Aktieafkast

Som uafhængig formueforvalter arbejder vi hver dag for at give vores kunder det bedste afkast, samtidig med at risikoen holdes så lav som muligt. Siden opstart i 2008 har vi leveret et afkast, som ligger markant over markedet.

405 % i afkast siden opstart i 2008

Siden opstart i januar 2008 og frem til udgangen af august 2021, har de individuelle porteføljer i StockRates personlige formueforvaltning givet et samlet afkast på 405 % (efter alle omkostninger).

StockRates individuelle aktieporteføljer har siden opstart i 2008 og frem til udgangen af august 2021 givet et gennemsnitligt årligt afkast på 12,51 % efter alle omkostninger

Årligt afkast siden opstart d. 01.01.2008

— Individuelt afkast (StockRate)     — MSCI World (Benchmark)

Gns. årligt afkast 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
StockRate 12,51% 21% 20,1% 34% -4,3% 16,4% 1,4% 17,9% 19,5% 15,3% 18,4% 2,3% 18,9% 34,1% -26,9%
MSCI World 9,49% 20,4% 7% 29,9% -3,2% 9,5% 11,5% 9,4% 18,9% 17,8% 15,3% -3,5% 19,7% 29,7% -38,3%
Forskel 3,02% 0,6% 13,1% 4,2% -1,1% 6,9% -10,1% 8,5% 0,6% -2,5% 3,1% 5,8% -0,8% 4,4% 11,4%

Udviklingen af 100 kr. investeret pr. 01.01.2008

Pr. 31.08.21 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
StockRate 505 kr. 417 kr. 347 kr. 259 kr. 271 kr. 233 kr. 229 kr. 194 kr. 163 kr. 141 kr. 119 kr.
116 kr.
98 kr.
73 kr.

Mangler du det fulde

overblik over din økonomi?

Book-et-uforpligtende-rådgivningsmøde---Tigran-Daniel-Dinons

Få et uforpligtende og gratis rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Fokusområder

StockRate - Personlig formueforvaltning - langsigtede investeringer - attraktive afkast

Personlig formueforvaltning

Vi er eksperter i at sammensætte individuelle porteføljer bestående af globale aktier og obligationer, der på lang sigt giver et godt afkast.

Læs mere

StockRate - Unik investeringsfilosofi - Personlig formueforvaltning - langsigtede investeringer - attraktive afkast - jpg

Unik investeringsfilosofi

Med vores faste investeringsfilosofi har vi siden opstart i 2008 leveret afkast, der er betydeligt bedre end markedet generelt.

Læs mere

StockRate-baeredygtige-investeringer-attraktive-afkast-investeringer-i-verdens-okonomisk-staerkeste-selskaber

Bæredygtige investeringer

Hos StockRate går afkast og bæredygtighed hånd-i-hånd, når vi screener verdens økonomisk stærkeste selskaber for bæredygtig adfærd.

Læs mere

Få nyheder fra StockRate

Kunne du tænke dig at modtage opdateringer og gode råd fra StockRate direkte på e-mail?

Tilmeld dig ved at trykke på knappen herunder.

Få StockRate nyheder