2017 var et godt aktieår. Afkastet i Investeringsforeningen StockRate Invest var på 13,6%, efter alle omkostninger. Til sammenligning var afkastet for det sammenlignelige indeks på 9,6%.

Investering i højkvalitets virksomheder har dermed outperformet det generelle marked med 4,0% i 2017.

10,5% i årligt afkast siden opstart

I StockRates aktieanbefalinger lægger vi vægt på det langsigtede perspektiv i investeringerne. Vi har efterhånden passet aktieporteføljer i 10 år, og har således et langsigtet historisk vurderingsgrundlag af vores strategi.

Opgjort siden begyndelsen af 2008 har vi opnået en gennemsnitlig årlig forrentning på 10,5%. Dermed er 100 kr. investeret primo 2008 vokset til 271 kr. ved udgangen 2017, såfremt investeringen var fastholdt uden udtræk og at udbytterne er løbende geninvesteret. Aktiemarkedet – målt ved MSCI World aktieindekset – har i samme periode givet en årlig forrentning på 7,2%: 100 kr. investeret primo 2008 er blevet 199 kr.

Solid økonomisk fremgang

De globale økonomiske bekymringer blev i 2017 overhalet af stigende optimisme med forventninger om fortsat økonomisk fremgang. Det har givet grobund for forventningerne om fortsat positiv udvikling i virksomhedernes basale indtjening. Den fortsat begrænsede inflation giver samtidig baggrund for forventningerne om begrænsede rentestigninger – ikke mindst i Europa. Den amerikanske centralbank har dog varslet 1-3 mindre rentestigninger i 2018. ECB har ligeledes tilkendegivet, at man planlægger at fortsætte obligationskøbene frem til 30. september 2018 som minimum.

For de seneste 12 måneder (opgjort pr. ultimo 3. kvartal 2017) har der været en fremgang i omsætningen på 10% og i resultat pr. aktie på 10,7% for de selskaber, som typisk indgår i StockRate aktieporteføljerne, hvilket i høj grad har givet positivt bidrag til aktiekurserne.

På grund af en global økonomi i fremgang forventes virksomhedernes indtjening forsat at vokse i 4. kvartal og i 2018. Virksomhedernes værdiskabelse vil dermed forsætte, og som kan påvirke aktiekurserne positivt.

Vinderne i den kommende tid forventer vi bliver de udviklingsorienterede virksomheder, som samtidig har orden i økonomien. Det er her de spændende langsigtede aktieinvesteringer skal lokaliseres. Det er virksomheder, som kan findes i alle brancher. De dygtigste vinder.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?