Historisk investeringsår afslutter positivt

StockRates investorer kan i 2020 glæde sig over positive afkast på aktieinvesteringerne. For selvom det forgangne år har været hæsblæsende med historiske fald på finansmarkederne, og at vi stadig skal holde afstand og være sammen hver for sig, så er finansmarkederne også kommet hurtigt tilbage.

Det globale aktiemarked afsluttede 2020 med et afkast på 6,96 % (før alle omkostninger). StockRate’s kvalitetsaktier, målt ved Investeringsforeningen StockRate Invest, har gjort det væsentligt bedre og afsluttede året med et afkast på 11,75 % (efter alle omkostninger). Vores kvalitetsstrategi har i 2020 outperformet det globale aktiemarked med 4,79 %, og tjent gode penge til vores investorer.

Vækstfremgang i StockRates porteføljeselskaber i 2020

Alle selskabsregnskaber i StockRates portefølje er endnu ikke fremlagt for 2020. Men det generelle billede tyder på, at den vægtede gennemsnitlige indtjeningsvækst er på ca. 2 %, mens salgsvæksten er på knap 3 %. Det er ikke et højt niveau, men dog tal der tegner et billede af en solid portefølje af selskaber, som har stået krisen igennem uden store skrammer. Dette står i skarp kontrast til det brede, globale billede, hvor virksomheder samlet set kommer til at rapportere om markant negativ vækst i både omsætning og indtjening for 2020.

Skævvridning i den globale økonomi i 2020

Tilbagegangen i virksomhedernes vækst i 2020 dækker dog over store sektorforskelle. Karakteristisk for 2020 er, at corona-pandemien har været med til skabe en kraftig skævvridning af den globale økonomi. De traditionelle serviceerhverv bliver hårdt ramt, hver gang smittetallene stiger og der indføres restriktioner og nedlukninger, da vi ikke har mulighed for at rejse og opleve. Finans, industri og traditionel energi lider også med nedgang i virksomhedernes aktiviteter og vækst. Omvendt har de økonomiske hjælpepakker gjort, at vi har masser af penge mellem hænderne til forbrugsvarer på især nettet. De digitale aktiviteter er steget kraftigt, og vi mødes og shopper online. Tech og digitalisering har haft kronede dage, og deres aktier er steget mod himlen. Ligeledes gælder det for den bæredygtige omstilling, hvor især grøn energi har medvind.

Vaccinenyheder skaber stigninger i hårdest ramte sektorer

Vaccinenyhederne i fjerde kvartal er formentlig den mest positive indvirkning på aktiemarkederne i slutningen af 2020. Men det har også betydet, at de aktier, som har været hårdest ramt under corona-pandemien, har fået et mindre ’comeback’. Vi har således været vidner til stigninger indenfor finans- og den traditionelle energisektor.

Da StockRate’s porteføljer har haft en relativt lav eksponering til de hårdest ramte sektorer under corona-pandemien, har det derfor også ramt vores afkast i forbindelse med det comeback, der har været i fjerde kvartal. 

Forventninger til 2021

Corona-pandemien vil fortsat lægge låg på den økonomiske aktivitet i 2021, og politikere og centralbanker forventes fortsat at holde hånden under samfundet ved at pumpe penge ud i systemet. Selvom der har været nedgang i væksten i 2020, forventes det, at 2021 vil byde på markante stigninger i både omsætning og indtjening i globale virksomheder. Bl.a. på baggrund af en kombination af rigelig likviditet, opsparet efterspørgsel og øget beskæftigelse i samfundet. Forudsætningen er dog, at verden fortsat bevæger sig mod mere normale tilstande. Dette indbefatter en effektiv vaccinationsproces, som resulterer i et faldende smittetryk med lempede restriktioner til følge.

Væksten vil ligesom tilbagegangen være meget forskellig fra sektor til sektor, selvom en bred fremgang må forventes. Det bliver især spændende at følge udviklingen i aktierne indenfor tech, digitalisering og grøn omstilling ift. finans, industri og traditionel energi. Vil førstnævnte igen outperforme voldsomt? Ift. tech og digitalisering bliver det interessant at se, om de vil fortsætte den voldsomme stigning. Ift. grøn omstilling er det hele kun lige begyndt, og vi forventer derfor, at det vil fortsætte med uformindsket styrke.

Vi ser derfor lyst på 2021 og tror på positive afkast for året.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?