Risikospredning er en vigtig faktor, når den langsigtede værditilvækst af formuen skal sikres. Som investor kan man nedbringe risikoen på ens aktieinvesteringer, hvis man investerer i virksomheder med høj økonomisk kvalitet, globalt, og på tværs af brancher. Dertil kommer, at der helst skal være et antal aktier i porteføljen, så påvirkningen fra den enkelte aktie ikke er for stor.

Mens de fleste danske investorer har en god risikospredning målt på antal aktier, og til en vis grad brancher, er andelen af danske aktier i porteføljen langt over, hvad den naturlige globale andel tilsiger (ca. 0,7%).

Som dansk investor er det nærliggende at investere i selskaber, som man kender. Man får som regel information fra medier, og de danske medier dækker danske selskaber i langt højere grad end udenlandske. Som hovedregel kan man supplere med regnskaber og hjemmesider ligeledes på dansk.

De danske aktier har de sidste mange år leveret et afkast som er væsentligt bedre end det globale aktieafkast. Meget beroende på den store andel af medicinalvirksomheder og sammenligning kan således ikke umiddelbart retfærdiggøres.

Vi har gennem årene set et betydeligt antal private danske aktieporteføljer – og tendensen er ikke til at tage fejl af. Danske aktier har betydelig overvægt. Gennem en årrække har Novo Nordisk været en genganger i de fleste porteføljer, som gennem tiden har fået større og større vægt.

Overvægten af danske aktier i porteføljen gør den enkelte portefølje mere sårbar set over tid. Prissætningen af danske aktier er i den høje ende (P/E C20 CAP 24,4). Den høje prissætning bl.a. målt på P/E-tallet fortæller os samtidig, at køberne af danske aktier har høje forventninger til fremtidig indtjening. Til sammenligning handler MSCI WORLD ALL COUNTRIES på P/E 20,5.

Vil de danske selskaber kunne leve op til forventningerne?

Når forventningerne er høje, så skal der ikke være meget slinger i valsen, førend markedet straffer ved salg og typisk en faldende kurs til følge. Bedste eksempel er føromtalte Novo Nordisk, som efter regnskab 2015 handlede med en P/E på 29,50 – kursen var da DKK 400. Ultimo 2016 var aktien nede og handle i kurs DKK 220 (P/E 15). I skrivende stund er kursen ca. DKK 290 med en P/E på 19,1.

Skuffelser skal der derfor helst ikke være så mange af, da porteføljens fundament ikke er så stærkt, når man investerer med stor overvægt i danske aktier.

Rebalancering

Som privat investor, bør man som de professionelle investorer, overveje en reblanceringsstrategi, hvor det enkelte selskabs vægtning i porteføljen løbende justeres til normalvægtning. Denne strategi medfører med salg af aktier som fylder for meget, og køb af aktier som fylder for lidt, medfører typisk et bedre afkast på sigt, og en mindre selskabsspecifik risiko.

Spredning

Det kan ikke siges tydeligere end fortællingen om ”Konen med æggene”! Spredning er en grundregel som alle investorer bør respektere, ellers bliver investering ofte spekulation, med deraf følgende store positive og negative oplevelser.

Tænk globalt

Ved at investere globalt kan man derfor fastholde det forventede afkast, og samtidig reducere risikoen,
en stram strategistyret portefølje vil følgelig også give mindre udsving.

Som investor kan man i disse tider nemt investere i globale aktier med god spredning, ved hjælp af den udbredte elektronik på diverse handelssteder. Man skal dog være opmærksom på størrelsen af handelsomkostningerne forbundet med investeringerne, samt på højere depotomkostninger.

Har man ikke tid til, eller ønsker man ikke selv, at finde de udenlandske aktier, kan man investere globalt gennem danske investeringsforeninger. Der findes en del danske investeringsforeninger, der investerer bredt, på tværs af regioner og brancher.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?