Monthly Archives: april 2018

Udviklingen på værdipapirmarkederne, der jo i princippet er en indregning og vurdering af alle de kendte informationer, som kan præge os i dag og fremover, har nok en gang bekræftet, at det nærmer sig spild af god tid og kræfter, at prognosticere specielt den kortsigtede udvikling. På det korte sigt – 1. kvartal 2018 –…

Read More