Vi har gennemført en betydelig omlægning af porteføljen i StockRate Invest. Vi har solgt aktierne i Walt Disney, US Bancorp og Best Buy, og i stedet erhvervet aktier i Microsoft, den amerikanske medicinske udstyrsproducent ResMed samt den japanske tøjvirksomhed Goldwin.

Solgt: Walt Disney

Vi har besluttet at sælge vores aktier i Walt Disney på baggrund af flere udfordringer, selskabet har stået over for i de seneste år. Disse omfatter faldende indtægter fra traditionel tv, mislykkede filmlanceringer og en langsommere vækst i antallet af abonnenter på Disney+. Derudover ejer Disney sportskanalen ESPN, der kæmper med øget konkurrence og stigende omkostninger til sportsrettigheder, samtidig med at de forsøger at tilpasse sig ændrede forbrugsmønstre.

Samtidig opfylder Disney heller ikke længere vores kvalitetskriterier i StockRate-modellen. Kombineret med mange usikkerheder om fremtidigt vækstpotentiale og en markant stigning i aktiekursen i 2024, har vi derfor truffet beslutningen om at sælge vores aktiebeholdning i virksomheden.

Solgt: Best Buy

Elektronikforhandleren Best Buy har længe været på vores overvågningsliste, da selskabet har vist en nedadgående tendens i vores StockRate-model. Efter Corona-pandemien har Best Buy oplevet svag vækst både på top- og bundlinjen, og forventes først at vende tilbage til positiv vækst omkring 2026 med en omsætning på niveau med 2019.

Den øgede konkurrence fra digitale handelsplatforme, som undgår de omkostninger, der er forbundet med fysiske butikker, sætter pres på Best Buy. Samtidig udgør en eventuel økonomisk afmatning og faldende efterspørgsel fra forbrugerne yderligere risici.

Best Buy har været nødt til at tilpasse sin forretningsmodel ved at satse mere på discount, hvilket ikke er bæredygtigt på lang sigt. Da aktiekursen er steget siden bunden i oktober 2023, har vi besluttet os for at sælge vores aktieposition i selskabet på nuværende tidspunkt.

Solgt: US Bancorp

Vi har besluttet at sælge vores aktier i US Bancorp, da selskabet ikke længere opfylder StockRates kvalitetskriterier med hensyn til kontinuerlig indtjeningsvækst og finansiel stabilitet. Banken har oplevet en nedadgående tendens i indtjeningen siden 2021, hvilket har påvirket dens position i StockRate-modellen negativt.

Selvom stigende renter normalt gavner bankens rentemarginaler, medfører det også andre risici, såsom Moody’s nedgradering af vurderingen på grund af bankens eksponering for kommerciel ejendom. Den generelle tomgang i kontorlokaler i USA er også bekymrende og minder om scenarier set under finanskrisen.

Med en aktiekursstigning på over 30% siden slutningen af oktober 2023, virkede det passende at fjerne US Bancorp fra vores portefølje på dette tidspunkt.

Købt: Microsoft

Med ønsket om at sprede vores eksponering yderligere inden for teknologisektoren, mener vi, at Microsoft er et oplagt valg til vores portefølje. Tilføjelsen af Microsoft giver porteføljen en solid eksponering mod hele cloud-industrien med deres platform Azure, hvor de konkurrerer med markedslederen Amazon.

Desuden er Microsoft en betydelig aktør inden for kunstig intelligens med produkter som ChatGPT, Co-pilot og flere andre. Selskabet har også et stærkt fodfæste i gamingindustrien takket være opkøbet af Electronic Arts.

Samtidig har Microsoft en stor tilstedeværelse blandt forbrugerne og fungerer som en platform for salg af produkter som Windows, Office og meget mere – og nu også ChatGPT.

Købt: ResMed

Den tredje tilføjelse til vores portefølje er ResMed. Selskabet er en global førende producent af medicinsk udstyr, der specialiserer sig i søvnrelaterede lidelser som søvnapnø og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Deres produktsortiment omfatter avancerede søvn- og respirationsmaskiner, ventilatorer samt tilhørende softwareløsninger. ResMed investerer betydeligt i forskning og udvikling for at forblive førende inden for teknologisk innovation og imødekomme de skiftende behov i sundhedssektoren.

ResMed har vist sig at levere stabil værdiskabelse over en længere periode, og deres indtjeningsmarginaler forbliver på et konsekvent højt niveau. Sammenlignet med lignende selskaber er ResMed førende på både indtjeningsmarginaler og omsætningsvækst. Desuden er ResMed godt positioneret i StockRate-modellen med en sund balancestruktur og stabil høj indtjening, mens aktien i øjeblikket handles til den laveste prissætning i de seneste fem år.

Købt: Goldwin

Vi har tilføjet Goldwin til vores portefølje på grund af dets imponerende track record med stabil og stigende indtjening samt en solid finansiel position over tid – faktorer der afspejles i dens placering i StockRate-modellen i øverste højre hjørne.

Goldwin har en imponerende produktportefølje, der blandt andet inkluderer det velrenommerede brand The North Face samt deres eget brand, Goldwin. Samtidig har Goldwin vist sig at være højt innovativt og har fokus på bæredygtighed ved at integrere miljøvenlige materialer, herunder Spiber, et nyt proteinbaseret materiale, der åbner op for betydelige vækstmuligheder. Bæredygtighed forbliver en central driver i tøjbranchen, da forbrugerne i stigende grad vægter dette højt.

Fra et finansielt perspektiv har Goldwin leveret en stabil og kontinuerlig værdiskabelse. Selskabet har opretholdt stabil vækst samtidig med, at den har forbedret sine marginer og er blandt de bedste i sin branche.

Selvom Japan teknisk set er i recession i øjeblikket, har regeringen iværksat en række initiativer rettet mod øget vækst, herunder lønstigninger, skattereformer og forbedrede betingelser for virksomheder. Dette kan være til fordel for virksomheder med et indenlandsk fokus som Goldwin. Derudover er yenens værdi på det laveste niveau siden finanskrisen, hvilket yder støtte til investeringscasen.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?