StockRate-forvaltning_logo

StockRate Forvaltning A/S fik i 2017 Finanstilsynets tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde.

StockRate Forvaltning forvalter og administrerer formuen i kapitalforeningerne StockRate Obligationer og SDG Invest.

Kontakt

StockRate Forvaltning
Sdr. Jernbanevej 18D
3400 Hillerød

Telefon: +45 3833 8181
E-mail: info@stockrateforvaltning.dk
www.stockrate.dk

Dokumenter

Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer 2022

Årsrapport 2022

Politik om interessekonflikt

Politik for ordreudførelse

Regler for behandling af kundeoplysninger SDG Invest

Regler for behandling af kundeoplysninger StockRate Obligationer

Aflønningspolitik

Vederlag til direktionen og bestyrelsen i StockRate Forvaltning 2022

StockRate Forvaltning Rengskab_2023

Klagemulighed

Klager over behandlingen i selskabet eller omkring selskabets dispositioner for den enkelte investor, kan stilles til Bo Matthiesen, direktør og klageansvarlig hos StockRate Forvaltning.

I klagen bedes årsagen til klagen beskrevet, samt hvorledes årsagen til klagen tidligere er søgt behandlet ved henvendelse til selskabets ansatte.