Markedskommentar august 2020: Afkast for StockRate Invest

Den 17. september 2020

StockRate Invest er i plus for året

Verdensindekset MSCI World har tabt -1,42 % ÅTD, hvor afkastet for Investeringsforeningen StockRate Invest er i plus med 4,44 % efter alle omkostninger (ÅTD). StockRate Invest har dermed outperfomet det globale markedsafkast med hele 5,86 % ÅTD (16.09.20).

Det er i økonomiske kriser, at investeringsstrategiers værd testes. Set ift. aktiemarkedets udvikling under coronakrisen viser StockRate Invests outperformance, at vores investeringsstrategi for aktier er solid. Tilmed har du som investor, på trods af coronakrisen, i de første 8 måneder af 2020 tjent penge på din aktieinvestering.

Aktiemarkederne fortsætter de positive takter

Aktiemarkederne fortsatte de positive takter hen over august og starten af september måned. Virksomhedernes kvartalsrapporter for andet kvartal har været bedre end forventet, og det samme gælder tallene for arbejdsløsheden i bl.a. USA. Aktiekursstigningerne er dog ujævne og domineret af globale tech-selskaber, som har styrket deres position gennem 2020 (Apple, Google, etc.).

På dette stadie, hvor økonomierne har været udsat for chok grundet omfattende nedlukninger, er det fortsat altafgørende for den gradvise normalisering, at regeringer og centralbanker holder hånden under virksomhederne med coronatiltag og hjælpepakker (rentenedsættelser, likviditets- og lånefaciliteter) for at få gang i privatøkonomien.

Centralbankernes lave renter har en altafgørende påvirkning på fremgangen i aktiemarkederne, da det er svært for investorer at få afkastmuligheder i obligationer og indeståender i banken.

Genåbningen af samfundet har givet flere smittede, men de nye smitteudbrud håndteres med et stort fokus på restriktioner fremfor omfattende nedlukninger, som vi så det i foråret. Det er mindre hårdt for virksomhederne og økonomien, hvilket har en positiv effekt på aktiemarkederne. Investorerne er ved at vænne sig til, at vi skal leve med sporadiske udbrud, indtil en vaccine er udviklet. Positivt er det også, at der foretages mange vaccine- og behandlingsforsøg rundt om i verden, som der ventes på med spænding.

Derudover ser investorerne positivt på, at det ser ud til, at den første delaftale mellem USA og Kina holder. Trump ønsker ikke at udfordre den positive udvikling på aktiemarkederne, da det styrker hans chancer for genvalg i november 2020.

Den langsigtede opadgående udvikling i aktiemarkedet ser ud til at fortsætte. På kort sigt skal investorer stadig være beredt på usikkerhed og markedsudsving, hvorfor det er vigtigt at have den rigtige allokering og risikoprofil. Hos StockRate forventer vi, at markedet på lang sigt normaliserer sig.

Hvis du er i tvivl om din investeringsprofil og har behov for rådgivning, så kontakt os endelig i nedenstående formular. Vi hører meget gerne fra dig.

Mangler du det fulde

overblik over din økonomi?

Silvia-Sølvsteen-kapitalforvalter_StockRate_Personlig-formueforvalter_kontaktinfo

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:
2023-04-18T11:41:57+02:00