Redegørelser fra Finanstilsynet

På denne side offentliggør vi redegørelser, påbud og lignende fra Finanstilsynet.

Finanstilsynet kommer jævnligt på inspektion i finanssektoren og udarbejder efterfølgende en vurdering af selskabet, som skal offentliggøres, efter den er modtaget.

Læs Finanstilsynets redegørelse HER.

StockRate har taget Finanstilsynets redegørelse til efterretning og har efterfølgende opdateret og udbygget risikovurderingen. Konklusionen er fortsat, i overensstemmelse med Finanstilsynets konklusion, at den iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering er lav.