462% i afkast siden opstart i 2008

Aktieafkast

Vi arbejder hver dag for at give vores kunder det bedste afkast, samtidig med at risikoen holdes så lav som muligt. Siden opstart i 2008 har vi leveret et afkast, som ligger markant over markedet.

462% i afkast siden opstart i 2008

Siden opstart i januar 2008 og frem til udgangen af maj 2024, har de individuelle porteføljer i StockRates personlige formueforvaltning givet et samlet afkast på 462% (efter alle omkostninger).

StockRates individuelle aktieporteføljer har siden opstart i 2008 og frem til udgangen af maj 2024 givet et gennemsnitligt årligt afkast på 11,27% efter omkostninger. 

Årligt afkast siden opstart d. 01.01.2008

— Individuelt afkast (StockRate)     — MSCI World (Benchmark)

Gns. årligt afkast 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
StockRate 11,27% 7,7% 17,0% -17,4% 29,4% 20,1% 34,0% -4,3% 16,4% 1,4% 17,9% 19,5% 15,3% 18,4% 2,3% 18,9% 34,1% -26,9%
MSCI World Equal Weighed Gross TR Index 9,11% 6,5% 14,1% -12,5% 28,5% 7,0% 29,9% -3,2% 9,5% 11,5% 9,4% 18,9% 17,8% 15,3% -3,5% 19,7% 29,7% -38,3%
Forskel 2,11% 1,2% 3,0% -4,9% 0,9% 13,1% 4,2% -1,1% 6,9% -10,1% 8,5% 0,6% 2,5% 3,1% 5,8% -0,8% 4,4% 11,4%

*Benchmark er skiftet fra MSCI ACWI Large Cap Gross EUR til MSCI World Equal Weighted Gross Total Return pr. den 01.01.2023

Udviklingen af 100 kr. investeret pr. 01.01.2008

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
StockRate (31.05.24) 562 kr. 522 kr. 446 kr. 540 kr. 417 kr. 347 kr. 259 kr. 271 kr. 233 kr. 229 kr. 194 kr. 163 kr.
141 kr.
119 kr.
116 kr. 98 kr. 73 kr.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde
overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende og gratis rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Fokusområder

StockRate - Personlig formueforvaltning - langsigtede investeringer - attraktive afkast

Personlig formueforvaltning

Vi er eksperter i at sammensætte individuelle porteføljer, der på lang sigt sikrer din formue og giver et godt afkast.

Læs mere

StockRate - Unik investeringsfilosofi - Personlig formueforvaltning - langsigtede investeringer - attraktive afkast - jpg

Unik investeringsfilosofi

Med vores faste investeringsfilosofi i globale aktier har vi siden opstart i 2008 leveret afkast, der er betydeligt bedre end markedet generelt.

Læs mere

StockRate-baeredygtige-investeringer-attraktive-afkast-investeringer-i-verdens-okonomisk-staerkeste-selskaber

Bæredygtige investeringer

Hos StockRate handler bæredygtige investeringer om sund økonomi og samtidig at tage ansvar.

Læs mere

Få nyheder fra StockRate

Bliv klogere på din økonomi, finansmarkederne og få nyt om StockRate