Tredje kvartal afsluttede med positive afkast, om end udfordringerne på det seneste har stået i kø. Paradoksalt er det, at en lang række forstyrrelser, som lægger en dæmper på tempoet i verdenshandlen og aktiemarkedet, sker på baggrund af, at økonomien er stærk og på rette vej efter nedlukninger og restriktioner på verdensplan. Vi forventer fremadrettet, at økonomierne og selskaberne vil klare sig igennem disse udfordringer uden de store vækstmæssige skrammer, men at udviklingen på aktiemarkederne på kort sigt vil være præget af usikkerhed og udsving.

Væksten er grundlæggende sund

Privatforbruget er fortsat højt og sammen med økonomisk stimulans og stadigt flere vaccinerede, har den stigende vækst drevet aktierne op – især i første halvdel af tredje kvartal.

Investeringsforeningen StockRate Invest afsluttede tredje kvartal med 2,35 pct. i afkast efter omkostninger. Verdensmarkedet MSCI World afsluttede på 1,32 pct. før omkostninger. StockRate Invest outperformer verdensmarkedet med 1,03 pct. og fortsætter  med at indhente noget af det tabte fra første kvartal. For året har StockRate Invest tjent gode penge til sine investorer med et afkast efter omkostninger på 16,29 pct.

Mange forstyrrelser for tiden

Men på trods af et højt privatforbrug og en global fremgang, står udfordringerne i kø for tiden og har lagt en dæmper på tempoet i verdenshandlen og aktiemarkedet:

 • Delta spøger i dele af verden

  Nye smittebølger i USA og Kina har i tredje kvartal bremset forbruget. I fx USA faldt forbruget i midten af august i de dele af landet, hvor vaccinationsraterne er lave. Stigende smittetal giver nemlig en frivillig social distancering, der bremser væksten især i oplevelsesøkonomien.

  Tallene har dog stabiliseret sig sidst i kvartalet, og positivt er det, at vaccinationsprogrammerne skrider fremad. Regionale udbrud vil dog kunne forekomme og bidrage til usikkerhed på de finansielle markeder.

 • Mangel på arbejdskraft

  Fremgangen i væksten betyder, at der fortsat er stor efterspørgsel efter arbejdskraft – dog kombineret med et mindre udbud. I tredje kvartal har der været skuffende jobtal i USA grundet stigende smittetal og den heraf frivillige sociale distancering til servicesektoren. Men overordnet set er der både i USA og Europa fortsat højere efterspørgsel end udbud af arbejdskraft.

 • Globale flaskehalse

  Fremgangen i væksten betyder også, at der er efterspørgsel efter varer. Modsat popper der fortsat flaskehalsproblemer op rundt omkring i verden og skaber udfordringer med de globale forsyningskæder. Rent lavpraktisk presser det priserne op på råvarer og containere og udfordrer væksten i selskaberne. Det har fået finansmarkederne til at frygte stagflation, dvs. hvor væksten aftager markant, og inflationen tiltager.

 • Stigende energipriser

  Udfordringerne stopper dog ikke her. Historisk lave europæiske lagre af gas, kombineret med lavere bidrag fra alternative kilder, har gennem september måned sendt naturgaspriserne op. Rusland er nemlig, af politiske årsager, ved at genopbygge egne lagre og sender mindre gas til Europa. Senest er dele af Kina også ramt af mangel på el. De kinesiske myndigheder har derfor beordret de statsejede energiselskaber om at sikre forsyninger til denne vinter. Det har igen fået de europæiske naturgas- og elpriser til at stige til nye højder, hvilket udfordrer væksten, kan øge inflationen og udhule købekraften.

  De stigende energipriser har medført, at Energisektoren har været den bedst performende sektor i slutningen af tredje kvartal. StockRates porteføljer indeholder ingen aktier i energisektoren, idet de færreste selskaber lever op til vores krav om indtjeningsstyrke, finansiel styrke og stabilitet.

