Af StockRates Kapitalforvaltning

At finde de bedste alternative investeringer er en kompleks proces, som adskiller sig markant fra at vælge traditionelle aktie- og obligationsfonde. For alternative investeringer, såsom private equity, private debt eller infrastruktur, eksisterer der ofte ikke offentligt tilgængelige databaser med afkasthistorik, ligesom der ikke er sammenlignelighed mellem de alternative investeringer. Dette gør det vanskeligt at anvende de samme kvantitative eller kvalitative analyser, som typisk bruges i mere traditionelle investeringsklasser.

StockRates systematiske tilgang

For at navigere i dette komplekse landskab har StockRate udviklet en robust og systematisk tilgang til at identificere attraktive alternative investeringer. Denne proces kræver dybdegående research og en langsigtet strategi for at opbygge et detaljeret kendskab til både markedet og dets aktører. Vores tilgang er tidskrævende og metodisk, hvilket sikrer, at vi opnår en dyb forståelse af de underliggende faktorer og risikoelementer, der driver markedet.

Netværk som en strategisk ressource

En central del af vores strategi hos StockRate er opbygningen af et omfattende netværk. Dette netværk inkluderer branchefolk, andre investorer, porteføljeforvaltere og eksperter inden for forskellige alternative investeringsklasser. Disse relationer er vitale, da de tilbyder adgang til værdifulde og ofte eksklusive informationer, som er essentielle for at træffe velinformerede investeringsbeslutninger i et ellers uigennemsigtigt marked.

Udvælgelses- og investeringsprocessen hos StockRate

I udvælgelses- og investeringsfasen gennemgår alle investeringer følgende proces:

  1. Markedsscreening: Vores investeringskomité gennemgår markedet for at identificere fonde, der ikke kun viser lovende tidligere performance, men også holder potentiale til at opfylde vores forventninger til afkast. Disse fonde skal overholde StockRates investeringsrammer og opretholde den ønskede risikoprofil.
  2. Due Diligence: Efter en indledende screening gennemfører vi en omfattende due diligence proces. Dette involverer en dybdegående vurdering af fondsforvalterne og deres teams, deres investeringsstrategier, og potentielle juridiske samt skattemæssige konsekvenser af investeringerne for at sikre alignment med StockRates strategi.
  3. Investeringsbeslutning: På baggrund af den indsamlede information og due diligence beslutter vores investeringsudvalg, om og i hvilket omfang der skal investeres. Dette inkluderer en detaljeret vurdering af, hvordan investeringen passer ind i vores samlede portefølje og risikostyringsstrategi.
  4. Rapportering: Når en investeringsbeslutning er truffet foretager vi løbende indbetalinger til fondene ved kapitalkald. Derudover modtages der løbende rapporter fra fondene, som indeholder den estimerede værdi. Samtidig rapporteres der også om nye investeringer og initiativer fra de underliggende fonde, der iværksættes for at understøtte en positiv udvikling i investeringscasene.
  5. Løbende afkast og rapportering: Vi overvåger og rapporterer løbende fondenes performance til vores investorer, hvilket inkluderer opdatering af afkastet (NAV) og andre elevante finansielle parametre.

Konklusion

Hos StockRate forstår vi, at nøglen til succesfulde investeringer i alternative investeringer ligger i at identificere attraktive muligheder kombineret med en stringent og velinformeret tilgang til investerings- og risikostyring. Vores dedikation til at udvikle disse processer gør os i stand til effektivt at navigere i komplekse markeder, hvilket maksimerer mulighederne for afkast og minimerer risici for vores investorer.

Er du interesseret i at høre mere om vores alternative investeringer. Så udfyld vores kontaktformular herunder.

Ja tak, jeg ønsker at modtage informationsmateriale fra StockRate vedrørende deres alternative investeringer.

Jeg giver samtykke til, at mine oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med StockRates privatlivspolitik. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved at klikke på linket for afmelding i e-mailen eller ved at kontakte os på tlf. 3833 7575.

Nyheder om alternative investeringer

Værk opmærksom på, at vi ikke anbefaler, at alternative investeringer vægter for meget af din samlede portefølje grundet risikoprofilen på produktet. Minimumsinvesteringen i alternative investeringer i StockRate er DKK 750.000, men du har mulighed for at investere, så meget du ønsker. Bindingsperioden er 10 år, så vi taler om en lang investeringshorisont. Til gengæld forventes det at være en attraktiv investering, hvis du sammenholder afkast og risiko.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?