Af StockRates Kapitalforvaltning

Kvartalets highlights

  • Aktiemarkederne har nydt godt af faldende inflationstal og mildere toner fra centralbankerne med kraftige kursstigninger til følge i fjerde kvartal

  • Væksten for fjerde kvartal var stigende i USA, mens Europa haltede efter

  • Årets vækstdriver tilfaldt IT-aktier drevet af kunstig intelligens

  • Stigende geopolitiske risici har bidraget til volatilitet på aktiemarkederne

Året 2023 endte med at blive et særdeles positivt aktieår. Især i de sidste par måneder har investorerne sikret sig betydelige afkast, hvor tech-aktierne endnu engang har spillet en ledende rolle. Året har været præget af faktorer som inflation, centralbankernes handlinger og en europæisk økonomi, der har vist tydelige tegn på svaghed, mens USA fortsat udviser delvis modstand. Geopolitiske risici har også på forskellig vis bidraget til volatilitet på aktiemarkederne.

Faldende inflationstal og mildere toner fra centralbankerne

Siden maj 2022 har den amerikanske centralbank FED og europæiske centralbank ECB gentagne gange hævet styringsrenten for at få bugt med den høje inflation og nå det ønskede inflationsmål på 2%. Men siden midten af 2023 har de holdt renten i ro, da inflationen fortsat er faldet og nu danser tæt på de 2%.

De faldende inflationstal har affødt markante nye signaler fra centralbankerne i fjerde kvartal. ECB-medlem Isabel Schnabel udtalte i december, at inflationen i Eurozonen er faldet hurtigere end forventet, og renterne bør sænkes i 2024. Overraskende fulgte Fed-chef Jerome Powell efter med lignende udtalelser om at sænke renten i de kommende år.

Mange investorer, økonomer og endda centralbanksmedlemmer undrer sig dog over de pludseligt mildere toner, da de ikke er enige i, at inflationen er besejret. Men én ting er sikkert: Aktiemarkederne har nydt godt af de blidere toner med kraftige kursstigninger til følge i fjerde kvartal.

Den globale vækst

De højere renter er i færd med at bremse inflationen og verdensøkonomien. Nedbremsningen går dog langsomt, og i USA har vi set fortsat modstandsdygtighed med robust købelyst, mens sprækkerne i økonomien er blevet tydeligere i euroområdet.

USA: I fjerde kvartal steg væksten i USA, som har været drevet af folks opsparinger fra coronatiden, kassekreditten samt en stærk jobvækst. Disse kilder er ved at blive drænet, og samtidig stiger presset på forbrugerne fra højere renter, svag købekraft og mindre udlånsvillige banker.

Eurozonen: Væksten i Eurozonen har længe haltet efter USA, især på grund af en svag udvikling i Tyskland og til dels Frankrig. Den dalende vækst i Eurozonen understøtter de optimistiske forventninger til ECB-rentesænkninger i 2024, men selskabernes salgspriser er steget i december, hvilket er godt på deres overskudsgrader, men skidt for inflationen.

Overraskende er det, at påvirkningen af arbejdsmarkederne indtil videre har været beskeden. Dette har haft en positiv indvirkning på aktiemarkederne. Samtidig har væksten i den amerikanske økonomi og på arbejdsmarkedet også skabt medvind for aktierne. I skrivende stund befinder vi os derfor i en meget ønskværdig situation, hvor inflationen falder, og væksten bremser stille og roligt uden markante stigninger i arbejdsløsheden.

Udviklingen på de globale aktiemarkeder: Teknologigiganternes dominans

I 2023 har de toneangivende aktiemarkeder i stort omfang leveret positive afkast, med meget få undtagelser. Årets vækstdrivere er uden tvivl IT-aktierne, drevet af kunstig intelligens. Især syv aktier har stået som trækheste for årets positive udvikling. Disse inkluderer teknologigiganterne Apple, Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook), Microsoft, Nvidia og Tesla. Ovenpå det svære år 2022 har teknologiaktierne generelt haft et fantastisk ridt i 2023, og det gælder også for investeringerne i StockRates aktieporteføljer. Læs mere om afkastet for de toneangivende aktiemarkeder og StockRates aktieporteføljer HER.

