Den korte beskrivelse af udviklingen på aktiemarkederne under coronakrisen er, at usikkerheden og konsekvenserne af nedlukninger af samfund har medført en dyb nedtur, der siden d. 23. marts er efterfulgt af større kursstigninger. Udviklingen på aktiemarkederne vil dog på kort sigt være præget af usikkerhed og volatilitet.  

I de seneste uger har regeringer og centralbanker fra hele verden iværksat omfattende tiltag for at understøtte økonomien og de trængte virksomheder. Samtidig peger smitteudviklingen i de vestlige økonomier mod, at toppen af smittekurven kan være nået. 

Begge forhold smitter af på investorernes risikoparathed på de finansielle markeder. Pejlemærkerne har nemlig været myndighedernes tiltag og COVID-19s smittespredning og udvikling i tal. Med præmissen om, at nedlukningerne vil strække sig over et begrænset tidsrum efterfulgt af muligheden for gradvise og forsigtige genåbninger af samfund, har aktiemarkederne taget en positiv drejning med stigninger. Efter at være faldet med 32 % siden toppen d. 21.02.20, er verdensindekset MSCI World siden bunden d. 23.03.20 steget med 22 %.

Den seneste tids udvikling åbner dog op for flere spørgsmål end svar. Har vi nu set bunden på markedet? Kommer der en anden bølge i corona-smitten? Er regeringernes og centralbankernes hjælpepakker tilstrækkelige? På den ene side vil negative nyheder trække markederne ned, mens centralbanker og regeringers udmeldinger om, at de ikke vil holde tilbage kan påvirke positivt. Vores forventning er, at markederne med tiden vil stabilisere sig, men på den korte bane, vil der fortsat være usikkerhed og volatilitet.

StockRate Invest outperformer markedet

Verdensindekset MSCI World er i skrivende stund på -14,17 % for året (i danske kroner). Til sammenligning har Investeringsforeningen Stockrate Invest mistet -10,59 %. Det er en solid outperformance i et rystet marked, hvor tabet hos investorerne i StockRate Invest er 3,58 % mindre end det globale marked.

Det er interessant at se kursfaldet på 10,59 % for StockRate Invest i et historisk perspektiv. Afkastet for 2019 var på mere end 30 %. Med så stor en stigning i 2019 efterlader kursfaldet på 10,58 % os på samme niveau fra 1. kvartal 2019.

Det er selvfølgelig aldrig positivt at tabe penge, men set i forhold til aktiemarkedets udvikling under coronakrisen viser StockRates investeringsstrategi for aktier at være solid. De virksomheder, StockRate investerer i, kommer alle fra rekordregnskaber de seneste kvartaler og har en høj soliditet. Dvs. at de har lagt penge til side til dårlige tider. Vi har altid fastholdt i vores investeringsstrategi, at virksomhederne skal have en høj finansiel styrke til at modstå tider, som den vi er midt i. De stærkeste virksomheder overlever og kommer forhåbentlig styrket ud på den anden side. 

StockRates investering i økonomisk stærke selskaber har bevist sit værd både i opadgående marked og nu også i nedadgående.

StockRates investeringskoncept tager højde for økonomiske kriser

Hos StockRate vælger vi vores aktier og obligationer ud fra tre parametre, der definerer et kvalitetsselskab:

  • Høj indtjeningsstyrke – virksomheden skal kunne blive ved med tjene penge. 
  • Høj stabilitet – virksomheden skal kunne gøre det gennem en årrække. 
  • Høj finansiel styrke – virksomheden skal være dygtig til at sætte penge til side i gode tider. 

Dette sammenholdt med en langsigtet investeringsstrategi bringer dig som investor godt igennem en krise som denne. Selv i denne specielle tid har det vist sig, at netop vores kvalitetsaktier gør det bedre end det generelle aktiemarked. 

Dette er positivt (selv om afkastene er negative, og vi helst var foruden) og bekræfter os i, at vores strategi er den rigtige for vores kunder.

Vi sidder som altid klar til at drøfte ovenstående så tag endelig kontakt til os. 

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?