Spørgsmål og svar

StockRate blev stiftet i 2008 med en vision om at være en ansvarlig og ordentlig formueforvalter for vores kunder. Det betyder, at vi prioriterer den personlige rådgivning meget højt. Du får din egen rådgiver, som skræddersyr din portefølje af investeringer baseret på dine ønsker og økonomiske situation.

Det betyder også, at vi ikke spekulerer med dine penge i kortsigtede kursbevægelser. Vi investerer kun langsigtet i kvalitet med lavest mulige risiko. Afsættet er vores unikke investeringsfilosofi i globale aktier, som er udviklet gennem 30 år, og som siden opstart har skabt attraktive og stabile afkast over markedsniveau i både opadgående og nedadgående markeder. Samtidig er det også muligt at placere midler i obligationer, ejendomme og alternativer, der er i direkte forlængelse af de kerneværdier og høje krav til kvalitet, der er synonym med StockRate succes.

Vores rådgivning inden for aktier er baseret på StockRate-modellen, som er en unik investeringsfilosofi udviklet gennem 30 år. Ved hjælp af modellen vurderer vi flere end 75.000 selskaber fra hele verden på tre parametre:

Høj indtjeningsstyrke

Høj finansiel styrke

Høj økonomisk stabilitet

Af disse selskaber investerer vi kun i dem, der præsterer bedst på alle parametre. Det er kvalitetsselskaber, der har et højt indtjeningsniveau, et stærkt kapitalapparat (høj finansiel styrke) og viser stabilitet i økonomien set over en længere årrække.

Vi ser på selskabernes historiske regnskabsoplysninger op til 25 år tilbage som det grundlæggende fundament for, hvorvidt de er i stand til at tjene penge fremadrettet.

Vi lader os ikke påvirke af kortsigtede markedsmæssige udsving, men lader mønstrene i det enkelte selskabs historik pege mod de fremtidige tendenser for selskabets resultater.

Fælles for alle typer af investeringer i StockRate er, at vi investerer langsigtet med fokus på kvalitet, stabil vækst og dermed en minimering af risikoen. Læs mere om vores investeringsfilosofi HER.

Siden opstart i 2008 har vi leveret et afkast, som ligger markant over markedet.

Læs om vores aktieafkast og obligationsafkast for personlig formueforvaltning HER og HER.

Læs om vores aktieafkast for Investeringsforeningen StockRate Invest Globale Aktier HER.

Læs om vores aktieafkast for SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier HER.

Læs om vores obligationsafkast for Investeringsforeningen StockRate Obligationer HER.

I StockRate mener vi, at investeringer både bør give et fornuftigt afkast til dig, men samtidig skabe en langsigtet værdi for samfundet. Derfor tilbyder StockRate forskellige ansvarlige investeringsmuligheder, som gør det let for dig at investere med omtanke. Læs mere HER.

StockRate tilbyder en række investeringsløsninger, der dækker langt de flestes behov.

Personlig formueforvaltning i StockRate er et særligt koncept målrettet kunder, som investerer en større formue på minimum +3 millioner kroner gennem os. Med personlig formueforvaltning får du en personlig rådgiver, som med udgangspunkt i din økonomiske profil og tidshorisont udarbejder en investeringsstrategi tilpasset dig. Læs mere om personlig formueforvaltning HER.

Samtidig udbyder vi en række investeringsfonde, hvor alle uanset størrelsen på formue har mulighed for at investere i en portefølje baseret på StockRates unikke investeringsfilosofi. SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier, Investeringsforeningen StockRate Invest og StockRate Obligationer er således børsnoterede investeringsfonde, som du frit kan købe og sælge via din netbank ved at søge på den respektive fond. Læs mere om vores investeringsfonde HER.

StockRates kunder er privatpersoner, familier, virksomheder, organisationer og institutioner. Vi hjælper både kunder, som er på vej til at skabe formuer, og kunder som har investerbare formuer.  Tag endelig kontakt for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vi modtager ingen refusion, kick-back, kurtager eller andre former for honorering fra banker eller andre aktører. Vi tjener således ikke på salg af specifikke produkter, eller hvor mange gange vi kan omlægge din portefølje. Vi modtager udelukkende, det rådgivningshonorar, vi har aftalt med dig. Denne aflønningsmodel sikrer en gennemsigtig rådgivning, der tager udgangspunkt i din situation. Læs mere om vores omkostninger HER.

Hos StockRate tilbyder vi en uforpligtende gennemgang af dine formue- og investeringsforhold og giver dig en anbefaling ud fra din samlede økonomiske situation, ønsker og behov.

Lad os hjælpe dig med at sikre, at du ikke bare får de bedste afkast af dine investeringer men også den højest mulige sikkerhed. Ring til os allerede i dag på 3833 7575 eller book et møde HER.

Et fondsmæglerselskab er en virksomhed, som køber og sælger værdipapirer for sine kunder på fondsbørser i hele verden. Et fondsmæglerselskab kaldes også for en formueforvalter, kapitalforvalter, investeringsselskab, etc.

Hos StockRate rådgiver vi udelukkende ud fra din økonomiske situation, behov og ønsker. Vi har ingen kasser af lav, mellem eller høj risiko, som du skal passe ind i. Vi skræddersy en individuel investeringsløsning, som giver dig ro i maven.

Fondsmæglere i Danmark er godkendt af Finanstilsynet.

Som navnet antyder, er en investeringsfond en gruppe investorer, der sammen investerer i en forening. Når mange investorer samler deres midler i en fælles pulje, bliver det muligt at deltage i investeringsaktiviteter, som ellers er forbeholdt investorer med større formuer. I fællesskab sikrer investorerne sig stordriftsfordele, der investerer i overensstemmelse med en fastlagt investeringsstrategi i et vis antal virksomheder.

Investeringsfonde er vidt forskellige. Nogle investerer i aktier, andre i obligationer og andre i alternative investeringer såsom ejendomme, infrastruktur, m.m. En investeringsfond kaldes også for en kapitalforening og alternativ investeringsfond (AIF).

Når du køber et investeringsbevis i en investeringsfond, bliver din investering spredt på porteføljens aktier og risikoen dermed minimeret.

Fokusområder

StockRate - Personlig formueforvaltning - langsigtede investeringer - attraktive afkast

Personlig formueforvaltning

Vi er eksperter i at sammensætte individuelle porteføljer, der på lang sigt sikrer din formue og giver et godt afkast.

Læs mere

Unik investeringsfilosofi

Vores rådgivning inden for aktier er baseret på StockRate-modellen, som er en unik investeringsfilosofi udviklet gennem mere end 30 år.

Læs mere

Overbevisende resultater

Med vores faste investeringsfilosofi i globale aktier har vi siden opstart i 2008 leveret afkast, der er betydeligt bedre end markedet generelt.

Læs mere

Få nyheder fra StockRate

Bliv klogere på din økonomi, finansmarkederne og få nyt om StockRate