonomisk frygt og bekymringer. Det handler ikke så meget om nuet, men i høj grad om fremtidens udfordringer, som måske kunne ramme os – specielt hvis alle blot forholder sig passivt. Verden har før været i samme situation, og vi ser bestemt ingen grund til at antage, at det ikke […]

Invitation til inspirationsmøde den 4. februar 2016, kl. 17:00 – 18:30

Undgå at investere i blinde – få inspiration til, hvordan du kan investere i verdens stærkeste selskaber, uanset størrelsen på din formue. Torsdag den 4. februar 2016, kl. 17:00-18:30, holder StockRate årets første inspirationsmøde i selskabets lokaler, på adressen Sdr. Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød. Inspirationsmøde for investorer Har du frie midler, pensionsopsparing eller selskabsmidler? Vil […]

Er day-trading en givtig beskæftigelse?

Aktiemarkederne er præget af tiltagende udsving i kurserne. Den underliggende positive tendens har tiltrukket en række nye og kortsigtede investorer, som har ønsket at prøve kræfter med aktieinvesteringer i tillid til, at man selvfølgelig kan finde de rigtige investeringer og slå markedet – gerne med mange længder. Selvtilliden er selvfølgelig på plads hos disse investorer, […]