Ligesom aktiemarkederne har obligationsmarkederne også været præget af stigende inflation og FEDs signaler om en strammere pengepolitik. StockRates obligationsstrategi viser fortsat sit værd og outperformer markedet.

Inflationen er steget betydeligt de seneste måneder til 5 pct., hvilket har fået den amerikanske centralbank, FED, til at signalere en strammere pengepolitik. Det vurderes dog fra FEDs side, at den høje inflation er midlertidig og falder igen.

I juni måned lagde FED an til nedtrapning af opkøbene af obligationer og signalerede samtidig, at renten hæves i 2023.

På kort sigt har FEDs signaler sænket risikoappetitten, hvilket har presset de lange amerikanske renter ned, og korte amerikanske renter op. I euroområdet er renterne på de korte obligationer steget marginalt, mens renterne på de lange obligationer er faldet. I de sidste par uger har vi derfor været vidner til en kurvefladning i USA og Europa.

Selvom de lange renter er faldet og korte renter steget marginalt i slutningen af andet kvartal, forventes det, at de lange renter vil stige gradvist over tid pga. højere global vækst, og at de korte renter forbliver lave.

I StockRate fastholder vi vores obligationsstrategi og investerer kun i korte obligationer, da rentefølsomheden og risikoen for konkurs er relativ lav (for uddybelse af vores obligationsstrategi læs markedskommentaren for første kvartal 2021).

StockRate outperformer benchmark

Afkast i obligationsforeningen for andet kvartal 2021 blev 0,33 pct., mens benchmark (iShares EUR Corporate Bonds 1-5 yrs) gav et afkast på -0,05 pct. StockRate Obligationer outperformer benchmark med 0,38 pct.

For år-til-dato er afkastet for StockRate Obligationer dermed 0,97 pct, mens afkastet for benchmark er på -0,14 pct.
Vores obligationsstrategi viser sit værd og sikrer vores investorers formuer i obligationer i første halvår 2021.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?