StockRate Invest blandt de bedste i Forbrugerrådet TÆNK

Den 10. juni 2020

Forbrugerrådet TÆNK Penge udkom i denne uge (d. 08.06.20) med en test af investeringsforeninger, der investerer i globale aktier. Investeringsforeningen StockRate Invest ligger nummer 8 ud af 57 testede foreninger. Herunder ligger StockRate Invest nummer 3 af de aktivt forvaltede og nummer 1 som den bedste bank- og pensionsuafhængige investeringsforening.

Placeringen er et resultat af StockRates mangeårige arbejde med at skabe attraktive afkast gennem en unik investeringsmodel samtidig med at tilbyde konkurrencedygtige – og lave omkostninger. StockRate blev således grundlagt med en vision om at sætte baren højt og definere ’best practice’ i investeringsbranchen.

Forbrugerrådet TÆNKs analyse rater investeringsforeningerne på baggrund af afkast, risiko, omkostninger og bæredygtighed. Analysen ser på de seneste fem år med en slutdato d. 29.02.2020. Hovedfokus er at identificere attraktive langsigtede investeringer indenfor globale aktier. Forbrugerrådet TÆNKs analyse viser, at StockRate Invest er blandt de bedste investeringsforeninger, der år efter år leverer attraktive og stabile langsigtede afkast

Link til testen hos Forbrugerrådet TÆNK – bemærk at listen kun er tilgængelig, hvis magasinet købes.

Unik investeringsfilosofi

Hos StockRate har vi i mere end 12 år arbejdet konsekvent med at rate globale virksomheder. Vi lader os ikke påvirke af kortsigtede markedsmæssige udsving men har fokus på at skabe et stabilt langsigtet afkast og dermed minimere risikoen. Blandt flere end 65.000 børsnoterede selskaber i mere end 150 lande udvælger vi, via en unik investeringsfilosofi, de økonomisk stærkeste. Vi investerer således kun i kvalitetsaktier, der har en:

  • Høj indtjeningsstyrke: virksomheden skal kunne blive ved med tjene penge.
  • Høj stabilitet: virksomheden skal kunne gøre det gennem en årrække.
  • Høj finansiel styrke: virksomheden skal være dygtig til at sætte penge til side i gode tider.

Vores grundige vurderinger af virksomhederne sker på baggrund af historiske regnskabsoplysninger op til 25 år tilbage. De historiske oplysninger fortæller om virksomhedens hidtidige udvikling, som er det grundlæggende fundament for, hvorvidt de er i stand til at tjene penge i fremtiden.

StockRate Invest: Afkast i top under coronakrisen

Afkastet for verdensindekset MSCI World er d. 09.06.20 på -3,22 % for året (i danske kroner). Til sammenligning er Investeringsforeningen Stockrate Invest i plus på 0,7 %. Det er en solid outperformance i et rystet marked, hvor investorerne i StockRate Invest får 3,91 % mere end det globale marked.

Siden investeringsforeningens opstart i 2010 har investoren fået et samlet afkast på 170,76 %. Det svarer til et årligt gennemsnitligt afkast på 10,09 %. Afkastet er opgjort efter alle omkostninger.

Mangler du det fulde

overblik over din økonomi?

Silvia-Sølvsteen-kapitalforvalter_StockRate_Personlig-formueforvalter_kontaktinfo

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:
2023-04-18T11:42:19+02:00