Unikt investeringskoncept

Vores rådgivning indenfor aktier er baseret på StockRate-modellen, som er en unik investeringsfilosofi udviklet over en lang årrække. Med vores faste investeringskoncept har vi siden opstart i ´08 leveret attraktive og stabile aktieafkast, der er betydeligt bedre end markedet generelt.

Blandt flere end 65.000 børsnoterede selskaber i mere end 150 lande udvælger vi de økonomiske stærkeste. Det er selskaber med en høj indtjeningsstyrke, høj finansiel styrke og høj økonomisk stabilitet. Af disse selskaber investerer vi kun i kvalitetsselskaberne. Dvs. dem der præsterer bedst på alle 3 parametre.

StockRate-modellen ser på virksomhedens historiske regnskabstal i op til 25 år tilbage. De historiske oplysninger fortæller om virksomhedens hidtidige udvikling, som er det grundlæggende fundament for en vurdering af, hvorvidt virksomheden er i stand til fremadrettet at tjene penge. Virksomhederne skal have en langsigtet strategi, som er fast forankret i hele ledelsesfilosofien, og ikke være styret af enkelte kvartaler.

Med den model lader vi os ikke påvirke af kortsigtede markedsmæssige udsving og hurtige gevinster, men har derimod fokus på at skabe et godt stabilt afkast på den lange bane og dermed også en minimering af risikoen.

Aktieinvesteringsmodel

Vi sammensætter din portefølje, så den udelukkende består af globale kvalitetsselskaber med:

  • Høj Indtjeningsstyrke: Virksomheden skal kunne blive ved med tjene penge.
  • Høj Stabilitet: Virksomheden skal kunne gøre det gennem en årrække.
  • Høj Finansiel Styrke: Virksomheden skal være dygtig til at sætte penge til side i gode tider.