Ejendomme baseret på StockRates kerneværdier

I mere end 14 år har StockRate investeret familieformuer i globale aktier og obligationer og opnået høje afkast for vores investorer. Siden 2020 har vi investeret mere end 700 mio. kr. i boligudlejningsejendomme, der har leveret afkast over det forventede.

Ejendomsinvesteringer gennem StockRate er en naturlig forlængelse af vores konservative og langsigtede investeringsstrategi med fokus på kvalitet, og endnu en byggeklods der gør det muligt for dig at få yderligere spredning af risiko og attraktive afkast.

Invester i boligudlejningsejendomme og den stigende urbanisering

Hos StockRate investerer vi primært i centralt beliggende boligudlejningsejendomme af høj kvalitet i større danske byer med voksende befolkning. Boligudlejningsejendomme er interessante på grund af den stigende urbanisering, hvor der fortsat sker tilflytning til de større byer med deraf naturligt mindre risiko for tomgang. Desuden udvælges ejendommene på baggrund af, at de har en høj grad af sikkerhed for lejebetalingen på baggrund af deres indretning, beliggenhed og kvalitet.

Med vores konservative investeringsstrategi baserer vi altid afkastet på driftsoverskuddet og indregner ikke ejendommenes værdiøgelse over tid.

Bemærk at investeringer i ejendomme har en anderledes og højere risikoprofil end værdipapirer, hvorfor det kræver indgående kendskab til investeringen og en minimumsinvestering på 750.000 kr.

Ejendomsfonde

LUKKET FOR TEGNING

Slagelse og Randers

En attraktiv investering i boligudlejningsejendomme beliggende henholdsvis i Slagelse og Randers.

LUKKET FOR TEGNING

Horsens og Randers

Denne fond består blandt andet af det arkitekttegnet og svanemærket nybyggeri i Kornparken i Randers.

ÅBEN FOR TEGNING

Hasselager og Slagelse

Invester i Hasselager tæt ved Aarhus og i det populære boligområde i Spinderiparken i Slagelse.

Få mere viden om ejendomsinvesteringer i StockRate?

Er du interesseret i at høre mere om vores ejendomsinvesteringer, og hvilke fonde der er åbne for tegning? Så skriv dig op til at få nyheder og investormaterialer nedenfor.

StockRate_Horisont_langsigtede_investeringer.jpeg

Mangler du det fulde

overblik over din økonomi?

Poul-Wiis-Kundechef_StockRate_Personlig-formueforvalter_kontaktinfo

Få et uforpligtende og gratis rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.: