Navn: Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S

Adresse: Sdr. Jernbanevej 18D
3400 Hillerød

Telefon: +45 3833 7575

Cvr. nr: 30 72 97 22

Advokat: Advokataktieselskabet Kyed & Jybæk, Sankt Annæ Plads 22, 1. th., 1250 København K

Revisor: PWC København, Strandvejen 44, 2900 Hellerup
Statsaut. revisor Erik Stener Jørgensen