2018 har på mange måder været et udfordrende år for investorerne, præget af store geopolitiske temaer som handelskrig, brexitforhandlinger, samt usikkerhedsfaktorer som italiensk statsbudget, amerikanske renteforhøjelser, europæisk stop af obligationsopkøb m.m.

Markederne har reageret med usikkerhed på indflydelsen på selskabernes fremtidige indtjeningsevne, og specielt 4. kvartal barberede en del af kursværdierne.

Mange analytikere forudså inden indgangen til 2018, at amerikanske aktier var blevet for dyre. Derfor skulle man investere i Europa, hvor aktierne målt på nøgletal virkede ”billige”. Afkastet for 2018 har dog vist store forskelle i regionelle afkast, og mange strategier har bestemt ikke haft det godt i 2018.

Afkast udvalgte indeks 2018:

MSCI World (Verden)                     -3,21%
S&P 500 (USA)                               -1,28%
Stoxx 600 (Europa)                     -12,92%
DAX (Tyskland)                             -18,01%
OMXC25 (Danmark)                    -14,39%
CSI300 (Kina)                                -25,90%
Nikkei 225 (Japan)                       – 5,70%
MSCI Emerging Markets             -12,40%

StockRate havde i 2018 et afkast på -4,3% på individuelle aktiemandater i 2018 og -5,98% igennem StockRate Invest.

På vores blandede mandater med f.eks. 50% aktier og 50% obligationer har afkastet været ca. -3,0%.

Starten af 2019

Vi kan konstatere en start på 2019 hvor pengene er vendt tilbage til aktiemarkedet. Det har sin naturlige årsag, idet vi netop i 4. kvartal af 2018 fik kraftige fald på aktiemarkederne og samtidig en faldende rente. Det har betydet, at finansielle institutioner som har et ansvar for at opretholde en vis investeringsprofil for kunderne, f.eks. en fordeling med 50% aktier og 50% obligationer har været nødt til at sælge obligationer som er steget i værdi p.g.a. den faldende rente og så købe aktier som er faldet i værdi.

Vi taler altså om en rebalanceringsstrategi, som flytter på milliarder i markedet.

Opblødning i dialogen mellem USA og Kina har også været bærende for en lidt mere optimistisk holdning til aktiemarkedet. Positivt har også været, den amerikanske centralbanks udmelding om, at der kun vil være 2 renteforhøjelser, og at man vil holde øje med udviklingen og reagere, hvis nøgletallene i økonomien ændrer sig.

Samtidig har den seneste korrektion måske blot været en tilbagevendende begivenhed, for at skabe balance i ”prisen på en aktie”. Nu handler aktierne igen omkring den historiske værdi målt på nøgletal.

I StockRate har vi igennem 2018 holdt fast i vores fundamentale strategi om ikke at handle på markedets forventninger til dagen i morgen, men alene om selskaberne i vores portefølje performer økonomisk som vi forventer.

I kvartalet har virksomhederne stadig rapporteret gode og solide resultater.  For de seneste 12 måneder er fremgangen i porteføljeselskabernes indtjening pr. aktie i gennemsnit steget med 15,3%, mens omsætningsvæksten er 10,2%. Dette skaber trods alt grobund for et forsat positivt syn på udviklingen fremover.

Man kunne jo argumentere for, at det ville have været fantastisk, hvis vi havde solgt alt i september måned og derved gået kontant. Det store spørgsmål er dog blot om hvornår det rigtige tidspunkt vil være for at købe tilbage i markedet. Den sidste måned har budt på stigninger set globalt på 6-7%. Stigninger og fald kommer typisk indenfor meget korte perioder og timing af disse kan være utroligt givende eller ganske fatalt for afkastet. Hertil kommer, at ingen med sikkerhed kan spå om større aktiekursfald, som det vi så i oktober og i december.

Siden etableringen af StockRate for 11 år siden (før finanskrisen i 2008), har vi alle årene været fuldt investeret. Det har givet et årligt afkast på 9,06%, hvilket svarer til et merafkast på ca. 2,7% p.a. i forhold til det globale indeks. Det svarer til, at 100 kr. investeret i 1. januar 2008 ville i dag være 259kr – altså et samlet afkast på 159%.

Omkostninger og afkast i bankerne

Bankerne er blevet underlagt strengere lovgivning omkring deres oplysningspligt på de omkostninger, der er ved at investere. I StockRate har vi noteret et øget antal henvendelser efter årsopgørelsen fra banken er modtaget.

Mange er overraskede over omkostningsniveauet, og hvis afkastet samtidigt har været sløjt – ja, så er det måske på tide at se på andre muligheder.

Som uafhængig rådgiver, hjælper vi vores kunder med at få det fulde overblik over omkostningerne, afkastet og eksisterende investeringer. Vi tilbyder også at udarbejde en investeringsstrategi, der er skræddersyet til den enkeltes behov og ønsker.

Alt efter investeringsprofil og ønsker er omkostningerne hos StockRate i niveauet 0,5 – 1,3%.  Yderligere er vores prisstruktur totalt gennemsigtig, og uden skjulte gebyrer m.m.

Hertil er der ofte besparelser på kurtage, depotgebyrer m.m. via de samarbejdsaftaler som StockRate har med mange banker. Alle besparelser går ubeskåret til kunden, idet StockRate ingen aftaler har om honorering fra bankene.

Alle er, og har altid været, meget velkomne til at kontakte os for en investeringssnak.

Stemningen vender

Når man betænker den usikkerhed, der for øjeblikket hersker med hensyn til de verdenspolitiske beslutninger, er det overordentligt vanskeligt at fremskrive en forventet udvikling. Indtil der kommer ro på den verdenspolitiske front, må vi således forvente, at der kommer udsving i aktiekurserne med større kraft end det, vi historisk har været vant til. Dette er usikkerhed, der skaber udsving på kort sigt.

Når vi forholder os til de fundamentale faktorer, er der stadig flere ting, der taler for et godt og fornuftigt aktieår i 2019. Allerede fra starten af året kan vi se en vending.

  • Prissætningen på aktierne er nu under det 10- årige gennemsnit, og aktierne er derfor mere attraktivt prisfastsat nu. Især fordi det stadig forventes, at virksomhederne vil bevare deres evne til at skabe merværdi. Der forventes en indtjeningsfremgang i de amerikanske virksomheder på 9%, hvilket er rigtig solidt. Derfor kan udsalget i december 2018 hurtigt vise sig at være overgjort.
  • En løsning på handelskonflikten mellem USA og Kina kan fjerne mange af bekymringerne.
  • Et fortsat solidt globalt vækstniveau. Niveauet for væksten må forventes at være lidt lavere end de sidste par år – men det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Kan den globale vækst blot udvikle sig i et moderat positivt tempo, er dette godt for den langsigtede investor.
  • En afklaring på Brexit, vil også gavne aktierne markant. Selvom der fra aktiemarkedernes syn kan være forskel på kvaliteten af de udfald, der kan komme af Brexit, så vil blot en afklaring være positiv.
  • En fortsat årvågen amerikansk centralbank, som fortsat vil styre rentebeslutninger ud fra data, og derfor ikke hæver renten for hurtigt.

En positiv udvikling af ovenstående punkter vil være mere end nok til at sende aktierne i den rigtige retning i 2019. Også selvom alle punkter ikke udvikler sig som man kunne ønske sig, kan aktierne stadig vise sig frem fra den gode side.

Vi tror i hvert fald på stigninger i 2019.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?