StockRate Asset Management A/S
Uk

Investeringsforeningen

 

Investeringsforeningen StockRate Invest, som vi er investeringsrådgiver for, investerer medlemmernes midler udelukkende i børsnoterede aktier udstedt af 50 af de økonomisk stærkeste selskaber i verden.

En af fordelene ved investering i en investeringsforening er, at man med selv en relativ lille investering får en fornuftig spredning på sektorer og lande. Det altafgørende er imidlertid, hvilke aktier der investeres i. At det er aktier med en god kvalitet, og at der ikke handles unødigt, således at risikoen minimeres samtidig med omkostningerne holdes på et fornuftigt niveau.

For yderligere information om investeringsforeningen StockRate Invest besøg www.stockrateinvest.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 
        Nyhedsbrev  I  ArrangementerKontakt

Aktuelle handelskurser og indre værdi for investeringsforeningen

 

For at se aktuelle handelskurser og indre værdi klik her

 

For oversigt over afkast, porteføljens formuefordeling m.v. klik på nedenstående:

 

 

Central Investorinformation

kan downloades her.




 

StockRate Asset Management A/S • Sdr. Jernbanevej 18D • 3400 Hillerød • Phone: +45 38 33 75 75

DISCLAIMER | © STOCKRATE, 2011