Udviklingen på markederne forløb stille og behersket i sommermånederne juni og juli, indtil Donald Trump og Kim Jung-un skærpede retorikken og udsendte gensidige trusler i starten af august. Til at starte med var aktiemarkederne passive iagttagere af udviklingen, men de seneste dages eskalering af de gensidige trusler havde en afsmittende effekt på aktiemarkederne. Dog blev man efterhånden immun for retorikken og aktieudviklingen returnerede til den basale vurdering, at det er de mange flotte regnskaber, som bærer stigningen i aktiekurserne.

Det er efterhånden blevet en tradition, at der kommer et kor af analytikere og økonomer, som tilsyneladende ser sin udfordring i at skabe risikoscenarier byggende på personlige forventninger – eller håb, måske således at profetien kommer til at stemme overens med den aktuelle porteføljestrategi. Så sent som den 28. juni blev det lanceret, at alarmklokkerne ringede kraftigt for en korrektion på aktiemarkedet og der kan forventes kursfald i størrelsesordenen 10%. Forudsigelserne manglede dog en vigtig faktor – tidspunktet for den forventede korrektion.

Disse prognoser er ikke enestående, og har været fremme med jævne mellemrum gennem de sidste år. Hvis man bliver ved med at forudse, er der en vis naturlov for, at man på et tidspunkt får ret!

En umulig opgave

Adskillige fremtrædende økonomer har mange gange konstateret, at det er nogenlunde umuligt at forudsige udviklingen på aktie- og obligationsmarkederne på kort sigt. Derfor forbavses man også igen og igen, når man oplever prognoseeksperterne med fast røst redegøre for, hvorledes udviklingen vil forløbe i den kommende tid.

Spændende er det også at læse eksperternes fortolkning af regnskaber, og dertil forventning til aktiekursændring. I starten af ugen offentliggjorde Pandora regnskabet for 2. kvartal. En halv time før markederne åbnede var eksperterne lidt uenige om aktien skulle stige lidt, eller falde med et par procenter. Der blev også forudsagt store udsving, men en forventning om at den vil ende i plus. Med næsten alle scenarier forudsagt på baggrund af faktuelle oplysninger fra kvartalsregnskabet, lykkedes det ikke at forudse kursændringen, som var på -13,7% i et ellers fladt marked.

Jo kortere investeringshorisont man arbejder med, jo større risiko tillægger man sig i porteføljen. Når køb/salg af værdipapirerne skal besluttes, hvem er det så man stoler mest på? Er det de kortsigtede vurderinger og prognoser fra analytikere, dagspressen osv. eller er det ledelserne i virksomhederne, som præsterer resultaterne?

StockRates porteføljestrategi er tilrettelagt med en langsigtet investeringshorisont, hvor værdiudviklingen i betydelig grad er bestemmende for værdiudviklingen af porteføljen. Ved at fravælge de kortsigtede strategier har vi samtidig fravalgt afhængigheden af de utroligt mange synspunkter, som præsenteres som breaking news på de utallige nyhedsmedier, der alle råber stadig højere for at blive hørt i flokken.

Udviklingen år-til-dato

De første måneder af 2017 har budt på solide kursstigninger, men kurserne har været faldende i andet kvartal, og især i starten af august. Det er især udmeldingerne fra Donald Trump og Kim Jung-un, der har været medvirkende til de globale kursfald i uge 32. Ser man bort fra den Nordkoreanske trussel, er der ikke noget, som fundamentalt underbygger denne udvikling.

På rentemarkederne har vi set en renteforhøjelse i USA på 0,25% og en samtidig udmelding om, at man nok må indstille sig på yderligere forhøjelser i løbet af efteråret. Reaktionen på markedet har været lidt som en protest (og at nogle forventede yderligere stramninger af pengepolitikken), idet de amerikanske renter trodsede renteforhøjelsen og renterne i markedet er faldet, dog af beskedent omfang.

Til gengæld har vi set et betydeligt udsving i kursen på USD i forhold til DKK. Ved begyndelsen af 2. kvartal var kursen ca. 7,00 kr. og i dag er den 6,33 kr. Et samlet kursfald på knap 10%. En ellers stigende rente i USA ville under normale forudsætninger tale for det modsatte. I årets 1. kvartal var det valutakursudviklingen, der bar de amerikanske aktier igennem med flotte stigninger omregnet til DKK. I 2. kvartal har vi den modsatte effekt.

Sikring mod kortsigtede bevægelser

Tiden er en nøglefaktor for aktieinvestorer. Uanset hvilke selskaber man investerer i, kan man på den korte sigt blive udsat for kursfald, der er markedsbetinget. Kursfaldet er dermed drevet af udefrakommende faktorer og ikke selskabsspecifikke faktorer.

Når disse større kursfald kommer, hvilket de altid har gjort, så er det vigtigt at man som investor har tid og råd til at fastholde investeringsstrategien. Fordi, på lidt længere sigt er det hovedsageligt det enkelte selskabs evne til at drive forretning, der kommer til at påvirke aktiekursen.

Med en aktieportefølje, bestående af kvalitetsselskaber, på tværs af brancher og lande, har man langsigtet forsikring mod kortsigtede kursfald. Det skal naturligvis suppleres med tilstrækkelig adgang til kontanter, så man ikke kommer i en økonomisk klemme, der kan resultere i at man tvangssælger aktier på et dårligt tidspunkt.

StockRate Asset Management

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?