Compliance

Ifølge dansk lovgivning er der en række sikkerhedsforanstaltninger, som skal være beskrevet og tilgængelige for investorerne. Det er vigtigt for os i StockRate, at alle vores processer er gennemsigtige og forståelige for dig som kunde. Sikkerhedsforanstaltningerne er beskrevet i nedenstående dokumenter.

*Årsrapport kan rekvireres ved forespørgsel.

Klagemulighed

Ønsker du at klage over vores service eller produkter, kan du henvende dig til administrerende direktør Kristian Kjer, der er klageansvarlig, på tlf.: 3833 7575 eller e-mail: kk@stockrate.dk