Kristian Kjer

Kristian Kjer har arbejdet i StockRate siden 2008.

Kristian er adm. direktør og er samtidig ansvarlig for finansiel analyse.

Kristian har en bachelorgrad i Erhvervsøkonomi og cand.merc. i Finansiering og Regnskab fra Copenhagen Business School.