Oversigt over vores fonde

Vi sammensætter din individuelle portefølje baseret på dine økonomiske ønsker og behov. Det gør vi ved at investere i enkeltpapirer og/eller gennem vores fonde. Formålet med din helt egen skræddersyet portefølje er at sikre din formue og på langt sigt give et godt afkast.
Fælles for alle vores fonde og typer af investeringer er, at vi investerer langsigtet med fokus på kvalitet, stabil vækst og dermed lavest mulige risiko. Med en konservativ investeringsfilosofi, håndplukker vi vores investeringer baseret på vores mangeårige viden, erfaring og indsigt.
Klik på navnet og læs mere om de forskellige fonde, vi forvalter:
Navn Fondstype Beskrivelse Investeringsbeløb
StockRate Invest Globale Aktier Akk. Aktier Fondens portefølje består udelukkende af kvalitetsselskaber fra hele verden, som stabilt over en langt årrække har været nogle af de bedste til at tjene penge, og som har en stærk økonomi. Selskaberne udvælges på baggrund af vores unikke investeringsfilosofi StockRatemodellen.

Fonden er akkumulerende, det vil sige, at der ikke udbetales udbytte.

Forbeholdt kunder med en større formue på +3 mio. kr.
StockRate Invest Globale Aktier Udl. Aktier Fondens portefølje består udelukkende af kvalitetsselskaber fra hele verden, som stabilt over en langt årrække har været nogle af de bedste til at tjene penge, og som har en stærk økonomi. Selskaberne udvælges på baggrund af vores unikke investeringsfilosofi StockRatemodellen.

Fonden er udloddende, det vil sige, at der udbetales udbytte hvert år, såfremt det vedtages af bestyrelsen.

Investeringsløsning for alle
SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier Akk. Aktier Investeringer i de økonomisk stærkeste selskaber på verdensplan, som forholder sig aktivt til FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Selskaberne udvælges på baggrund af vores unikke investeringsfilosofi StockRatemodellen og screenes dernæst ud fra FN’s 17 Verdensmål. Porteføljen er et artikel 9 investeringsprodukt indenfor bæredygtighed.

Fonden er akkumulerende, det vil sige, at der ikke udbetales udbytte.

Investeringsløsning for alle
SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier Udl. Aktier Investeringer i de økonomisk stærkeste selskaber på verdensplan, som forholder sig aktivt til FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Selskaberne udvælges på baggrund af vores unikke investeringsfilosofi StockRatemodellen og screenes dernæst ud fra FN’s 17 Verdensmål. Porteføljen er et artikel 9 investeringsprodukt indenfor bæredygtighed.

Fonden er udloddende, det vil sige, at der udbetales udbytte hvert år, såfremt det vedtages af bestyrelsen.

Investeringsløsning for alle
StockRate Obligationer Obligationer Blandet obligationsportefølje der primært indeholder erhvervsobligationer med kort restløbetid (0-5 år) og høj udstederkvalitet. Investeringsløsning for alle
SDG Invest Bæredygtige Obligationer Obligationer Obligationsportefølje hvor alle obligationer har gennemgået en grundig bæredygtighedsscreening. Porteføljen består primært af erhvervsobligationer med god udstederkvalitet og er et artikel 9 investeringsprodukt indenfor bæredygtighed. Investeringsløsning for alle
StockRate Ejendomme Ejendomme Investeringer i centralt beliggende boligudlejningsejendomme af høj kvalitet i større danske byer med voksende befolkning. Med en konservativ investeringsstrategi baseres afkastet på driftsoverskuddet og indregner ikke ejendommenes værdiøgelse over tid. Forbeholdt kunder med en større formue på +3 mio. kr.
StockRate Alternativer Infrastruktur, impact investeringer, private equity, med mere. Porteføljen investerer i underliggende fonde af høj kvalitet med fokus på infrastrukturprojekter, impact investeringer, private equity og meget mere. Forbeholdt kunder med en større formue på +3 mio. kr.

* Bemærk at alternative – og ejendomsinvesteringer har en anderledes og højere risikoprofil end værdipapirer, hvorfor det kræver indgående kendskab til investeringen og en minimumsinvestering på 750.000 kr. for at træde ind i en fond.

StockRates individuelle aktieporteføljer har siden opstart i 2008 givet et gennemsnitligt årligt afkast på 10,63% efter omkostninger. 

“Vi sammensætter din individuelle portefølje inden for områderne aktier, obligationer, ejendomme og/eller alternative investeringer. På den måde kan du sprede dine investeringer ud på flere heste for at sikre dig den bedste balance mellem afkast og risiko.”

Mangler du det fulde

overblik over din økonomi?

Silvia-Sølvsteen-kapitalforvalter_StockRate_Personlig-formueforvalter_kontaktinfo

Få et uforpligtende og gratis rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Få nyheder fra StockRate

Bliv klogere på din økonomi, finansmarkederne og få nyt om StockRate