Spørgsmål og svar

Et fondsmæglerselskab er en virksomhed, som køber og sælger værdipapirer for sine kunder på fondsbørser i hele verden. Et fondsmæglerselskab kaldes også for en formueforvalter, kapitalforvalter, investeringsselskab, etc.

StockRate er et uafhængigt fondsmælgerselskab, hvilket vil sige, at vores investeringsrådgivning er uvildig og uafhængig af andres interesser – vi rådgiver udelukkende ud fra din økonomiske situation, behov og ønsker. Vi er ikke bundet til bestemte produkter eller løsninger, men kan skræddersy en individuel investeringsløsning, som giver dig ro i maven.

Fondsmæglere i Danmark er godkendt af Finanstilsynet.

StockRate tilbyder en række investeringsløsninger, der dækker langt de flestes behov.

Personlig formueforvaltning i StockRate er et særligt koncept målrettet premiumkunder, som investerer en større formue (mindst x. antal kroner) gennem os. Som premiumkunde får du en personlig rådgiver, som med udgangspunkt i din økonomiske profil og tidshorisont udarbejder en investeringsstrategi tilpasset dig. Læs mere om personlig formueforvaltning for premiumkunder HER.

Samtidig udbyder vi en række investeringsfonde, hvor alle uanset størrelsen på formue har mulighed for at investere i en portefølje baseret på StockRates unikke investeringsfilosofi. SDG Invest, StockRate Invest og StockRate Obligationer er således børsnoterede investeringsfonde, som du frit kan købe og sælge via din netbank ved at søge på den respektive fond. Læs mere om vores investeringsfonde HER.

Som navnet antyder, er en investeringsfond en gruppe investorer, der sammen investerer i en forening. Når mange investorer samler deres midler i en fælles pulje, bliver det muligt at deltage i investeringsaktiviteter, som ellers er forbeholdt investorer med større formuer. I fællesskab sikrer investorerne sig stordriftsfordele, der investerer i overensstemmelse med en fastlagt investeringsstrategi i et vis antal virksomheder.

Investeringsfonde er vidt forskellige. Nogle investerer i aktier, andre i obligationer og andre i alternative investeringer såsom ejendomme, infrastruktur, m.m. En investeringsfond kaldes også for en kapitalforening og alternativ investeringsfond (AIF).

Når du køber et investeringsbevis i en investeringsfond, bliver din investering spredt på porteføljens aktier og risikoen dermed minimeret.

Siden opstart i 2008 har vi leveret et afkast, som ligger markant over markedet.

Læs om vores aktieafkast og obligationsafkast for personlig formueforvaltning HER og HER.

Læs om vores aktieafkast for Investeringsforeningen StockRate Invest HER.

Læs om vores aktieafkast for kapitalforeningen SDG Invest HER.

Læs om vores obligationsafkast for Investeringsforeningen StockRate Obligationer HER.

Som uafhængig formueforvalter modtager vi ingen refusion, kick-back, kurtager eller andre former for honorering fra banker eller andre aktører. Vi tjener således ikke på salg af specifikke produkter, eller hvor mange gange vi kan omlægge din portefølje. Vi modtager udelukkende, det rådgivningshonorar, vi har aftalt med dig. Denne aflønningsmodel sikrer en gennemsigtig rådgivning, der tager udgangspunkt i din situation. Læs mere om vores omkostninger HER.

Hos StockRate tilbyder vi en uforpligtende gennemgang af dine formue- og investeringsforhold og giver dig en anbefaling ud fra din samlede økonomiske situation, ønsker og behov.

Lad os hjælpe dig med at sikre, at du ikke bare får de bedste afkast af dine investeringer men også den højest mulige sikkerhed. Ring til os allerede i dag på 3833 7575 eller book et møde HER.

Fælles for alle typer af investeringer i StockRate er, at vi investerer langsigtet med fokus på kvalitet, stabil vækst og dermed en minimering af risikoen. Læs mere om vores investeringsfilosofi HER.

I StockRate mener vi, at investeringer både bør give et fornuftigt afkast til dig, men samtidig skabe en langsigtet værdi for samfundet. Derfor tilbyder StockRate to forskellige ansvarlige investeringsmuligheder, som gør det let for dig at investere med omtanke. Læs mere om vores bæredygtige investeringer HER.

Fokusområder

StockRate - Personlig formueforvaltning - langsigtede investeringer - attraktive afkast

Personlig formueforvaltning

Vi er eksperter i at sammensætte individuelle porteføljer bestående af globale aktier og obligationer, der på lang sigt giver et godt afkast.

Læs mere

Overbevisende resultater

Med vores faste investeringsfilosofi har vi siden opstart i 2008 leveret afkast, der er betydeligt bedre end markedet generelt.

Læs mere

StockRate - Unik investeringsfilosofi - Personlig formueforvaltning - langsigtede investeringer - attraktive afkast - jpg

Unik investeringsfilosofi

Med vores faste investeringsfilosofi har vi siden opstart i 2008 leveret afkast, der er betydeligt bedre end markedet generelt.

Læs mere

Få nyheder fra StockRate

Bliv klogere på din økonomi, finansmarkederne og få nyt om StockRate