Vi bruger betydelig tid, energi og kræfter på at skaffe midlerne til det daglige udkomme til familiers opretholdelse, bolig, bil, ferier osv. Og restbeløbet – stort eller småt – gemmes som opsparing til senere forbrug.

Det er til eftertænksomhed, at penge/opsparing for mange mennesker er en uinteressant beskæftigelse, der ikke ofres mange tanker og kræfter på. Det overlades ofte ukritisk til andre eller man lader det stå til – det går jo nok.

En af de centrale elementer man typisk glemmer i den sammenhæng er, at opsparingen sker som restbeløb af en mindre størrelse. Så der skal mange år til for at samle sig en formue.

Til gengæld går det stærkt når forbruget af pengene starter. For så er det typisk store beløb, der trækkes ud i løbet af kort tid. Til rejsen som vi altid har drømt om eller til den røde ”Porsche”, som altid lokker.

Tænk nu efter! Hvor mange overvejelser og undersøgelser indgår forinden beslutninger træffes?

Internettet gennemtrawles, aviser og annoncer kommer til gennemsyn, et antal besøg hos forhandler, som gladelig forsyner en med en prøvetur i en ny bil, og en stak brochurer osv. Det er nu et stort og tidkrævende projekt. Forresten foretrækkes nu en ny bil i en anden farve så naboen kan se at man har skiftet.

Hertil kommer arbejdet med at eje bilen. Vask, polering, støvsugning. Eftersyn hos forhandleren (bilen fortæller jo automatisk, at nu er det tid). Fik du for resten en kvittering, da du afleverede bilen?

Tænk hvis alle forbereder sig lige så grundigt på at få passet sine penge! Man kunne nu godt ønske sig, at der bruges lige så mange kræfter, som når overvejelserne om udskiftning af bilen begynder.

I denne artikel vil jeg begrænse omfanget til at fremhæve nogle af de erfaringsmæssigt vigtigste områder, som man bør tage fat på:

 • For at sikre sig den bedste pasning af pengene er den vigtigste beslutning, at få fastlagt en investeringshorisont. Hvornår skal pengene være til disposition? Kortsigtet eller langsigtet? Det afgør i høj grad hvorledes en portefølje bør sammensættes.
 • Hvordan har din psyke det? Er du en spiller og kan tåle spændingen og det usikre? Eller ønsker du en høj grad af sikkerhed i investeringerne?
 • Vil du passe pengene selv eller betale andre for at gøre det løbende arbejde? Det kræver betydelig interesse, viden, tid og computeregenskaber samt kendskab til sprog, at være på egen boldgade. Det kan bestemt anbefales, at man får styr på:
  • Markedspladsens regler
  • Værdipapirernes handelsplads
  • Prisfastsættelse
  • Adgang til informationer om værdipapiret
  • Omsættelighed
  • Omkostninger til kurtage, depotafgift m.v.
  • Hvordan kan man sikre sig den konstante løbende opfølgning
  • Investere i enkeltpapirer eller via f.eks. en investeringsforening
  • Hvordan samles de enkelte værdipapirer til en samlet portefølje

Det vil kræve en hel bog at uddybe hvert enkelt punkt udførligt.

Til trods for at internettet opfattes som gaven til alle investorerne, skal man kalkulere med et betydeligt vedligeholdelsesarbejde.

Vælger man at overlade arbejdet til andre, vil det være en rigtig gode ide, at undersøge hvem disse andre er. Om de har de nødvendige kompetencer.

At være rådgiver kan, med hensyn til arbejdet, sammenlignes med at gå til lægen. Der startes med undersøgelser, som skal lede frem til den lægefaglige vurdering og behandlingsplan.

Hos lægen accepterer vi, at vedkommende har en grundlæggende uddannelse for at udføre dette arbejde.

Det er grundlæggende de samme problemstillinger vi står i som rådgivere. Gennem undersøgelser og samtaler skal vi nå frem til en konklusion, som passer den enkelte persons forudsætninger bedst muligt.

Den enkelte investors behov, ønsker, tidshorisont og risikovillighed skal danne rammen om en skræddersyet investeringsrådgivning.

I sammenligningen kan jeg bl.a. anbefale, at der tages stilling til, om rådgiverne har den tilstrækkelig finansfaglige uddannelse, om selskabet har den fornødne viden og indsigt som baggrund for at gennemføre arbejdet.

Vi er altid til disposition for uddybning og rådgivning om værdipapirer.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?