Investeringsløsninger

Vi sætter dig som kunde først og prioriterer den personlige rådgivning meget højt. Hos os får du din egen rådgiver, som skræddersyr din portefølje baseret på dine ønsker og økonomiske situation.

Fælles for alle typer af investeringer i StockRate er, at vi investerer langsigtet med fokus på kvalitet, stabil vækst og dermed lavest mulige risiko. Med en konservativ investeringsfilosofi, håndplukker vi vores investeringer baseret på vores mangeårige viden, erfaring og indsigt.

StockRate blev stiftet i 2008 på baggrund af vores unikke aktieinvesteringsfilosofi udviklet gennem 30 år. I dag tilbyder vi også muligheden for at placere midler i et udvalg af aktier, obligationer, ejendomme og alternative investeringer af høj kvalitet.

Globale kvalitetsaktier

Du investerer i nogle af verdens økonomisk stærkeste selskaber

Vores unikke aktieinvesteringsfilosofi er udviklet gennem 30 år og har skabt attraktive og stabile afkast over markedsniveau i både opadgående og nedadgående markeder siden 2008.

Samtidig screener vi vores aktier for ansvarlighed på baggrund af ESG eller FN’s 17 Verdensmål.

StockRate_Horisont_langsigtede_investeringer.jpeg

StockRates individuelle aktieporteføljer har siden opstart i 2008 og frem til udgangen af juni 2024 givet et gennemsnitligt årligt afkast på 11,41% efter omkostninger. 

Obligationer af høj udstederkvalitet

Godt afkast – lav risiko

Obligationer i StockRate er en investeringsmulighed for dig, som ønsker et godt afkast af dine penge uden at tage nogen særlig stor risiko.

Attraktive ejendomme

Attraktive afkast fra kvalitetsejendomme – selv uden prisstigninger

Ligesom vores investeringer i kvalitetsaktier og obligationer er vores investeringer i ejendomme langsigtede med fokus på høj kvalitet og lavest mulige risiko. Hos StockRate investerer vi primært i boligudlejningsejendomme i danske vækstbyer.

StockRate Alternativer bro med graf

Alternative Investeringer af den bedste kvalitet

Et risikojusteret alternativ til din portefølje

Som en del af investeringsuniverset rådgiver vi også i muligheden for at placere midler i alternative investeringer af høj kvalitet, som for eksempel private equity (unoterede aktier), private debt, impact investeringer og infrastruktur.

Få nyheder fra StockRate

Bliv klogere på din økonomi, finansmarkederne og få nyt om StockRate