Kapitalforening

Til dig der har overskudslikviditet

Kapitalforeningen StockRate Obligationer er en ny investeringsmulighed for dig, som ønsker at få lidt afkast af dine penge, uden at tage nogen særlig risiko.

I dag er renteniveauet på et meget lavt niveau, og bankerne tilbyder ikke længere nogen rente når pengene er placeret på en konto. Placering i almindelige danske realkreditobligationer kan give lidt i rente, men har samtidig en risiko for kurfald. Det sker, hvis renteniveauet i samfundet stiger.

Mange rådgivere anbefaler derfor, at man sikrer sin portefølje gennem alternative porteføljesammensætninger, hvor byggeklodserne ikke længere bare indeholde aktier og obligationer. Her er hedgefonde, ejendomme, skove, infrastruktur mv. ofte en del af porteføljen. Dette er alle sammen mere komplekse aktiver, som isoleret set har højere risiko end obligationer.

Vi mener at din portefølje skal indeholde kvalitetsaktier. Men for at kunne det, skal du skabe et fundament i dine investeringer. Dette gør du ved anbringe en del af din formue i en obligationsportefølje med lav risiko. I den sammenhæng er StockRate Obligatoner rigtig god – her får du et afkast af dine penge, uden at tage særlig høj risiko.

Hvad får du ud af det?

Med StockRate Obligationer får du en lavrisiko pengeanbringelse, som er likvid, så du hele tiden kan få dine penge ud til forbrug.

Du får en tilpas spredning på flere obligationer ved køb af et værdipapir.

StockRate Obligationer er rigtig god, hvis du som privatperson eller erhvervsvirksomhed skal anbringe penge i en kort periode til relativt lave omkostninger.

Vores forventninger til afkastet er 1-3% efter omkostninger med de nuværende lave renteniveauer.

Hvordan gør vi?

StockRate Obligationer er en blandet obligationsportefølje, som primært indeholder erhvervsobligationer med kort restløbetid (0-5 år). Porteføljen kan dog også indeholde danske og globale statsobligationer.

StockRate Obligationer er ikke underlagt noget specifikt spredningskrav, og vi ønsker derfor ikke at have små portioner af mange obligationer. Vi stræber i stedet efter at have minimum 10 obligationer i porteføljen, som til gengæld skal kunne bryste sig af at have en høj udstederkvalitet. På den måde sikrer vi en meget lav sandsynlighed for at porteføljen pludselig falder i værdi.

Vi forventer som udgangspunkt at beholde de obligationer vi køber til de udløber eller bliver indløst, og man kan som investor forvente en lav omsætningshastighed i porteføljen.

Hvordan kommer du videre?

Ønsker du uddybende information kan du finde det i faktaarket samt i centralinvestorinformationen.

Hvis du synes at StockRate Obligationer er en god idé for dig, så skal du enten kontakte os på 38 33 75 75 eller info@stockrate.dk, for at høre nærmere eller henvende dig i din bank og få din rådgiver til at hjælpe med at handle for det beløb du ønsker.