De seneste dages uro på aktiemarkederne giver anledning til at reflektere over hvor vi står, hvad vi forventer og hvad man bør gøre.

Man kan være tilbøjelig til at lade sig fylde med meget negative tanker om hvor markedet skal hen, men vores budskab er – at man ikke bør foretage sig noget, og stadig have sit langsigtede mål for øje!

Tilbagefald for 2. gang i år
Det globale aktiemarkedet har teet sig de seneste dage. Siden 3. oktober 2018 har det globale aktieindeks faldet med 6,51%.

Vi skal dog ikke længere tilbage end til februar i år for at finde et lignende tilbagefald. Her faldt det globale aktiemarked med over 7% på en uges handel. Dengang var det handelskrigens eskalering, der satte gang i tilbagefaldet.

Hvor skal man finde årsagen?

Forklaringerne er mange, men de fleste hæfter sig ved den stigende amerikanske renter. F.eks. den 10-årige amerikanske rente, der kort var over 3,2% op fra 3,06% ved 3. kvartals afslutning.

Renten stiger paradoksalt nok, fordi det går rigtig godt i den amerikanske økonomi. Især er der pres på arbejdsmarkedet. Den amerikanske inflation begynder også at være stigende i et tempo, som mange analytiker har undervurderet, selvom torsdagens inflationstal kom ud lidt lavere end ventet.

Den amerikanske centralbank bliver derfor ved med at signalere flere renteforhøjelser, og den seneste retorik indikerer at der kan komme flere forhøjelser end der oprindeligt var talt om. Bekymringen hos investorerne er, om den amerikanske økonomi i virkeligheden er stærk nok til at absorbere de mange renteforhøjelser allerede nu.

Derudover starter regnskabssæsonen nu. Handelskrigen bekymrer naturligvis virksomhederne, og det tages der højde for, når de i forbindelse med kvartalsregnskabet vil give deres syn på den nærmeste fremtid. Det kan lægge en dæmper aktiekurserne. Omvendt forventes indtjeningen før skat i S&P 500-selskaber, at have en fremgang på 10%. Dette synes vi er positivt, og det indikerer at der stadig skabes værdi ude i virksomhederne. Det er vigtigt for os, da det betyder at virksomhederne i et langsigtet perspektiv stadig er i god form.

Men på den korte bane er det desværre ikke altid det, det handler om. Investorerne – og måske også centralbanker – har brug for en korrektion, og mange puster til ilden og prøver at skabe lidt panik. Men på selskabsniveau er det svært at finde noget at gå i panik over. De globale virksomheder baserer ikke deres investeringer på om renten er 0,25-1,00% højere eller lavere eller om den italienske regering skændes med EU om budgettet. Og for så vidt angår handelskrigen, er der ikke kommet nye ting frem de seneste dage.

Bevar roen

Billedet er mudret, og investorerne lader til at sælge uden præcist at vide hvorfor. Vores holdning er, at man skal holde sig sit lange sigte for øje, bevare roen og ikke foretage sig noget. Vi tror markedet er grebet i en negativ stemning, som på ingen måde viser, hvor virksomhederne står. Der skabes stadig værdi, som på den lidt længere bane igen vil materialisere sig til stigende aktiekurser.

Vi er naturligvis klar til en drøftelse, om der er spørgsmål m.v.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?