Ejendomme baseret på StockRates kerneværdier

Ejendomsinvesteringer gennem StockRate gør det muligt for dig at få yderligere spredning af risiko og attraktive afkast.

Invester i boligudlejningsejendomme og den stigende urbanisering

Hos StockRate investerer vi primært i centralt beliggende boligudlejningsejendomme af høj kvalitet i større danske byer med voksende befolkning. Boligudlejningsejendomme er interessante på grund af den stigende urbanisering, hvor der fortsat sker tilflytning til de større byer med deraf naturligt mindre risiko for tomgang. Desuden udvælges ejendommene på baggrund af, at de har en høj grad af sikkerhed for lejebetalingen på baggrund af deres indretning, beliggenhed og kvalitet.

Afkast baseres alene på driftsoversskuddet

Med vores konservative investeringsstrategi baserer vi altid afkastet på driftsoverskuddet og indregner ikke ejendommenes værdiøgelse over tid.

Bæredygtighed

Når vi udvælger boligudlejningsejendomme, fokuseres der på bæredygtighed. Vi er af den overbevisning, at bæredygtighed på længere sigt er med til at sikre værdien af investeringerne, da samfundets og befolkningens bæredygtighedsfokus intensiveres kraftigt i disse år.

Desuden er bæredygtighed i fokus, når vi skal udvælge boligudlejningsejendomme til at investere i. Vi er af den overbevisning, at bæredygtighed på længere sigt vil sikre værdien af investeringerne, da samfundets og befolkningens bæredygtighedsfokus intensiveres kraftigt i disse år.

Vi arbejder for, at vores ejendomme er bygget og drives efter bæredygtige principper og har en god energiklasse. Herudover tænker vi bæredygtighed ind, når vi skal fastlægge forbedringer til vores ejendomme, så vi for eksempel kan gøre vores ejendomme mere energieffektive og langtidsholdbare.

Som langsigtet investor, vil vi altid fokusere på, om de pågældende investeringer står på mål for afkastkravene.

Investeringsbeløb

Bemærk at investeringer i ejendomme har en anderledes og højere risikoprofil end værdipapirer, hvorfor det kræver indgående kendskab til investeringen og en minimumsinvestering på 750.000 kr.

Ejendomsfonde

LUKKET FOR TEGNING

Slagelse og Randers

En attraktiv investering i boligudlejningsejendomme beliggende henholdsvis i Slagelse og Randers.

LUKKET FOR TEGNING

Horsens og Randers

Denne fond består blandt andet af det arkitekttegnet og svanemærket nybyggeri i Kornparken i Randers.

LUKKET FOR TEGNING

Hasselager og Slagelse

Invester i Hasselager tæt ved Aarhus og i det populære boligområde i Spinderiparken i Slagelse.

Mangler du det fulde
overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende og gratis rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.: