Bæredygtige investeringer

StockRate har altid lagt vægt på, at de selskaber, vi investerer i, skal opføre sig ordentligt og agere ansvarligt. Vi mener nemlig, at der er fremtid og langsigtet økonomisk fornuft i at gøre tingene på den rigtige måde, og at vi har et ansvar for den verden, vi efterlader til vores børn og kommende generationer.

Hos os går bæredygtighed og afkast hånd-i-hånd, når du investerer i nogle af verdens økonomisk stærkeste selskaber, der opfører sig ordentligt og agerer ansvarligt.

Hvordan gør vi?

Hos StockRate tilbyder vi to forskellige bæredygtige screeningsprocesser, der gør det let for dig at investere med omtanke.

ESG-screening

Denne metode screener ud fra de såkaldte ansvarlige ESG-faktorer, og bliver brugt i vores Investeringsforening StockRate Invest.

På dansk står ESG for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. ESG-screening handler om at identificere risici, som kan påvirke selskabets værdi ud fra de tre faktorer. I forhold til miljø kan det for eksempel være selskabets energiforbrug, og om der er opstillet mål for at øge andelen af energi fra vedvarende energikilder. Selskaber, som håndterer risici og muligheder relateret til ESG, står stærkere, fordi de eksponerer sig mod færre risici. Dermed bliver ESG-analysen et element til at vurdere, om selskabet opfører sig ordentligt og ansvarligt.

SDG-screening

Metoden screener ud fra FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling og bliver brugt i et samarbejde om fonden SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier og SDG Invest Bæredygtige Obligationer.

Verdensmålene handler om at løse mange af klodens største problemer såsom fattigdom, ulighed og klimaforandringer. Denne metode scorer selskabernes arbejde med bæredygtighed ud fra FN’s 17 verdensmål, og der fokuseres blandt andet på, hvor vidt selskaberne proaktivt arbejder med CO2-reduktioner, cirkulær økonomi, ansvarlig skat og langsigtede forretningsmodeller, der adresserer globale udfordringer og efterlever Verdensmålene.

Bæredygtige screeningsprocesser for aktier

Bæredygtige screeningsprocesser

Fonde med fokus på ansvarlighed i StockRate

StockRate Invest – ESG-screenet aktier

  • ESG-screenet

  • Global aktieportefølje – investeringer i verdens økonomisk stærkeste selskaber

  • Godt afkast, lavest mulige risiko

SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier

  • SDG-screenet, Artikel 9 investeringsprodukt

  • Global aktieportefølje – Investering i verdens økonomisk stærkeste selskaber

  • Godt afkast, lavest mulige risiko

SDG Invest Bæredygtige Obligationer

  • SDG-screenet, Artikel 9 investeringsprodukt

  • Portefølje af erhvervsobligationer med kort restløbetid

  • Godt afkast og likviditetsplacering i bæredygtige obligationer

Som et naturligt led i vores arbejde med bæredygtige investeringer har StockRate underskrevet UN PRI’s principper for ansvarlige investeringer.

I praksis betyder det, at vi undersøger sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige forhold i de selskaber, vi investerer i.

De seks principper for ansvarlig investering er:

1. Vi vil integrere ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningstagningsprocessen
2. Vi vil udøve aktivt ejerskab og integrere ESG-forhold i ejerskabspolitikker og i den operationelle håndtering af investeringerne
3. Vi vil søge at opnå åbenhed om ESG-forhold hos de enheder, vi investerer i
4. Vi vil fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen
5. Vi vil samarbejde om at øge effektiviteten i forbindelse med implementeringen af principperne
6. Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremdrift i forhold til at implementere principperne

StockRates seneste PRI-rapport

Læs den på PRI’s hjemmeside

“Vores bæredygtige investeringer bygger på en holdning om, at der er fremtid og økonomisk fornuft i at gøre tingene ordentligt.”

Book-et-uforpligtende-rådgivningsmøde---Bo-Matthiesen

Fokusområder

StockRate-Asset-Management_personlig-formueforvaltning

Investeringsløsninger

Fælles for alle typer af investeringer i StockRate er, at vi investerer langsigtet med fokus på kvalitet, stabil vækst og dermed lavest mulige risiko.

Læs mere

StockRate - Personlig formueforvaltning - langsigtede investeringer - attraktive afkast

Personlig formueforvaltning

Vi er eksperter i at sammensætte individuelle porteføljer ud fra dine økonomiske ønsker og behov, og som på lang sigt giver et godt afkast.

Læs mere

Attraktive afkast

Med vores faste investeringsfilosofi i globale kvalitetsaktier har vi siden opstart i 2008 leveret afkast, der er betydeligt bedre end markedet generelt.

Læs mere

Få nyheder fra StockRate

Bliv klogere på din økonomi, finansmarkederne og få nyt om StockRate