Af StockRates Kapitalforvaltning

Highlights

  • Renterne har spillet en central rolle for aktiekursernes udvikling i oktober og begyndelsen af november måned

  • FED melder om rentetop i sigte, ECB har sat renteforhøjelserne på pause for nu

  • Stærk vækst i USA, svag vækst i Europa

  • StockRates aktieporteføljer viser fortsat solid performance i regnskabssæsonen for tredje kvartal

Sidste uges flotte comeback på aktiemarkederne kom ovenpå en oktober med en generel negativ udvikling. Renterne har spillet en central rolle for aktiekursernes udvikling, mens krigen i Mellemøsten har luret i baggrunden. Regnskabssæsonen for tredje kvartal blev skudt i gang i oktober måned, og endnu en gang viser StockRates aktieselskaber bundsolid performance.

Comeback for aktiemarkederne skyldes især renterne

Afkast Oktober 2023 (7.11.23)
Ligevægtede verdensindeks -4,7% 4,74%
Dow Jones Sustainability -1,56% 12,61%
USA (S&P 500) -1,99% 15,32%
Europa (STOXX 600) -3,52% 8,04%
Japan (Nikkei 225) -4,37% 11,79%
Danmark (OMX C25) -4,62% -0,72
StockRate Invest -1,82% 8,90%
SDG Invest -2,40% 8,54%

Oktober måned har budt på faldende kurser for samtlige aktiemarkeder på tværs af regioner. Værst gik det for det ligevægtede verdensindeks med et fald på -4,70%, efterfulgt af det danske OMX C25 på -4,62%. Men aktiemarkederne kan svinge meget på kort tid, og det gjorde sig også gældende i sidste uge med et gevaldigt aktiecomeback.

Baggrunden for sidste uges comeback kom ovenpå markante rentefald fredag, da den amerikanske centralbank FED tidligere på ugen var ude og signalere, at rentetoppen formentlig er nået. Det er et solidt comeback efter, at vedvarende rentestigninger i oktober og siden sommeren har tynget aktiemarkederne og udfordret investorernes risikoappetit.

Men FEDs signal var ikke entydigt positivt. Samtidig er de også blevet mere bekymret for væksten, og selvom inflationen er på vej ned, er der fortsat et stykke vej til de to procent, der er centralbankernes mål.

Der var rentemøde i den europæiske centralbank ECB i slutningen af oktober måned. Helt som ventet valgte ECB at fastholde renten og ændrede heller ikke på de fremadrettede signaler. Retorikken indikerede dog muligheden for, at en sidste renteforhøjelse er aktuel. Samtidig understregede den europæiske centralbankchef Christine Largade, at det er for tidligt at tale om den første rentenedsættelse.

Geopolitisk uro i Mellemøsten: StockRates eksponering til virksomheder i Israel

Krigen mellem Hamas og Israel har indtil videre ikke påvirket væksten og inflationen. Der er selvfølgelig risiko og bekymring for, at konflikten breder sig. Det oplevede vi også midt i oktober måned, da olieprisen kortvarig steg som følge af bekymringer for, at krigen ville brede sig og potentielt involvere et eller flere af de store olieproducerende lande.

Vores eksponering til krigen er begrænset. Udover det faktum, at geopolitisk uro altid kan have en indvirkning på investorernes risikovillighed, så har vi kun berøring med et selskab i Israel gennem vores aktieportefølje StockRate Invest. Check Point Software System laver cyber security-systemer og har hovedkontor i Tel-Aviv og Californien. Selvom selskabet har ca. 60% af deres kontorareal og ca. 40% af deres ansatte i Israel, har aktien ikke været påvirket af krigen. Selskabet vurderer heller ikke, at konflikten vil have indvirkning på deres forretning.

Afkast for StockRates aktieporteføljer: StockRate Invest outperformer sit benchmark

Afkastet for oktober måned i StockRate Invest Globale Aktier er -1,82% efter omkostninger. Foreningens benchmark MSCI World Equal Weighted gav et afkast på -4,70% før omkostninger. Dermed outperformer StockRate Invest sit benchmark med 2,88% efter omkostninger.

StockRate Invests outperformance for oktober månede er særligt trukket af sektorerne Sundhed, Industri og IT, som har vist flotte kvartalsaflæggelser. Merafkastet i forhold til benchmark er på mellem 0,5-0,6% på alle tre sektorer.

For hele året har StockRate Invest leveret et afkast på 8,9% efter omkostninger, hvor benchmark har givet 4,54% før omkostninger. Dette svarer til et merafkast på 4,36% efter omkostninger.

SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier har i oktober leveret et afkast på -2,40% og på 8,54% for hele 2023 (efter omkostninger). Foreningens benchmark Dow Jones Sustainability World Composite Index gav et afkast på 1,56% for oktober og på 12,61% for året (før omkostninger).

SDG Invest underperformer for måneden på grund af vores underliggende vægtning til selskaberne i IT-sektoren. I oktober måned leverede Microsoft et flot afkast på 7,2%, hvor foreningens benchmark har draget fordel af at have en vægt på knap 11% til Microsoft. SDG Invest har en vægt på 2,8% til Microsoft, hvilket resulterer i, at foreningen taber 0,6% i afkast alene på undervægten af Microsoft. Dog outperformer SDG Invest sit benchmark i sektorerne Kommunikationsservice og Sundhed.

Renteforhøjelser slår igennem forskelligt: Stærk vækst i USA, svag vækst i Europa

Seneste tal for amerikansk økonomi har vist, at den voksede med ca. 5%. Væksten skyldes især det private forbrug, hvorfor rentestigningerne endnu ikke synes at være slået igennem. Årsagen er muligvis, at rentestigningerne er kommet ovenpå en tid med høj likviditet og opsparinger.

