Personlig formueforvaltning

StockRate er en formueforvalter med stor indsigt i investeringsrådgivning inden for områderne globale aktier, obligationer, ejendomme og alternative investeringer. Når vi rådgiver om din formue og investeringer, gør vi det altid ud fra dine præmisser.

Vi er eksperter i at sammensætte individuelle porteføljer, der på lang sigt sikrer din formue og giver et godt afkast. Vores team har dokumenterede historiske resultater bag sig og kender værdien af en sund investeringsmetode, der har øje for både opadgående og nedadgående markeder. Som uafhængig rådgiver arbejder vi udelukkende for at give dig det bedst mulige afkast.

Hos StockRate får du en personlig rådgiver, som med udgangspunkt i din økonomiske profil og tidshorisont udarbejder en personlig investeringsstrategi tilpasset dig og dine ønsker. Vi kan rådgive dig om investering af både frie midler, pensionsmidler og selskabsmidler.

Vi sikrer dig den bedst mulige løsning på baggrund af din situation!

StockRates individuelle aktieporteføljer har siden opstart i 2008 givet et gennemsnitligt årligt afkast på 11,23% efter omkostninger. 

Det får du hos StockRate

Der er en lang række fordele ved at være kunde hos StockRate. Første gang vi taler med en ny kunde, handler det ikke kun om at præsentere dig for vores unikke investeringsfilosofi og værdier som formueforvalter, men i lige så høj grad om dine ønsker og økonomiske situation. Vi er nemlig optaget af, at du som kunde får størst muligt afkast, samtidig med at du kan være sikker på, at du får den bedste behandling.

  • Personlig rådgiver

Hos StockRate får du en personlig rådgiver, som altid er tilgængelig og let at komme i kontakt med. Den tætte personlige kontakt gør det lettere for os at give dig kvalificeret sparring om dine aktuelle økonomiske muligheder.

  • Individuel investeringsstrategi

Vi har ingen kasser, du skal passe ind i. Med udgangspunkt i din økonomiske profil og tidshorisont udarbejdes en individuel investeringsstrategi tilpasset dig og dine ønsker.

  • Unik investeringsfilosofi

Når du investerer i StockRate får du del i vores unikke investeringsfilosofi i kvalitetsaktier med lav risiko. Vores langsigtede investeringsfilosofi er udviklet med øje for både opadgående og nedadgående markeder. 

  • Attraktive afkast

Med vores faste investeringsfilosofi i kvalitetsaktier sikrer vi dig attraktive afkast. Siden opstart i 2008 har vores individuelle aktieporteføljer leveret afkast, der er betydeligt bedre end markedet generelt.

*Bemærk at tidligere afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast, og at fremtidige afkast kan blive negative. 

  • Spredning af risiko over flere aktiver

Udover vores unikke aktiemodel har du også mulighed for at sprede din risiko og få attraktive afkast ved at investere i obligationer, ejendomme og alternative investeringer.

  • Uafhængig formueforvalter

Som uafhængig formueforvalter arbejder StockRate udelukkende for dig og er ikke underlagt bankers eller andres interesser. Vi modtager ingen refusion, kick-back eller andre former for honorering fra banker eller andre aktører.

  • 100% gennemsigtighed

Vi pakker ikke vores ydelser ind i lange sætninger og teknisk fagsprog, men sørger for at du er med i hele processen. Desuden har vi ingen skjulte gebyrer og omkostninger. 

  • Lave omkostninger

Vi tilbyder konkurrencedygtige og lave omkostninger og modtager udelukkende det rådgivningshonorar, vi har aftalt med dig. Denne aflønningsmodel sikrer en gennemsigtig rådgivning, der tager udgangspunkt i din situation.

  • Kontrol over egen formue

Når vi forvalter din formue, forbliver dine værdipapirer og kontante midler i din bank, hvor du har dit depot. Du har fuld kontrol over din formue og kan hele tiden følge investeringerne i din Netbank.

  • Tryghed og sikkerhed

Et fondsmæglerselskab skal leve op til en række lovgivningskrav. Som en del af din sikkerhed er vi godkendt og under tilsyn af Finanstilsynet, som løbende overvåger vores forretningsgange og sikrer, at vi lever op til lovgivningens krav. Vi arbejder udelukkende for at give dig det bedst mulige afkast under de mest sikre forhold.

“Vi udarbejder individuelle investeringsstrategier for vores kunder, baseret på vores mangeårige erfaring, viden og indsigt. Altid med udgangspunkt i kundens behov og ønsker.”

Trin-for-trin hos StockRate

Følg dine investeringer via Netbank

Når vi forvalter din formue, forbliver dine værdipapirer og kontante midler i din egen Netbank. Du kan på den måde følge dine investeringer og udviklingen i din formue i din Netbank.

Mangler du det fulde
overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende og gratis rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Ofte stillede spørgsmål

Vi modtager ingen refusion, kick-back, kurtager eller andre former for honorering fra banker. Vi tjener således ikke på salg af specifikke produkter, eller hvor mange gange vi kan omlægge din portefølje. Vi modtager udelukkende, det rådgivningshonorar, vi aftaler med dig. Denne aflønningsmodel sikrer en gennemsigtig rådgivning, der tager udgangspunkt i din situation.

Siden opstart i januar 2008 og frem til d.d., har StockRate givet et afkast, der ligger markant over markedet. Se afkast her.

Personlig formueforvaltning i StockRate er et særligt koncept målrettet kunder, som investerer en større formue på mindst +3 mio.. Samtidig udbyder vi en række løsninger, hvor alle uanset størrelse på formue kan få gavn af vores investeringsstrategi. Investeringsforeningen StockRate Invest, SDG Invest og StockRate Obligationer er således baseret på StockRates investeringsstrategier, hvor vi står for den løbende pleje. Læs mere om vores investeringsfonde HER.

Som en del af din sikkerhed er vi også godkendt og under tilsyn af Finanstilsynet, som løbende overvåger vores forretningsgange og sikrer, at vi lever op til lovgivningens krav.

Få nyheder fra StockRate

Bliv klogere på din økonomi, finansmarkederne og få nyt om StockRate