Af StockRates Kapitalforvaltning

Kvartalets highlights

  • Fortsat kursfest på aktiemarkederne: StockRates aktieporteføljer outperformer benchmark

  • Inflationen er på vej ned, hvilket understøtter mulige rentefald

  • Risikovilligheden drives af AI i forventningen om et paradigmeskifte i økonomien

  • Amerikansk økonomi befinder sig i et lavinflationsopsving, som gavner især det amerikanske aktiemarked

Første kvartal har været præget af optimisme på aktiemarkederne, selvom bekymringer omkring inflation og centralbankernes rentepolitik stadig påvirkede investorernes forventninger. Disse bekymringer var med til at skabe en vis volatilitet på markedet, men den overordnede tendens var yderst positiv med flotte afkast.

Fortsat hårfin balance mellem inflation og vækst

I begyndelsen af 2024 forventede analytikere, at centralbankerne ville sætte renterne ned allerede i marts måned. Forventningerne var drevet af udmeldinger fra centralbankerne og en dalende inflation kombineret med en solid vækst. Et sandt ønskescenarie for en blød landing af økonomien ovenpå opsvinget efter pandemien.

Men højere end forventet inflation i første kvartal 2024 har rokket ved analytikernes håb om rentenedsættelser. I USA steg inflationen en smule fra 3,1% i januar til 3,2% i februar, mens kerneinflationen, hvor energi og fødevarepriser er filtreret ud, var faldende fra 3,9% til 3,8%. I Europa er de seneste inflationstal målt til 2,4% i marts, hvilket er et fald fra 2,6% i februar. Samtidig landende kerneinflationen på 2,9% mod 3,1%. Inflationen er dog ikke faldet, som analytikerne havde forventet, og markedet regner derfor først med rentenedsættelser til sommer.

Det går nemlig godt for især amerikansk økonomi, som befinder sig i et lavinflationsopsving. Væksten stiger, arbejdsløsheden er lav og beskæftigelsen vokser fortsat solidt.

En mulig rentenedsættelse til sommer understøttes også af, at den amerikanske centralbank FED meldte ud i marts, at de fortsat forventer 3 rentesænkninger i 2024 – dog med det forbehold, at inflationen nærmer sig de 2%.

“Det forventes, at AI-teknologien vil skabe et paradigmeskifte i økonomien og omforme brancher og arbejdsmarkeder verden over.”

Risikovillighed er fortsat drevet af AI

Risikovilligheden er forsat steget blandt investorer i første kvartal 2024 og har sendt aktiekurserne i vejret. Selvfølgelig drevet af stærke væksttal, men især af investorernes fokus på AI. Det forventes nemlig, at teknologien vil skabe et fundament for et reelt paradigmeskifte i økonomien og omforme brancher og arbejdsmarkeder verden over.

Selskabet Nvidia har længe stået i spidsen, som det førende tech-selskab, og manifesterede sig igen i kvartalet med et kvartalsregnskab, der oversteg de i forvejen skyhøje forventninger.

Udviklingen på de globale aktiemarkeder

Afkast 2024
Verdensindekset (M2WOEW) 7,57%
Dow Jones Sustainability World Composite Index 9,01%
USA (S&P 500) 13,37%
Europa (STOXX 600) 7,91%
Kina (CSI 300) 3,40%
Japan (NIKKEI 225) 15,26%
Danmark (OMX C25) 7,80%
StockRate Invest 8,49%
SDG Invest 10,66%
”Det går godt for amerikansk økonomi, som befinder sig i et lavinflationsopsving. Væksten stiger, arbejdsløsheden er lav og beskæftigelsen vokser solidt.”

Kursfesten på aktiemarkederne i 2024 er blandt andet ført an af de amerikanske aktier, hvor S&P 500-indekset har givet et afkast på 13,37% (før omkostninger). Stigningen er drevet af robuste nøgletal fra den amerikanske økonomi og bedre end forventede regnskabsresultater – især inden for teknologisektoren. Samlet set er de amerikanske aktier steget med 13,37% i første kvartal (før omkostninger).

I Europa var stemningen også positiv men dog mere afdæmpet end i USA med et solidt afkast på 7,91% (før omkostninger).

Vender vi blikket mod Asien, leverer det kinesiske aktiemarked 3,40% (før omkostninger) grundet støtteopkøb og en mere kraftig sænkning af 5-års renterne for boligfinansiering end forventet. Alle tiltag på grund af udfordringen med den kinesiske ejendomssektor.

Det japanske aktiemarked oplevede en betydelig stigning på 15,26% (før omkostninger), efter den japanske centralbank hævede renten for første gang i 17 år. Dette blev positivt modtaget af investorerne, da det signalerede en sund økonomisk udvikling. Samtidig har den stigende inflation i Japan skabt et gunstigt markedsmiljø. Dog er valutaen faldet knap 5%.

