Af StockRates Kapitalforvaltning

Kvartalets højdepunkter

  • Moderat vækst i verdensøkonomien: Mild afmatning i USA, gradvis forbedring i Europa.
  • Solide arbejdsmarkeder: De understøtter væksten, men kan også fastholde inflationen på et for højt niveau og dermed udskyde forventede rentenedsættelser.
  • Inflation: Let faldende i USA, let stigende i Europa.
  • Renter: Nedsættelse i EU, mens USA har holdt fast.
  • Geopolitiske Risici: Det amerikanske valg og andre globale usikkerheder lurer fortsat.
Verdensøkonomien har vist sig robust over for de høje renter, godt hjulpet af stærke arbejdsmarkeder. USA’s høje vækst er begyndt at bremse op, mens Europa endelig ser ud til at have lagt udfordringerne i væksten bag sig. Recessionsrisikoen virker moderat, hvilket har understøttet aktiemarkederne, der igen i kvartalet har været drevet af en lille gruppe tech-aktier. Selvom meget peger i retning af en blød landing af verdensøkonomien efter nogle turbulente år, står centralbankerne stadig over for betydelige udfordringer.

Økonomisk robusthed trods høje renter

Væksten er fortsat høj, især i USA og Europa, hvor det seneste kvartal har vist bedre resultater end forventet.

Figur 1 – BNP-væksten (QoQ) i USA viser en mild afmatning over de seneste kvartaler og en gradvis forbedring i Europa i 2024.

Særligt amerikansk økonomi har haft fuld fart på længe, selvom vi ser en lille opbremsning. USA’s kerneinflation er også faldende og lavere end forventet. På det seneste rentemøde udtalte FED, USA’s centralbank, at en rentenedsættelse kan være mulig senere i år, hvis kerneinflationen falder yderligere.

Figur 2 – Inflationen i USA faldt fra 3,4% i april til 3,3% i maj, mens kerneinflationen faldt en tand mere til 3,4% fra 3,6% i april.

Europa har derimod oplevet flere kvartaler med nul eller negativ vækst (se figur 1). Seneste kvartal viser dog en lille stigning i væksten, hvilket flugter godt med inflationstallene. Kerneinflationen har været faldende gennem flere kvartaler men steg en smule i maj måned og rokkede sig ikke ud af stedet i juni. Den faldende inflation gav den Den Europæiske Centralbank mod til at sænke renten d. 6. juni 2024 med en kvart procent.

Figur 3 – Inflationen i Europa ligger på 2,5% i juni, hvilket er et fald fra 2,6% i maj. Kerneinflationen steg fra 2,7% i april til 2,9% i maj. Den rokkede sig ikke ud af stedet i juni, hvor den også landende på 2,9%.

Figur 4- ECB har hævet renten af 10 omgange fra 0,5% i juni ’22 til 4% i september ’23. I juni ’24 sænkede de den til 3,75%. FED har hævet renten 11 gange fra 0,5% i marts ’22 til 5,5% i juli ’23. FED har holdt renten i ro pga. en stærk amerikansk økonomi.

Arbejdsmarkeder og inflationspres

De solide arbejdsmarkeder med øget beskæftigelse, lav ledighed og høj lønvækst har spillet en vigtig rolle i at understøtte væksten. Dette gælder for USA, men også Europa, hvor aktiviteten ellers har været svag.

Udviklingen på de globale aktiemarkeder: Nvidia overtog kortvarig tronen som verdensstørste virksomhed

Afkast 2024 Første kvartal Andet kvartal ÅTD
Ligevægtet verdensindekset (M2WOEW) 7,57% -1,30% 6,17%
Dow Jones Sustainability World Composite Index 9,01% 3,51% 12,83%
USA (S&P 500) 13,37% 5,40% 19,08
Europa (STOXX 600) 7,91% 1,79% 9,57%
Kina (CSI 300) 3,40% -0,37% 3,01%
Japan (NIKKEI 225) 15,26% -6,99% 7,90%
Danmark (OMX C25) 7,80% 0,68% 8,54%
StockRate Invest 8,49% 1,15% 9,74%
SDG Invest 10,66% 3,88% 14,94%

Aktiemarkederne leverede positive afkast i andet kvartal 2024, om end med mindre fart end i første kvartal. USA stod for kvartalets og årets bedste afkast på tværs af regionerne. Igen var det begejstringen for kunstig intelligens, der øgede efterspørgsel på tech-aktier og drev indekset højere.

Nvidia sparkede kortvarigt Microsoft af tronen som verdens største selskab i andet kvartal, hvilket cementerer AI-boomet. Nvidia har leveret et afkast på over 500% siden børsnoteringen i 1999. I 2002 blev selskabet inkluderet i S&P 500 og overtog Enrons plads, som var en af de allerstørste virksomheder i USA, før det kollapsede i kølvandet på regnskabsfusk. I dag er Nvidia et af de største selskaber i indekset og i verden. Det giver investorer høje afkast men også betydelig risiko, da afkastet på verdensmarkedet og S&P 500 drives af relativt få tech-aktier. I kontrast hertil har det ligevægtede markedsindeks, som ikke skelner mellem virksomhedsstørrelser, haltet bagefter de markedsvægtede versioner (læs mere herom i afsnittet om ’De få der flyver højt: Tech-aktiernes enorme indflydelse på verdensmarked).

Forventninger fremadrettet: Ny normal for renteniveauer?

På nuværende tidspunkt står vi i en situation, hvor vi får i både pose og sæk! Virksomhederne klarer sig godt, beskæftigelsen er høj, samtidig med at økonomierne er blevet afdæmpet en smule og dermed baner vej for rentenedsættelser. Dette skaber en reel mulighed for en blød landing. Dog vil det være første gang nogensinde, at centralbankerne opnår en blød landing ved hjælp af rentejusteringer!

Der er dog flere usikkerhedsfaktorer, der kan udfordre målet om en blød landing. Solide arbejdsmarkeder kan føre til et fornyet løn- og prispres, hvilket kan fastholde inflationen og forsinke rentenedsættelser eller endda kræve forhøjelser. Geopolitiske risici i forhold til Rusland, Mellemøsten og Kina, samt nationale valg, især det amerikanske præsidentvalg, kan også få økonomisk betydning og påvirke finansmarkederne.

Selvom det er tidligt at erklære den endelige sejr over inflationen, understøtter det store fald i inflationen forventningen om rentelettelser. Dog vil det fortsat afhænge af om vi nærmer os målet på 2% i kerneinflationen. Centralbankernes seneste renteudmeldinger indikerer ikke en tilbagevenden til negative eller ultralave renter som tidligere. I stedet søger de et nyt niveau for renterne, muligvis tilbage til tiden før de ultralave renter eller en helt ’ny normal’.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?