StockRate-forvaltning_logo

StockRate Forvaltning A/S fik i 2017 Finanstilsynets tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde.

StockRate Forvaltning forvalter og administrerer formuen i kapitalforeningerne StockRate Obligationer og SDG Invest.

Kontakt

StockRate Forvaltning
Sdr. Jernbanevej 18D
3400 Hillerød

Telefon: +45 3833 8181
E-mail: info@stockrateforvaltning.dk
www.stockrate.dk

Dokumenter

Årsrapport 2020

Politik om interessekonflikt

Politik for ordreudførelse

Regler for behandling af kundeoplysninger SDG Invest

Regler for behandling af kundeoplysninger StockRate Obligationer

Klagemulighed

Klager over behandlingen i selskabet eller omkring selskabets dispositioner for den enkelte investor, kan stilles til Bo Matthiesen, direktør og klageansvarlig hos StockRate Forvaltning.

I klagen bedes årsagen til klagen beskrevet, samt hvorledes årsagen til klagen tidligere er søgt behandlet ved henvendelse til selskabets ansatte.