Første halvår af 2020 har i den grad været præget af coronapandemien. Fuldstændige nedlukninger af samfund efterfulgt af gradvise genåbninger af økonomier har fundet sted. Pandemien har medført hurtige og dybe kursfald efterfulgt af historiske stigninger i andet kvartal. Mange investorer har undret sig over, hvordan de finansielle markeder er kommet så hurtigt igen, når makrotallene for arbejdsløshed, lønkompensation, forbrug og BNP-vækst peger på, at vi er midt i en økonomisk nedgang.

Hjælpepakker afbøder værste konsekvenser – Stigningerne på aktiemarkederne skyldes til dels, at regeringer og centralbanker har handlet både hurtigt og markant med enorme finans- og pengepolitiske indgreb i første og andet kvartal. Det har afbødet de værste konsekvenser og en mulig fastfrysning af de finansielle markeder.

Genåbning skaber optimisme – Udover hjælpepakkerne er investorernes tro på fremtiden vendt tilbage med genåbningerne af økonomierne. I første kvartal var det meget uklart for investorer, hvilken omfattende påvirkning nedlukningerne ville have på virksomhederne. Samtidig annullerede flertallet af virksomhederne deres forventning til indtjeningen for andet kvartal og hele 2020. Investorerne handlede ud fra smittetallenes negative udvikling og det værst tænkelige scenarie. I løbet af andet kvartal blev Q1-regnskaberne offentliggjort, hvilke var bedre end analytikernes forventninger. Nu havde investorerne tal at handle på samtidig med, at smittetallene aftog flere steder og samfund begyndte at genåbne. Det har skabt ro hos investorerne, som har fundet tryghed i, at vi kommer gennem coronakrisen.

COVID-19 aktier – En tredje faktor er, at der under coronapandemien er en række virksomheder, der har klaret sig godt. Det er virksomheder, der har været understøttet af de adfærdsændringer, coronakrisen har medført. Her nævnes sektorer som IT, e-commerce og medicinalbranchen som oplagte eksempler. Når man ser på, hvad der sprøjtes ind i samfundet via hjælpepakkerne, så er der penge nok mellem hænderne. Investorerne leder så efter de virksomheder, som er begunstiget af krisen, til at placere deres penge. Det er især en række store selskaber, som hiver indeksene markant op.

FOMO driver markederne frem – Aktiemarkederne er ofte påvirket af følelser, og det er også gældende under den nuværende krise. Stigningerne er hjulpet på vej af det psykologiske fænomen ‘fear of missing out’ (FOMO). Dvs. frygten for at misse en optur i aktiemarkedet. Investorerne iver for at udnytte tilbagefaldene og komme ind i aktiemarkedet siden bunden d. 23. marts har resulteret i store stigninger – måske for store – og kan fremadrettet være med til at skabe udsving.

Risikofaktorer presser på

På trods af den positive udvikling i andet kvartal 2020 er der fortsat flere risikofaktorer, der kan bidrage til udsving på aktiemarkederne. I slutningen af juni måned informerede WHO om, at smittespredningen på verdensplan stiger, og at der er en reel bekymring for en anden bølge af coronasmitte. Handelskrigen mellem USA og Kina, som ellers var trådt i baggrunden i de første måneder under coronakrisen, er så småt begyndt at blusse op igen. En potentiel handelskrig mellem USA og Europa lurer også i baggrunden. Sidst i juni udkom rapporter om, at USA forbereder afgifter på europæisk eksport for 3,1 mia. dollars fra Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Spanien. Dertil kommer, om forbrugerne har lyst til at trække kreditkortet op af lommen efter genåbningerne, eller om væksten vil være lav grundet den høje arbejdsløshed og ændret adfærd.

Forventninger fremadrettet

Lige nu tyder det på, at investorerne ser gennem krisen og frem mod 2021. Den altafgørende risikofaktor, der påvirker investorernes risikoparathed, er dog stadig udviklingen i smittetallene fremadrettet, om nedlukninger igen bliver relevante, og hvornår der kommer en vaccine. I baggrunden er det positive og negative nyheder som fx kvartalsregnskaber, forbrugertal, handelskrig og BNP-tal, som trækker op og ned.

Virksomhedernes regnskabstal for andet kvartal kan vise de første indikationer på, om privatforbruget bevæger sig mod normale tilstande med genåbningerne. De er så småt begyndt at komme, men vi får først størstedelen sidst i juli måned. Viser det sig, at virksomhederne har klaret sig bedre end forventet, vil det trække markederne op og vice versa. Samme logik er på spil ift., hvordan de makroøkonomiske forhold udvikler sig.

Vores forventning hos StockRate er fortsat, at markederne på længere sigt vil stabilisere sig, men på kort sigt vil usikkerhed og markedsudsving være en del af hverdagen. Over tid vil det altid give det bedste afkast at være investeret i aktier.

Inflationen lurer stadig

Hvis prisstigningerne, forårsaget af flaskehalse, ikke viser sig at være midlertidige, kan det medføre højere inflation og skabe uro på aktiemarkederne. I USA er inflationen steget kraftigt med ca. 5 pct. de seneste måneder, mens den er mere afdæmpet i euroområdet.

I midten af juni måned lagde den amerikanske centralbank, FED, an til at stramme pengepolitikken. De indikerede, muligheden for at udfase hjælpepakker og nedtrappe obligationsopkøb før tid, og at der kunne komme renteforhøjelser ulitimo 2023.

En vedvarende høj inflation er bekymrende for aktiemarkederne, fordi den via højere renter kan true aktiernes prisfastsættelse. Udsving i aktiemarkederne vil dog ske på en positiv baggrund i form af øget optimisme og vækst, og må derfor forventes at være midlertidige.

Omend COVID-19, med dets mutationer, stadig betragtes som en risikofaktor, er inflationen trådt i forgrunden, som den største risiko på længere sigt. Vi forventer øget udsving på aktiemarkederne, i takt med at renterne bevæger sig op og ned.

Afkast for kvartalet og året

StockRate Invest afsluttede andet kvartal med 6,71 pct. i afkast efter alle omkostninger og outperformer verdensmarkedet MSCI World, som  afsluttede på 6,64 pct. før alle omkostninger.

StockRate Invest indhenter noget af det tabte for første kvartal, og for året har StockRate tjent gode penge til sine investorer med et afkast efter alle omkostninger på 13,62 pct.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?