Repræsentation / Agency Services

Udenlandske investeringsinstitutter, hvis andele markedsføres over for detailinvestorer i Danmark, skal have en repræsentant med kontor her i landet for at sikre detailinvestorers adgang til oplysninger og indløsning af andele (jf. Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark).

Med StockRate Asset Management som officiel repræsentant i Danmark kan udenlandske investeringsinstitutter markedsføre deres andele til detailinvestorer og institutionelle investorer i Danmark.

StockRate Asset Management er i dag officiel repræsentant for følgende investeringsinstitutter i Danmark:​

For yderligere information kontakt:

Tigran Dinons
td@stockrate.dk
+45 38 33 81 85