Nyheds- og sensationsværdien i coronavirussen har været aftagende de seneste uger, og der er ikke længere samme interesse og frygt som i begyndelsen af udbruddet. Ikke desto mindre er det stadig en usikkerhedsfaktor, der spørger i baggrunden og skaber uvished på de internationale aktiemarkeder.

Det er ikke første gang, at verden gribes af frygt for spredning af en virus, og aktiemarkederne har reageret negativt. I det 21. århundrede har vi haft SARS-virussen, MERS-virussen, fugleinfluenza, svineinfluenza og ebola. Fælles for alle disse epidemier er, at spredningen af dem blev standset, og den markedsmæssige påvirkning var derfor relativ kort.

Vi ved endnu ikke, om coronavirussen har nået sit højdepunkt, men vi ved, at den har taget flere menneskeliv end under SARSvirussen i 2003. Det virker dog til, at Kina denne gang har været bedre til at kommunikere med omverdenen og hurtigere til at reagere på den forværrende situation. Usikkerheden består bl.a. i, om Kina fremlægger al data, og om sygdommen muterer sig til noget farligere.

Coronavirussen har dog allerede påvirket nogle af virksomhederne, som især er aktive i regionen. Senest har Apple den 17. februar nedjusteret forventningerne til salget, som direkte konsekvens af virussen. Apples produktion i Kina samt efterspørgsel på det kinesiske markeder er ramt, hvor forretningerne har haft færre kunder og kortere åbningstider. Nedjusteringen påvirkede aktiekursen, som dog kun endte med et fald på 1,8 % den 18. februar. Dagen efter, d. 19. februar, var kursen tæt på all-time-high igen.

 

Solide regnskaber for 2019 holder fortsat hånden under markederne

Coronavirussen har dermed været begrænset på aktiemarkederne. Det skyldes bl.a. de mange virksomheder, der har præsenteret solide og gode regnskaber for 4. kvartal 2019.

Af de amerikanske aktier målt på USA’s største aktieindeks S&P500 har 433 ud af 500 virksomheder aflagt regnskab for 4. kvartal. Indtjeningsvæksten er samlet set på 1,61 % og omsætningsvæksten på 3,61 %. I forhold til analytikernes forventninger overraskede 74 % af de 433 virksomheder positivt ift. indtjeningen og 65 % positivt ift. omsætningen.

Af de europæiske aktier målt på aktieindekset Stoxx 600 Europe har 269 ud af 443 virksomheder aflagt regnskab for 4. kvartal. Indtjeningsvæksten er samlet set på 0,3 %, og omsætningsvæksten er på -0,26 %. Ift. analytikernes forventninger overraskede 51 % af de 269 virksomheder positivt ift. indtjeningen og 57 % positivt ift. omsætningen.

Virksomhedernes bedre end frygtede regnskaber har alt andet lige holdt hånden under markederne og er tegn på, at de forsat er i god form.

Midlertidigt fænomen trods mulighed for flere nedjusteringer

Hos StockRate giver udviklingen ikke foreløbig anledning til at revidere vores relativt positive forventninger til udviklingen i den globale økonomi 2020. Men vi vurderer selvfølgelig altid situationen løbende.

Vi forventer, at coronavirussen er et midlertidigt fænomen, og at påvirkningen på markederne med stor sandsynlighed vil være kortsigtet ligesom ved tidligere tilfælde. Vi er samtidig opmærksomme på, at aktiekurserne kan blive ramt på kort sigt, hvis flere virksomheder nedjusterer på baggrund af virussen.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?