Nyheds- og sensationsværdien i coronavirussen har været aftagende de seneste uger, og der er ikke længere samme interesse og frygt som i begyndelsen af udbruddet. Ikke desto mindre er det stadig en usikkerhedsfaktor, der spørger i baggrunden og skaber uvished på de internationale aktiemarkeder.

Det er ikke første gang, at verden gribes af frygt for spredning af en virus, og aktiemarkederne har reageret negativt. I det 21. århundrede har vi haft SARS-virussen, MERS-virussen, fugleinfluenza, svineinfluenza og ebola. Fælles for alle disse epidemier er, at spredningen af dem blev standset, og den markedsmæssige påvirkning var derfor relativ kort.

Vi ved endnu ikke, om coronavirussen har nået sit højdepunkt, men vi ved, at den har taget flere menneskeliv end under SARSvirussen i 2003. Det virker dog til, at Kina denne gang har været bedre til at kommunikere med omverdenen og hurtigere til at reagere på den forværrende situation. Usikkerheden består bl.a. i, om Kina fremlægger al data, og om sygdommen muterer sig til noget farligere.

Coronavirussen har dog allerede påvirket nogle af virksomhederne, som især er aktive i regionen. Senest har Apple den 17. februar nedjusteret forventningerne til salget, som direkte konsekvens af virussen. Apples produktion i Kina samt efterspørgsel på det kinesiske markeder er ramt, hvor forretningerne har haft færre kunder og kortere åbningstider. Nedjusteringen påvirkede aktiekursen, som dog kun endte med et fald på 1,8 % den 18. februar. Dagen efter, d. 19. februar, var kursen tæt på all-time-high igen.

 

Solide regnskaber for 2019 holder fortsat hånden under markederne

Coronavirussen har dermed været begrænset på aktiemarkederne. Det skyldes bl.a. de mange virksomheder, der har præsenteret solide og gode regnskaber for 4. kvartal 2019.

Af de amerikanske aktier målt på USA’s største aktieindeks S&P500 har 433 ud af 500 virksomheder aflagt regnskab for 4. kvartal. Indtjeningsvæksten er samlet set på 1,61 % og omsætningsvæksten på 3,61 %. I forhold til analytikernes forventninger overraskede 74 % af de 433 virksomheder positivt ift. indtjeningen og 65 % positivt ift. omsætningen.

Af de europæiske aktier målt på aktieindekset Stoxx 600 Europe har 269 ud af 443 virksomheder aflagt regnskab for 4. kvartal. Indtjeningsvæksten er samlet set på 0,3 %, og omsætningsvæksten er på -0,26 %. Ift. analytikernes forventninger overraskede 51 % af de 269 virksomheder positivt ift. indtjeningen og 57 % positivt ift. omsætningen.

Virksomhedernes bedre end frygtede regnskaber har alt andet lige holdt hånden under markederne og er tegn på, at de forsat er i god form.

Midlertidigt fænomen trods mulighed for flere nedjusteringer

Hos StockRate giver udviklingen ikke foreløbig anledning til at revidere vores relativt positive forventninger til udviklingen i den globale økonomi 2020. Men vi vurderer selvfølgelig altid situationen løbende.

Vi forventer, at coronavirussen er et midlertidigt fænomen, og at påvirkningen på markederne med stor sandsynlighed vil være kortsigtet ligesom ved tidligere tilfælde. Vi er samtidig opmærksomme på, at aktiekurserne kan blive ramt på kort sigt, hvis flere virksomheder nedjusterer på baggrund af virussen.

_______________________________________________________________________________________________________________

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om StockRates aktive investeringer på de globale markeder, kan du udfylde kontakt-kortet, og så ringer vi dig op. Du kan også altid ringe til os på 38 33 75 75 eller sende en mail på info@stockrate.dk.