Af StockRates Kapitalforvaltning

Vi lever i en tid, hvor vi ikke kan undvære microchips. De er drivkraften bag alle digitale enheder som for eksempel smartphones, biler og medicinsk udstyr. Men hvem fremstiller microchips? Hvilke selskaber konkurrerer, og hvilke er førende inden for de forskellige led? Og sidst men ikke mindst, hvilke microchip-selskaber har vi i vores porteføljer hos StockRate?

Microchip-sektorens vigtigste led

For at simplificere sektoren kan vi opdele den i tre hovedkategorier, som alle er nødvendige for at skabe en microchip:

Fabless-selskaber (microchip-designere) fokuserer på design og udvikling af mikrochips, men de ejer ikke egne produktionsfaciliteter. De samarbejder blandt andet med foundries for at få deres designs fremstillet. Eksempler herpå er NVIDIA, Apple og Broadcom.

Foundry-selskaber (mikrochip-producenter) er specialiserede fabrikker, der fremstiller mikrochips baseret på design fra fabless-virksomheder. De håndterer hele fremstillingsprocessen fra siliciumskiver til færdige chips. Eksempler herpå er TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), Samsung og GlobalFoundries.

Udstyrsleverandører producerer og leverer det nødvendige udstyr og materialer til foundries for at fremstille mikrochips. Dette inkluderer litografimaskiner, kemikalier, siliciumskiver, etc. Eksempler herpå er ASML (litografimaskiner), Agilent Technologies, Applied Materials (fremstillingsudstyr), Shin-Etsu (siliciumskiver).

ASML, Agilent Technologies, Apple og TSMC er en del af porteføljen i StockRate Invest Globale Aktier.

Nvidia, Applied Materials og TSMC er den del af porteføljen i SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier.

Hvilke selskaber konkurrerer?

Fabless, foundry og udstyrsleverandører konkurrerer ikke direkte med hinanden, da de hver især spiller forskellige roller i forsyningskæden for mikrochips. I stedet samarbejder de og er afhængige af hinanden for at kunne producere mikrochips. Fx er Nvidia en af TSMCs største kunder, og ASML leverer udstyr til TSMC, som producerer Nvidias microchips.

TSMC: Verdens største microchip-producent (findes i porteføljerne i StockRate og SDG Invest)

Hvis vi ser på foundry-virksomhederne er TSMC i dag verdens suverænt største producent af mikrochips. TSMC er med i porteføljen hos både StockRate Invest Globale Aktier og SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier. TSMCs markedsandele er på mere end 50%, og deres kunder tæller Apple, Qualcomm, AMD, Broadcom og Nvidia.

TSMC i dag er det største børsnoterede selskab i hele Asien. I midten af maj måned trak selskabet det asiatiske marked op i tech-drevne kursstigninger, og siden årsskiftet er aktien steget mere end 50%.

I 2023 havde selskabet en omsætning på ca. $70B og en indtjening på ca. $30B. Til sammenligning var omsætningen i 2010 på $13B og indtjeningen på $5B.

Nvidia: Verdens største microphip-designer (en del porteføljen i af SDG Invest)

Med lanceringen af ChatGPT er efterspørgslen efter microchips eksploderet, da mange selskaber er gået i gang med at udvikle egne sprogmodeller og AI-applikationer.

Nvidia, som er en del af porteføljen i SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier, sidder i dag på 90% af markedet. Årsagen er, at deres GPUs (graphic processing unit), som findes i grafikkort, også er særligt optimale og derfor efterspurgte til AI.

Nvidias salg er steget markant i 2023 og 2024. ÅTD er omsætningen steget med 262%. I 2023 havde selskabet en omsætning på ca. $27B og en indtjening på ca. $4,4B. Til sammenligning var omsætningen i 2010 på $3,3B og indtjeningen på $-68M.

Nvidias største kunder tæller bl.a. Microsoft, OpenAI, Alphabet, Amazon og Meta.

ASML: Verdens største microchip-udstyrsleverandør (en del af porteføljen i StockRate Invest)

Microchip-værdikæden består også af de selskaber, der leverer udstyr til at designe og producere microchips. Hollandske ASML er en af de vigtigste aktører i dette segment og har et monopol på fotolitografisystemer, som er nødvendige for at udvikle de mest avancerede og hurtigste microchips i dag.

ASML er en del af porteføljen i Investeringsforeningen StockRate Invest Globale Aktier og techindustriens europæiske kronjuvel. Målt på markedsværdi er ASML på nuværende tidspunkt den tredje mest værdifulde virksomhed i Europa med ca. 350 mia. EUR i markedsværdi – kun overgået af danske Novo Nordisk (som også findes i StockRate Invest og SDG Invest) og franske LVMH.

ÅTD er aktien steget 28,8%, og selskabet havde i 2023 en omsætning på ca. EUR 27,5B og en indtjening på EUR 7,9B. Til sammenligning var omsætningen i 2010 på EUR 4,5B og indtjeningen på EUR 1B.

ASMLs største kunder tæller TSMC, Intel og Samsung.

AI: En sektor i strukturel vækst med mulig koncentrationsrisiko

AI-sektoren er i strukturel vækst. Det betyder, at der er vedvarende og grundlæggende faktorer, der vil drive en langsigtet og stabil stigning i sektorens udvikling, indtjening og udbredelse. Med andre ord er det en sektor med grobund for en solid og langsigtet indtjening, og det bliver interessant at følge udviklingen inden for microchip-virksomhederne og deres respektive markedsandele.

I StockRate har vi flere tech-selskaber i vores porteføljer og inden for microchip-sektoren har vi nogle af de største. Vi vælger altid selskaber, som demonstrerer økonomisk værdiskabelse over tid, og det er vores selskaber perfekte repræsentanter for.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?