Adskillige år med faldende renter har fremhævet obligationernes porteføljeformål – at beskytte. Danskere med en balanceret risiko i sin portefølje er blevet vant til meget pæne afkast som følge af gevinster på både obligationer og aktier. Men renterne bliver ikke ved med at falde og med en forventet global økonomisk fremgang i sigte, vil de også begynde at stige igen. Og hvad gør man så for at beskytte sin formue?

Det er det store spørgsmål, som mange banker og rådgivere i de seneste år har forsøgt at give deres kunder et klogt svar på. For det er uomtvisteligt, at renterne stiger på et tidspunkt, og det tidspunkt er måske ikke så langt ude i fremtiden. De seneste målinger samt de ledende indikatorer for fremtiden peger fortsat på, at verdensøkonomier generelt bevæger sig mod mere vækst og stigende inflation. Når den udvikling er stabil nok, vil renterne også begynde at bevæge sig længere op. Et – indtil videre – EU-venligt udfald af det franske valg, og forhåbentlig tilsvarende udfald af valgene i Italien og Tyskland senere på året, kan ydermere give grobund for højere renter.

Samtidig med de faldende renter har vi de seneste 8 år undgået de helt store katastrofer på aktiemarkedet. Vi har fået masser af udsving indenfor de enkelte år, men har fået positive afkast på vores aktieinvesteringer, når årsskiftet meldte sig. Nu er det jo ikke en regel i sig selv, at vi skal have faldende aktiemarkeder, bare fordi de er steget i 8 år, men det er en god lejlighed til at kigge sin formue efter i sømmene og sikre at porteføljen ligger rigtigt.

Hvad skal man så kigge efter i sin portefølje?

Mange danskere har deres penge forvaltet gennem investeringsforeninger og plejeaftaler, hvor de løbende investeringsbeslutninger via en fuldmagt er lagt i hænderne på bankerne. Senest har både Alm. Brand Bank og Danske Bank introduceret investeringsløsninger, hvor man let og ved hjælp af sin mobiltelefon kan få sine penge investeret og overlade plejen til banken. Det er alt sammen godt, og det er uomtvisteligt den vej udviklingen går.

Men pas på det ikke bliver alt for nemt

Gennemskueligheden er lav, og man skal sikre sig, at man rent faktisk er beskyttet på den måde man ønsker, når man vælger sin risikoprofil.

Har man en portefølje med obligationer, er man nødt til at forholde sig til, om det er de rigtige obligationer, man har. Det er især de lange obligationer, som er følsomme overfor stigninger i renten og kan give tab, når renten begynder at stige. Dermed tager man en stor kursrisiko for forholdsvis lavt forventet afkast efter omkostninger i obligationsinvesteringerne.

Derfor bør du være opmærksom på ikke at have nogen stor andel – hvis nogen overhovedet – af denne type.

Hvordan får man så noget forsikring ned i sine investeringer?

Mange bankers bud er at inddrage ejendomsinvestering, vindmølleprojekter, hedgefonde og andre alternative investeringsformer i porteføljen. Fælles for disse investeringsformer er, at deres afkast genereres på en utraditionel måde og derfor skulle rykke forholdet mellem afkast og risiko i en hensigtsmæssig retning. Men når afkast genereres utraditionelt, så følger der som regel også mere risiko med. Det betyder, at mange danskere potentielt har mere risiko i deres investeringer end de ved, da det er pakket ind i fuldmagtsløsninger. Derudover er kompleksiteten som regel høj, ligesom det på grund af omkostningerne ofte ikke rigtigt vil kunne svare sig at have en meget kompleks forsikring i sin portefølje.

Den mest reelle og solide opbygning af en investeringsportefølje er, at forholde sig til hvor stor en andel man ønsker sikret. Den andel placeres i kontanter eller obligationer med kort løbetid. Resten placeres i en solid langsigtet aktieportefølje. På den måde får man en mere gennemsigtig og solid investeringsportefølje – uden at gå på kompromis med afkastpotentialet.

I overvejelserne omkring porteføljesammensætningen bør man lade risikoen i obligationsinvesteringerne indgå. På helt korte og rimeligt sikre obligationer er det i dag muligt, at opnå en effektiv rente i niveauet 1% før fradrag for handels-, depot og øvrige plejeomkostninger. Der er derfor ikke meget nettoafkast til at dække kursrisikoen ved rentestigninger eller i tilfælde af at man har valgt obligationer, hvor udsteder ikke kan opfylde sin betalingsforpligtelse.

I dag anbefaler vi, at neutralisere risikoen på obligationer og have flere kvalitetsaktier i porteføljen.

Din samlede portefølje fortjener et gennemsyn hos din professionelle investeringsrådgiver.

Kapitalforvalter

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?