Der er mange omkostninger på investeringer. En forskel på 0,5 % kan betyde, at du mister et femcifret beløb på dit afkast. Læs hvordan du minimerer dine omkostninger, og hvordan StockRate kan hjælpe dig.

Investeringer i værdipapirer er altid forbundet med omkostninger – uanset hvilken forvalter du vælger.

For mere end 2 år siden blev et nyt EU-direktiv vedtaget med det formål at skabe større gennemsigtighed om investeringsomkostninger og beskytte bankkunderne bedre.

Nu er reglerne implementeret, og bankerne skal efterleve disse.

Mange investorer har ikke været klar over deres investeringsomkostninger, eller har ikke kunnet gennemskue, hvad de betaler for de enkelte ydelser.

Omkostningerne kommer i forskellig udklædning såsom kurtage, opbevaringsgebyr, valutaskæring, plejegebyr til banken, omkostninger i investeringsforeningerne og selv passive fonde (ETF´ere) har deres omkostninger. Der er flere omkostninger end de fleste er klar over, og det kræver en del, hvis du vil kende dem alle.

Æder dine investeringsomkostninger dit afkast?

I 2019 har StockRate fået mange henvendelser fra investorer, som har været chokramte over, hvor meget de reelt betaler i banken for at investere.

Typisk er det Private Banking kunder som ofte har et samlet omkostningsniveau på op til 2,5 % p.a. Det betyder, at investeringsomkostningerne æder dit afkast. Investeringen skal derfor levere et pænt afkast over gennemsnittet for markedet (benchmark) for at kunne retfærdiggøre omkostningen.

Set over en 7-årig periode vil man på en portefølje på 5 mio. kr. kunne spare op til en 0,5 mio. kr. i omkostninger, hvis de blev reduceret med 1,5 % p.a.

Der er mange Private Banking kunder som troede, at de pga. deres forretningsomfang fik en ypperlig betjening og omkostningsbase, men modsat er det rent faktisk. Det er netop Private Banking kunderne, som bankerne tjener flest penge på.

Bankerne har været udfordret på deres indtjening siden finanskrisen, idet deres kerneforretning – at udlåne penge baseret på kundernes indlån – har været presset. Spændet mellem indlånsrenten og udlånsrenten er blevet væsentligt reduceret, og hertil kommer at danskerne siden finanskrisen i ’08 er blevet gode til at spare op i banken. Vi nærmer os et historisk stort indlån på ikke mindre end 1000 mia. kr. Når bankerne ikke kan låne disse penge ud, så bliver de nødt til at deponere en hel del af dem i nationalbanken til en negativ rente.

Hvorfor al denne snak om bankernes indtjeningsgrundlag?

Når bankerne ikke kan tjene penge på indlån/udlån, så rettes fokus naturligvis på andre indtjeningsmuligheder, herunder investering.

Forbrugerrådet TÆNK har også set på de nye regler og har i starten af dette år skrevet en hel del om investeringsomkostninger. Du kan finde artiklerne her

I StockRate Asset Management er vi uafhængige og rådgiver alene ud fra vores kunders interesser. Vi modtager ikke nogen form for betaling fra bankerne eller andre samarbejdspartnere.

Vi modtager rådgivningshonorar fra foreningerne StockRate Invest Globale Aktier, SDG Invest og StockRate Obligationer. Herudover modtager vi honorar fra kunder med individuelle rådgivningsaftaler.

StockRates omkostningsstruktur er 100 % gennemsigtig, så alle kunder ved præcist, hvad de betaler i omkostninger, og hvad der betales for.

Vi ser ofte, at vores omkostninger for forvaltning er ca. 1/3 del af de samlede omkostninger i bankerne. En Private Banking portefølje der investerer 50 % i aktier og 50 % i obligationer, vil have en samlet omkostningsprocent på 0,75 % hos StockRate. Alt inklusivt.

Hertil kommer at vi har leveret et afkast over de sidste 12 år, som slår benchmark med ca. 3 % p.a.

Hvad kan du gøre?

Hvis du har fået et brev fra din bank om investeringsomkostninger, så gennemgå det nøje og forhold dig til, om dit opnåede afkast vs. omkostninger er fornuftige.

Hvis du mener, at der er et misforhold, bør du drøfte det med din bankrådgiver og se, om der findes en mere optimal løsning.

I StockRate har vi mange års erfaring med at planlægge den optimale investering for vores kunder. Vi opfordrer også til at følge rådet fra Forbrugerrådet TÆNK og kontakte en uafhængig rådgiver.

Vi tager meget gerne en uforpligtende dialog omkring dine investeringer. Hvis vi indgår en aftale om investeringsrådgivning vil du opleve, at omkostningerne er 100 % gennemsigtige. Du vil også få en rådgiver, som er på din side og sandsynligvis en god besparelse!

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?