Af StockRates Kapitalforvaltning

Kvartalets highlights

  • Obligationer giver høje afkast og har lavere risiko

  • StockRate Obligationer fortsætter med at levere positive afkast

  • Renterne fortsætter med at stige

De stigende renter er fortsat i tredje kvartal. Men på trods af dette har vores obligationsforening leveret et flot positivt afkast.

StockRate Obligationer leverede et afkast for tredje kvartal på 0,93%, og har for året givet et afkast på 3,29% (efter omkostninger). Foreningens benchmark gav 1,26% i afkast for tredje kvartal, og 2,56% for året (før omkostninger). Dette er svarende til en outperformance på 0,73% ift. benchmark for året.

 ”StockRate Obligationer har i 2023 leveret positiv performance i alle tre kvartaler”

Mindre følsom overfor rentestigninger

StockRate Obligationer har en varighed på under 2 år, og det medvirker til, at foreningen er mindre følsom overfor rentestigninger, hvilket foreningen har nydt godt af i dette kvartal.

Samtidig har vi i løbet af 2023 set en stigende interesse for obligationer. Det skyldes, at investeringer i obligationer er blevet særdeles attraktivt i det nuværende rentemiljø, hvor investorerne bliver belønnet med et betydeligt højere afkast i forhold til tidligere, samtidig med at investorerne ikke skal gå på kompromis med deres risikoprofil.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?