Af StockRates Kapitalforvaltning

De seneste år har har interessen for alternative investeringer været stigende. Men hvad er alternative investeringer? Hvad bidrager de med til din portefølje? Og hvordan investerer du egentlig i alternative investeringer?

Hvad er alternative investeringer?

Betegnelsen ’alternative investeringer’ er typisk en fællesbetegnelse for alle slags investeringer, der falder udenfor de tre traditionelle investeringskategorier: Børsnoterede aktier, – obligationer og kontanter. Det vil sige, at fx infrastruktur og unoterede selskaber (Private Equity) falder under kategorien alternative investeringer.

Forvaltere af alternative investeringer går også aktivt ind i virksomhederne for at få dem til vokse og derefter sælge dem med fortje­neste. Alternative investeringer er derfor generelt relativt komplekse af natur, da det er komplekst at udvælge og deltage aktivt i unoterede selskabers vækst fremfor at købe en aktie.

Alternative investeringer er desuden kendetegnet ved at være af langsigtet karakter og ilikvide sammenlignet med traditionelle børsnoterede investeringer i aktier og obligationer, eftersom investeringerne er unoterede. Det er derfor ikke investeringer, som du kan gå ud og handle, men du skal have adgang til.

Hvad kan alternative investeringer bidrage med i din portefølje?

Der er forskellige grunde til at inddrage alternative investeringer i din portefølje.

  • Diversifikation: Fælles for alternative investeringer er, at deres risiko­profil ofte er forskellig fra traditionelle børsnoterede in­vesteringer, så afkastet har en begrænset sammenhæng hermed. Og netop det er nøglen til en stærk og stabil portefølje; at sprede din risiko ud over forskellige aktiv­klasser, der ikke stiger og falder i takt med hinanden. På den måde bidrager alternative investeringer positivt til det forventede risikojusterede afkast i din portefølje.

  • Afkast: Samtidig ligger der en stor værdiskabelse i at udvikle et mindre privat selskab til et stort privat eller børsnoteret selskab.

  • Aktivt ejerskab: Forvaltere af alternative investeringer har masser af viden, kapital og ressourcer, som de kan bruge til at udvikle private virksomheder og dermed bidrage til yderligere vækst.

Hvordan investerer du i alternative investeringer?

Eftertragtede alternative investeringer er ofte utilgængelige for private – og mindre professionelle inve­storer, da de kræver meget store kapital­indskud, har en længere tidshorisont og handles ikke på børsen. Derfor skal du som privatinvestor ofte have adgang til alternative investeringer gennem en tredje part.

Hos StockRate tilbyder vi dig som kunde helt ubesværet adgang til at placere midler i unoterede eftertragtede investeringer, som normalt er forbeholdt institutionelle investorer. Som investor i StockRates alternative investeringer bliver du en del af et professionelt investorfællesskab, der tager udgangspunkt i StockRates kerneværdier, og hvor du ikke skal forholde dig til finansiering og udvælgelse af investeringerne.

Sådan udvælger vi alternative investeringsfonde

Når vi udvælger alternative investeringsfonde, sikrer vi, at de er i overensstemmelse med vores høje krav til kvalitet. Vi analyserer og vurderer deres track-record, risikoprofil samt erfaringer og kompetencer på området. Vi investerer kun i de fonde, der har en konservativ strategi med fokus på stabil indtjening, høj spredning i deres underliggende investeringer og dermed lavest mulige risiko (vær opmærksom på, at dette ikke er en investering med lav risiko).

  • Høj indtjeningsstyrke

  • Høj spredning

  • Lavest mulige risiko

Hvad bør du overveje i forbindelse med alternative investeringer?

Hos StockRate er hver kunde unik, og vi har derfor ingen kasser, som du skal passe i. Når vi rådgiver dig om dine investeringer, tager vi udelukkende udgangspunkt i dine økonomiske behov og ønsker. Sammen med din personlige rådgiver, udarbejder vi en plan, som danner grundlag for indholdet i din investeringsportefølje. Du vil modtage en personlig formueforvaltning, der er skræddersyet til dine behov og matcher dine individuelle behov.

Når du investerer i alternativer gennem StockRate, overlader du mandatet til os, og vi står for at finde og udvælge de bedste og mest attraktive fonde for derved at opnå et langsigtet risikojusteret afkast. Det kan ofte tage nogle år. Det er derfor vigtigt at gøre sig klart, at du låser dine penge, hvilket adskiller sig fra de børsnoterede markeder, hvor værdipapirer kan handles på daglig basis.

Vi anbefaler ikke, at alternative investeringer vægter for meget af din samlede portefølje grundet risikoprofilen på produktet. Minimumsinvesteringen i alternative investeringer i StockRate er DKK 750.000, men du har mulighed for at investere, så meget du ønsker. Bindingsperioden er 10 år, så vi taler om en meget lang investeringshorisont. Til gengæld forventes det at være en attraktiv investering, hvis du sammenholder afkast og risiko, hvilket er belønningen for at binde dine penge i så lang tid.

Adgang til nogle af verdens bedste alternative investeringsfonde

Hos StockRate investerer vi i nogle af de bedste alternative fonde indenfor deres felt. Vi investerer ikke i enkelte alternative investeringsprojekter, da det at udvælge og styre selskaber indenfor forskellige sektorer kræver en del ressourcer og specialviden. I stedet benytter vi os af en fund-of-funds-strategi. Vi tager vores StockRate-briller på i udvælgelsen af fonde og forvaltere og finder dem, som bedst er i overensstemmelse med vores kerneværdier.

Typer af alternative investeringer

StockRate Alternativer investerer i fonde med følgende temaer:

Private Equity Fonde investerer i private selskaber, der ikke er børsnoterede. Investorerne består typisk af større private investorer og – fonde (pensionskasser og andre institutionelle investorer), der investerer direkte i selskaberne eller opkøber børsnoterede selskaber, og derefter afnoterer dem.

Private Debt fonde investerer i en bred portefølje af lån gennem udvalgte private-debtforvaltere. Det forventes, at disse investeringer leverer højere afkast end for eksempel likvide kreditinvesteringer med tilsvarende risiko.

Multi Asset Fonde investerer i flere aktivklasser i en enkelt portefølje for at reducere investeringsrisikoen og skabe forventelige høje afkast. Typisk investerer en multi asset fond i likvide aktivklasser og alternative investeringer såsom ejendomme, råvarer, infrastrukturprojekter, unoterede selskaber, etc.

Infrastrukturfonde dækker over investeringer i for eksempel en bro, motorvej, havn, gasledning, vindmøllepark og solceller. Infrastrukturprojekter er meget forskellige af natur og deraf også deres risici. På grund af en betydelig beskyttelse mod inflation og deres stabile pengestrømme, er infrastruktur et eftertragtet investeringsaktiv blandt institutionelle investorer.

Typisk omfatter alternative investeringer også inve­steringer i ejendomme. Denne type af investering er udeladt i StockRate Alternativer og kan opnås ved at investere gennem StockRate Ejendomme.

Er du interesseret i alternative investeringer?

Er du interesseret i at høre mere om vores alternative investeringer, så tag endelig kontakt til os. Vi tager gerne et møde, hvor vi fortæller dig nærmere om investeringerne, og du kan også få tilsendt uddybende materiale. Vi hører gerne fra dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?