I modsætning har vi den europæiske økonomi, som oplever stilstand, da de europæiske husholdninger holder igen. Rentestigningerne synes at være slået igennem, men også de stigende energipriser kan være en medvirkende spiller.

Generelt positive regnskabsaflæggelserne – dog skuffende forventninger til fremtiden

Oktober måned var startskuddet for regnskabsaflæggelserne for tredje kvartal, og i skrivende stund går vi ind i den sidste fase af Q3-rapporteringssæsonen. Det ser indtil videre ganske fornuftigt ud. På et samlet niveau ligger omsætningsvæksten på 1,8% og indtjeningsvæksten på 2,2% for USA. For Europa ligger omsætningsvæksten på -6,2% og indtjeningsvæksten på -20,08%.

Selskaberne, som hidtil har aflagt regnskab, overgår analytikernes forventninger til omsætnings- og indtjeningsvæksten i USA med henholdsvis 1,1% og 7,5%. Dette er dog ikke gældende for de europæiske selskaber, som skuffer på både omsætnings- og indtjeningsvæksten med henholdsvis 2,4% og 7,5%. Det kan dog nå at ændre sig, da alle regnskaber endnu ikke er aflagt.

Selvom regnskabsrapporterne for tredje kvartal generelt har været bedre end forventet, så fokuserer investorerne i høj grad på selskabernes forventninger til fremtiden. Skuffelser og usikkerhed dominerer billedet, og årsagen skal findes i de seneste 18 måneders renteforhøjelser, med den deraf negative indvirkning det kan have på væksten. Der er tendens til, at skuffende forventninger bliver straffet hårdere af investorerne i denne regnskabssæson, som er gået i defensiven og har bragt allokeringen af aktier ned.

“Den foreløbige konklusion på regnskabssæsonen er, at der ikke står recession skrevet hen over regnskaberne i USA. Modsat viser de europæiske regnskaber tegn på, at selskaberne er udfordret, hvilket stemmer overens med væksten for den europæiske økonomi.”

Positive regnskaber i StockRates selskaber

Regnskabssæson Q3 2023 Omsætningsvækst Indtjeningsvækst
USA (S&P 500) 1,80% 2,20%
Europa (STOXX 600) -6,20% -20,08%
StockRate Invest 5,4% 8,7%
SDG Invest 4,47% 14,90%

I skrivende stund har 38 ud af 51 selskaber i StockRate Invest aflagt regnskaber for tredje kvartal. Overordnet set ser det ganske fornuftigt ud med en indtjeningsvækst på 8,7% og en omsætningsvækst på 5,4%.

Novo Nordisk opjusterede midt på måneden deres salgsforventninger til en vækst på 32-38% mod tidligere 27-33%. Samtidig øgede de også forventningerne til driftsresultatet, som nu ventes at stige mellem 40-46% mod tidligere 31-37%. Opjusteringen skyldes højere salg end ventet af diabetesmidlet Ozempic i USA. Novo Nordisk har i øvrigt øget deres forventninger til salget af både Ozempic og vægttabsmidlet Wegovy i USA.

Også UnitedHealth Group leverer et flot regnskab for tredje kvartal, der overrasker markedet på indtjeningen. Omsætningsvæksten steg med 14,2%. Årsagen skyldes selskabets begge forretningsben. Optum stiger med 22% og UnitedHealthcare stiger med 13% i kvartalet. Indtjeningsvæksten stiger med 11,0%, hvilket primært er drevet af stigende præmieindtægter og en stigning i antallet af Medicare-forsikringskunder.

I SDG Invest har 49 af 56 selskaber aflagt regnskab for tredje kvartal. Her viser omsætningsvæksten 4,47%, mens indtjeningsvæksten er 14,9%.

SAP aflægger et flot kvartalsregnskab, der overstiger markedsforventningerne på indtjeningen. Omsætningsvæksten for kvartalet stiger med ca. 4%, og det er særligt drevet af SAP’s cloudforretning, der stiger 16%. SAP har i kvartalet opnået en højere driftsmargin, der oversteg analytikernes forventninger. Dette skyldes blandt andet lavere omkostninger til forskning og udviklingen i salget. Den stærke vækst i SAPs cloudforretning indikerer, at deres strategi med at flytte kunder fra lokale systemer til skyen virker. SAPs resultater adskiller sig markant fra andre softwareleverandører i markedet som Oracle og Workday, der begge oplever en opbremsning i salget af deres produkter.

Vores forventninger til vores aktieporteføljer

Den foreløbige konklusion på regnskabssæsonen er, at der ikke står recession skrevet hen over regnskaberne i USA. Modsat viser de europæiske regnskaber tegn på, at selskaberne er udfordret, hvilket stemmer overens med væksten for den europæiske økonomi.

Vi forventer, at StockRates selskaber vil fortsætte deres positive udvikling, som vi hidtil har set. Dog med en mere behersket vækst fremadrettet på grund af de pengepolitiske stramninger. Selskaberne i StockRates aktieporteføljer har vist højere vækst end de europæiske og amerikanske aktiemarkeder. Det kan indikere, at vores selskabers prissætning er blevet mere attraktiv, da indtjeningen er steget. Hvorimod det generelle aktiemarked er blevet dyrere, som følge af den negative indtjeningsvækst. Det understreger, at StockRates kvalitetsaktier er solide, og vi føler os overbeviste om, at vores porteføljer er robuste til den kommende tid.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?