 

Afkast Fjerde kvartal 2023
Verdensindekset (M2WOEW) 6,68% 14,06%
Dow Jones Sustainability World Composite Index 6,62% 18,71%
USA (S&P 500) 6,72% 22,53%
Europa (STOXX 600) 6,72% 16,91%
Kina (CSI 300) -8,65% -14,34%
Japan (NIKKEI 225) 6,60% 18,17%
Danmark (OMX C25) 7,39% 10,69%
StockRate Invest 8,04% 16,22%
SDG Invest 8,42% 17,07%

Lavere energipriser gavnede økonomien

Energipriserne har været faldende i EU gennem hele 2023, og ligeledes er benzinprisen i USA også faldet. De lavere energi- og oliepriser har været med til at forbedre verdensøkonomien og vækstudsigterne og har haft en positiv indvirkning på aktiemarkederne, da det er med til at bremse inflationen og dermed øge muligheden for rentenedsættelser.

Et år med stigende geopolitiske risici

2023 har været præget af øgede geopolitiske konflikter, som på forskellig vis har påvirket de globale økonomier og aktiemarkederne.

Mens USA’s toldmur mod Kina er fortsat under Biden, så har begge parter i 2023 dog prøvet at komme på lidt bedre talefod med hinanden. Modsat er EU utilfredse med Kina over indtrængen af billige varer til Europa og fordoblingen af EU’s handelsunderskud med Kina på bare to år. Flere eksperter vurderer dog, at der ikke er stor risiko for yderligere uenighed blandt de to parter, da begge har brug for hinanden på grund af mangel på økonomisk vækst.

I fjerde kvartal har vi oplevet terrorangreb ved Suez-kanalen som følge af krigen i Gaza, hvilket har været med til at forstyrre de globale forsyningskæder. Det har øget leveringstiderne og transportomkostningerne og risikerer at skubbe inflationen op igen om nogle måneder.

I baggrunden lurer også Taiwan-Kina-konflikten og Ukraine-Rusland-krigen. Man kan sige, at USA’s sikkerhedspolitik vil være på valg sammen med Joe Biden til november. For hvis Trump vinder, vides det ikke, om han vil stoppe støtten til Ukraine, og om han har Taiwans ryg, i tilfælde af at Kina invaderer.

Hvad er der i vente for 2024?

Både i USA og i Eurozonen indregner analytikere og investorer allerede rentefald i marts 2024 på grund af den aftagende inflation og de mildere udmeldinger fra centralbankerne. Sammen med faldende makroøkonomisk vækst tolker investorerne og nogle medlemmer af centralbankerne dette i retning af, at kampen er ved at være vundet over inflationen. Forventningerne til 2024 er derfor en økonomisk blød landing for den globale økonomi, kendetegnet ved svagere vækst, normaliseret inflation og rentefald fra centralbankernes side.

Men det er aldrig til at vide, hvad der vil ske. I begyndelsen af 2023 spåede investorer og aktieanalytikere, at året afkastmæssigt ville blive dårligt. Modsat afsluttede verdensindekset (M2WOEW) med et afkast på 14,06% før omkostninger i DKK. Pointen er på ingen måde at pege fingre ad analytikerne. Det er blot en kendsgerning, at det er overordentligt svært at spå om fremtiden. Og specielt udviklingen i aktiekurserne. Med en gnist kan geopolitikken få energipriserne til at stige og markederne til at reagere. Klimaforandringer og sundhedskriser kan eskalere, og inflationen stige igen for blot at nævne nogle eksempler.

StockRates forventninger til fremtiden: Optimisme og sund skepsis

Et nyt år bringer nye muligheder, men der er også risiko for, at den fremherskende optimisme vil møde tilbageslag. I StockRate er det vores holdning, at du skal sørge for at vælge transparente og forståelige måder at investere på. Du bør vælge gode og solide selskaber, og lade dem udvikle sig over tid. De markedsmæssige udsving har ikke den store betydning i forhold til det lange seje træk. Man kan alligevel ikke ramme top og bund. Det er den langsigtede udvikling i aktiekursen, der er interessant. Denne udvikling skabes af selskaberne – ikke af ”markedet”. Som aktieinvestor skal du derfor være tålmodig og tænke langsigtet – nu og i fremtiden. Derfor har vi også stor tiltro til vores selskaber.

Af nuværende regnskabssæson kan vi udlede, at selskaberne i StockRates aktieporteføljer endnu engang har vist højere vækst end de europæiske – og amerikanske aktiemarkeder. Det er præcist, hvad vi ønsker, da det indikerer en kontinuerlig værdiskabelse i vores porteføljeselskaber og dermed en langsigtet akkumulering af værdi til vores investorer. Det understreger, at StockRates måde at vælge aktier på er solid og gør, at vi kan bygge robuste porteføljer til vores kunder.

Selskabsregnskaber for tredje kvartal Omsætningsvækst Indtjeningsvækst
USA (S&P 500) 1,83% 4,7%
Europa (STOXX 600) -6,89% -11,45%
StockRate Invest 4,28% 12,29%
SDG Invest 5,1% 20,3%

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?