2022 blev på mange måder et uforglemmeligt år på både godt og på ondt. Coronapandemien mistede sit tag i verden efter to år med restriktioner og rejseforbud. Men vi skulle ikke langt ind i 2022 før verdens fokus rettede sig mod Ruslands invasion i Ukraine, tårnhøj inflation, stigende renter og eskalerende energikrise. Positivt er det dog, at vi i fjerde kvartal har set tegn på, at inflationen i USA er toppet, og de aggressive renteforhøjelser kan blive mindre.

En positiv afslutning på året

Fjerde kvartal blev et ganske volatilt et af slagsen, som dog endte med et positivt afkast. Årets sidste kvartal begyndte med flotte stigninger på aktiemarkederne. Fremgangen i oktober og november måned skyldes især, at regnskabssæsonen viste bedre end frygtede takter hos selskaberne, men også at de amerikanske inflationsmålinger viste fald. Markederne tolkede den faldende inflation som et tegn på, at centralbankernes aggressive opstramninger havde haft de ønskede virkninger, og at der derfra var god sandsynlighed for, at de vil sænke tempoet på rentehævningerne.

Men i december måned blev optimismen erstattet af nervøsitet hos investorerne. Det skete efter en hård centralbanksretorik fra både den amerikanske (FED) og europæiske centralbank (ECB). Budskaberne fra centralbankerne lød på behov for flere renteforhøjelser, og fastholdelse af renten i en længere periode end tidligere varslet. En langt hårdere udmelding end markedet havde ventet. Dette sendte aktierne ned og renterne op men ændrede ikke på, at kvartalet sluttede af med positivt afkast.

Markedsudvikling i ledende indeks

Ser vi på udviklingen i verden, så har fjerde kvartal pyntet på afkastene. Ser vi helt overordnet på det brede aktieindeks MSCI All Countries World Index, er indekset steget med 0,55 %, og faldet med 12,50 % i 2022.

I Europa er det tyske DAX-indeks steget med 14,95 % for fjerde kvartal, og er for 2022 faldet med 12,35 %. Det bredere Stoxx Europe 600 er steget med 9,89 % i kvartalet, og har for året leveret et afkast på -10,14 %.

I USA faldt det ledende S&P500 indeks med 1,69 % i kvartalet, og har i hele 2022 tabt 12,97 %. Det teknologitunge indeks Nasdaq Composite er faldet med 9,30 % i årets sidste kvartal, og er i 2022 faldet med 28,26 %.

I Asien har investorernes øjne særligt været rettet mod Kinas coronapolitik i fjerde kvartal. Styrets nul-tolerance-politik overfor corona har lagt en dæmper på væksten, men en lettelse heraf i slutningen af kvartalet medførte et boost til de asiatiske aktier. Det kinesiske CSI300 indeks faldt dog med 3,83 % i kvartalet. Udviklingen for hele året viser et afkast på -21,49 %.

Alle de nævnte afkast er målt i danske kroner. Men den amerikanske dollar har i 2022 haft stor indflydelse på danske investorers afkast, da udsvingene har været store. Den reelle kursudvikling på de amerikanske selskaber skal man derfor måle i USD. Her har Nasdaq for året givet et afkast på -33,93%, S&P500 har givet -18,34% og Dow Jones Industrial har givet et afkast på -7,02%. For året er den amerikanske dollar overfor danske kroner steget med 6,22%.

“Investeringsforeningen StockRate Invest er kommet stærkt fra start i 2023 med et afkast på over 4 % efter omkostninger ÅTD.”

Godt fjerde kvartal for Stockrate Invest

Stockrate Invest Globale Aktier har outperformet verdensmarkedet i fjerde kvartal. Afkastet blev 1,96 %, mens markedet gav et afkast på 0,55 %. Vores outperformance på 1,41 % for kvartalet, skyldes lidt lavere renteniveauer, men også at vores porteføljeselskaber har vist deres styrke i forbindelse med regnskabsaflæggelserne.

Samtidig er StockRate Invest også kommet stærkt fra start i 2023 med et afkast på 4,06 % efter omkostninger ÅTD. Verdensmarkedet har givet et afkast på 3,04 % før omkostninger ÅTD, hvorfor vi outperformer med 1,02 %.

Et år med udsving

StockRate Invest Globale Aktier har for året givet et afkast på -16,61%, mens vores benchmark har givet et afkast på -12,50%. Vores underperformance er dermed 4,11 % i forhold til benchmark. Alt underperformance kan tilskrives de massive og hurtige rentestigninger vi så i første kvartal af året. Dette drev aktiemarkederne ud i en lige så hastig genprisning, hvilket især har ramt selskaber, som forventer høj vækst i fremtiden – og her går StockRates kvalitetsaktier ikke fri. Derudover skyldes vores underperformance også, at vores porteføljer ikke har allokering mod banker, energisektoren, herunder olie og gas samt fly- og våbenindustrien. Dette er bevidste fravalg, da vi ikke finder nok kvalitet i disse sektorer. I årets sidste 3 kvartaler har StockRate Invest Globale Aktier samlet set givet et merafkast i forhold til benchmark på 0,70%.

Forventninger til 2023

2022 er nu slut, og årets dominerende temaer på finansmarkederne har været krig, inflation, energipriser og stigende renter. Disse temaer ser ud til at fortsætte ind i 2023, og det kan blive året, hvor vi ser den rigtige effekt af opstramningerne og dermed også en økonomisk afmatning. Hvor dyb den bliver er forskelligt fra region til region, men den kan ramme globalt. Selvom dette ikke er et ønskeligt scenarie, så er det nødvendigt at komme til, før stemningen kan vende. Vi forventer derfor udsving på finansmarkederne i 2023. Rentemarkederne vil være volatile og følsomme overfor makroøkonomiske nøgletal og centralbankers retorik. Aktiemarkederne vil være drevet af niveauet på rentemarkedet, men naturligvis også af hvordan økonomiernes tilstand påvirker de enkelte selskabers indtjening.

Tiltro til investeringsstrategien

Stockrate Invest Globale Aktier er kommet godt igennem 2022. Selvom kursen er faldet, så er vores selskabers regnskaber ganske fine. Vores udvælgelsesmodel sikrer, at vi har selskaber i vores portefølje, hvor udsvingene i indtjeningen er lav, og hvor evnen til at holde marginalerne er til stede. Vores selskaber er finansielt stærke med solide opsparinger og stærke løbende pengestrømme. De har derfor kapital at stå imod med, når krisen kradser. Dette er egenskaber, som historisk har vist sig meget vigtige i tider med afmatning. Vi fortsætter derfor med at eksekvere ud fra vores strategi og er sikre på, at det vil bringe vores investorer godt igennem 2023.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?