Af StockRates Kapitalforvaltning

AI-bølgen er over os, og med lanceringen af ChatGPT i 2022 blev grundstenen lagt til, at teknologien kan forandre økonomien og omforme brancher og arbejdsmarkeder verden over. Nogle selskaber tjener allerede enorme summer på teknologien, mens andre endnu ikke er kommet med på bølgen, men ser et stort potentiale i at implementere sprogmodellerne for at effektivisere og skabe en konkurrencefordel. Ud fra et investeringsperspektiv kan man med fordel anskue udviklingen og implementeringen af AI-sprogmodeller ud fra følgende tre inddelinger:

  1. Hardware-fundamentet: I dette segment finder vi virksomheder, der leverer avanceret hardware som mikrochips, da de skaber fundamentet for databehandling og træning af AI-modeller. Det er virksomheder som Nvidia, TSMC, ASML. De to førstnævnte er en del af porteføljen i SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier, og de to sidstnævnte findes i StockRate Invest Globale Bæredygtige Aktier.
  2. Cloud- og AI-udvikling: Her er det selskaber, som tilbyder cloud-løsninger, softwareudvikling og AI-applikationer. Eksempler er Microsoft (Azure), Alphabet (Google Cloud) og OpenAI. Alle tre er en del af porteføljen i StockRate Invest.
  3. AI-applikationsudvikling/implementering: I dette segment er det virksomheder, der bygger applikationer baseret på avancerede sprogmodeller. Nogle virksomheder, som Tesla, Amazon og Netflix, er allerede godt i gang og drager konkurrencefordel af det. Andre, især små og mellemstore virksomheder, er først lige begyndt at se på potentialet.

Disse tre segmenter repræsenterer en udviklingscyklus, hvor avanceret hardware, herunder mikrochips, muliggør kraftfulde cloud-løsninger og AI-applikationer, som igen understøtter udviklingen og implementeringen af innovative løsninger. Dette økosystem driver fremtidens teknologiske fremskridt og åbner nye muligheder på tværs af industrier.

På nuværende tidspunkt er første og anden fase godt i gang og har igennem 2023 og 2024 drevet aktiekurserne. Det er især de store tech-selskaber som for eksempel Microsoft, Nividia, Apple, Amazon og Meta.

Den tredje fase er skudt i gang, og her bliver det interessant at se, hvilke selskaber der kommer til at udnytte teknologien og få en konkurrencefordel. Der bliver uden tvivl kamp om, hvem der kommer til at bygge disse agenter oven på sprogmodellerne og få en konkurrencefordel.

AI og virksomhedernes indtjeningsudvikling

I StockRate interesserer vi os især for, hvordan AI påvirker virksomhedernes indtjening, da indtjeningsudviklingen er den fundamentale drivkraft bag aktiekurserne. Der er ingen tvivl om, at AI allerede nu skaber høj indtjening for virksomhederne i det første og andet segment, og vi er også stolte over, at have nogle af verdens førende selskaber i vores porteføljer herfra.

Men det bliver også enormt interessant at se, hvordan AI vil påvirke indtjeningen for virksomhederne, som befinder sig i fase tre. I StockRate er vores selskaber fra dette segment allerede godt i gang med at implementere AI. F.eks. bruger Johnson og Johnson AI i deres app Neutrogena, som analyserer dit ansigt og dets forandringer for at sikre, at din skønhedsrutine leverer de ønskede resultater. Og Danone har udviklet en robot-mave, der via AI replikerer en menneske-mave for at teste, hvordan probiotika fungerer.

I StockRate er vi ikke i tvivl om, at vores selskaber vil stå prøven. Vi investerer i globale kvalitetsselskaber med en høj indtjeningsevne, høj finansiel styrke og høj økonomisk stabilitet. Det er selskaber, som kan drage konkurrencefordel af at have økonomi på bundlinjen til at imødekomme investeringer og udnytte muligheder og forandringer. Samtidig investerer vi kun i selskaber med en stærk ledelse, som år efter år har vist, at de kan styre selskaberne i den rigtige retning og levere stærke historiske resultater.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?