Afkast i StockRate Invest

Afkastet for første kvartal i StockRate Invest Globale Aktier er 8,49% efter omkostninger. Foreningens benchmark MSCI World Equal Weighted gav et afkast på 7,57% før omkostninger. Dermed outperformer StockRate Invest sit benchmark med 0,92% (efter omkostninger).

Foreningens performance er især leveret af sektorerne indenfor teknologi, sundhed og kommunikationsservices.

Den bedst performende sektor er teknologi, som leverer et merafkast i forhold til benchmark på 1,42%. Kursraketterne indenfor teknologisekto-ren er ASML, Taiwan Semiconductor Manufacturing og Arista Networks, der alle tre bidrager med over 0,60% i outperformance relativt til bench-mark.

I sundhedssektoren er det den danske darling Novo Nordisk, som bidra-ger med en flot performance i første kvartal, hvor aktien har givet et af-kast på 27,15%. Derudover har ICON og Recordati Industria performet flot i kvartalet.

Afkast i SDG Invest

SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier har i første kvartal leveret et afkast på 10,66% (efter omkostninger), hvor foreningens benchmark Dow Jones Sustainability World Composite Index gav et afkast på 9,01% (før omkostninger), hvilket er svarende til en outperformance på 1,65% for året.

Årsagen til SDG Invests outperformance i første kvartal skyldes særligt en stærk performance indenfor sektorerne sundhed og teknologi.

I sundhedssektoren var det særligt aktierne Merck og Edwards Lifesciences, som har drevet afkastet. Merck og Edwards Lifesciences har i første kvartal leveret et afkast på henholdsvis 24,90% og 28,51%.

Ser vi på teknologisektoren, har det især været chip-aktierne, der har ført an. Her er det Applied Materials, Nvidia og Taiwan Semiconductor Manufacturing, som har bidraget mest til porteføljens outperformance. De har alle leveret et afkast på over 30,00%, og Nvidia er endnu engang løbet med porteføljens højeste afkast og har i år givet et afkast på 87,11%.

Årsagen til forskellen i foreningernes performance skyldes hovedsageligt, at SDG Invest har en højere eksponering til chip-aktier, herunder Nvidia, end StockRate Invest har. Begge foreninger er dog eksponeret til IT-sektoren, men Nvidias udvikling bidrager alene med 2,36% af SDG Invests samlede performance, hvilket er udslagsgivende for forskellen.

Forventninger fremadrettet

På trods af en stædig inflation håber analytikere og investorer stadig på en blød landing af økonomien ud fra, at inflationen vil falde samtidig med at arbejdsmarkederne er solide, amerikansk økonomi er robust og europæisk økonomi er lidt under gennemsnittet. Dog har den genstridige inflation skubbet forventningerne om rentefald fra det tidlige forår til sommeren og ændret antallet af rentefald i 2024 fra 4 til 3.

Man kan dog aldrig vide sig sikker på aktiemarkederne. På risikosiden kan blandt andet nævnes den spændte geopolitiske situation i vores nærområde omkring Østersøen samt Stillehavet og Rødehavet – blandt andet på grund af stigende forsendelsesomkostninger. På nuværende tidspunkt har det dog ikke den store indvirkning.

Samtidig er 2024 også blevet kaldt et globalt ’supervalgår, da store dele af verdens befolkning har mulighed for at afgive stemme ved stemmeboksen. Herhjemme har vi EU-valg, men markedet fokuserer tydeligt på den anden side af Atlanten, da vi ved, hvad vi får med Biden ved roret, men ikke hvad vi får med en republikansk præsident.

StockRate Invest og SDG Invest fortsætter væksttempoet

I StockRate er det vores holdning, at du skal vælge kvalitetsselskaber og lade dem udvikle sig over tid. Som aktieinvestor skal du derfor være tålmodig og tænke langsigtet – nu og i fremtiden.

Derfor har vi også stor tiltro til vores selskaber. Den seneste regnskabssæson viser, at selskaberne i StockRates aktieporteføljer fortsætter deres flotte væksttempo sammenlignet med både de europæiske – og amerikanske aktiemarkeder. Den vedvarende værdiskabelse i porteføljerne underbygger, at udvælgelsen af kvalitetsaktier forsætter med at skabe værdi til vores investorer.

Regnskabssæson Q4 2023 Omsætningsvækst Indtjeningsvækst
USA (S&P 500) 3,90% 7,96%
Europa (STOXX 600) -6,07% -11,03%
StockRate Invest 5,70% 16,65%
SDG Invest 8,29% 19,63%

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?