 • Kinesiske reguleringer

  Samtidig har der sidst i kvartalet også været tumult omkring kinesiske selskaber. Den kinesiske boliggigant China Evergrande Group har opereret på randen af konkurs. Det har skabt frygten for en bølge af konkurser, som har kunnet påvirke stabiliteten i de kinesiske banker. Det er dog værd at huske på, at det er den  kinesiske regering, som har ønsket at dæmpe aktiviteten i ejendomssektoren.

  Derudover er kurserne faldet en del på kinesiske tech-aktier. Årsagen skyldes myndighedernes indblanding gennem øget regulering, hvor især de store tech-selskaber presses til at gentænke deres forretningsmodeller for at sikre konkurrencen. Mængden af regulering, og måden det bliver leveret på, skaber stor usikkerhed og uigennemsigtighed for investorerne, hvilket har skabt de store kursfald.

  Investeringsforeningen StockRate Invest har også været berørt primært gennem selskaberne Tencent, Alibaba og NetEase. Vi fastholder dog vores investeringer, da de tre selskaber har vist historisk solid kvartalsvis omsætnings- og indtjeningsvækst samt balancestruktur. Det er vores holdning, at selskaberne på den korte bane er blevet straffet for hårdt. På trods af at udsvingene kan fortsætte lidt endnu, vurderer vi, at kurserne vil stige igen.

Centralbanker signalerer opstramninger på baggrund af stærk økonomi

En kombination af ovennævnte udfordringer har sammen med den fremstimulerede økonomiske vækst gjort, at inflationspresset fortsat er taget til. I tredje kvartal har vi derfor set et kursskifte hos den amerikanske centralbank (FED), som ikke længere betragter inflationspresset som midlertidigt men har en forventning om et højere inflationspres i noget tid endnu.

Som følge heraf har FED signaleret, at de i november vil begynde neddroslingen af dets månedlige obligationsopkøb og samtidig hæve renten inden udgangen af 2022. Den Europæiske Centralbank (ECB) har været noget mere tøvende, men besluttet at neddrosle en smule for deres Pandemiopkøbsprogram.

Centralbankernes indikation om opstramninger er ikke noget nyt. Det har været forventet længe og sker på baggrund af, at amerikansk og europæisk økonomi vurderes til at være stærk og forsat på rette vej – hvilket vil være positivt for selskaberne og aktiekurserne over tid.

Centralbankernes indikation om opstramninger er ikke noget nyt. Det har været forventet længe og sker på baggrund af, at amerikansk og europæisk økonomi vurderes til at være stærk og fortsat på rette vej. 

Kristian Kjer, Administrerende direktør

Forventninger fremadrettet

Vi befinder os lige nu i en overgangsperiode, hvor vi er på vej ud af en verdensomspændende krise. Lagre og produktionsanlæg er blevet skaleret ned, samtidig med at efterspørgslen er høj. Produktionen har derfor svært ved at følge med og flaskehalse dæmper aktiviteten i økonomien. Vi må dog antage, at denne aktivitet vender tilbage, når produktionsanlæggene atter kører på fuldt tryk. Samtidig skaber den høje vækst inflation, og det er derfor grundlæggende positivt, at centralbankerne reagerer for at undgå overophedning. I den proces vil der være en del markedsudsving, da de fleste aktivtyper skal prises på ny.

Det er vores holdning, at man skal bevare roen, og tage de langsigtede briller på. I StockRate har vi altid fulgt vores strategi om at investere i stabile kvalitetsselskaber. Strategien har på den lange bane sikret et afkast langt over markedet. I korte perioder vil det dog være uundgåeligt, at vores strategi  afkastmæssigt kan være lidt efter markedet. Vores faste investeringsstrategi har gennem årene været et solidt  kompas under gunstige og ugunstige vilkår.

Vores kvalitetsaktier vil klare sig godt igennem en tid med udsving og mulige rentestigninger, da vi altid har fokus på at investere i kvalitetsselskaber, der både indtjeningsmæssigt og finansielt er stabile.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Faktaark for Investeringsforeningen StockRate Invest:

StockRate 5.-element_blå_rgb.png

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?