Betaler du for meget for din investeringsrådgivning?

Den 1. april 2017

Hos StockRate ser vi kunder, som betaler et honorar for en porteføljeaftale, hvor det meste eller hele investeringen sker i bankens egne foreninger, og at nogle af disse foreninger igen investerer i bankens foreninger. Der betales altså honorar/provision 3 gange af de samme penge! Er der tale om bankrådgivning eller kunderådgivning?

Siden 2004 har ”MiFID” været nævnt utallige gange overfor de danske investorer, og er blevet brugt mere eller mindre hensigtsmæssigt af de forskellige finansielle aktører. MiFID er en EU vedtaget lov omkring finansiel virksomhed med fokus på investorbeskyttelse og gennemsigtighed. I 2011 kom skærpelsen MiFID II, hvor det blandt andet blev besluttet, at beskyttelsen af den enkelte investor skærpes ved, at oplysningspligten ved investeringsrådgivning blev udvidet. Bankerne skal nu oplyse om alle omkostninger forbundet med investering, specielt investering gennem investeringsforeninger skal gøres gennemskuelige. I 2014/2015 startede arbejdet med en yderligere skærpelse af reglerne, som skal efterfølges i EU fra 1/1-2018, men i Danmark træder en del af ændringerne i kraft allerede fra 1/7-2017.

Væsentlige ændringer i MiFID II:

  • Alle typer omkostninger skal vises i procent og i faktiske kroner både før investeringen og løbende efter investeringen
  • Bankerne skal bevise, at de er berettiget til at modtage provision fra investeringsforeningerne gennem ”kvalitetsforbedrende service”
  • Provision fra investeringsforeninger, under en Porteføljeplejeaftale med kunden, bliver forbudt

Hvad betyder det for investeringskunden?

Det bør blive billigere for den enkelte kunde at få forvaltet sine investeringer efter den 1/7-2017, da bankerne ikke kan modtage ”dobbeltprovision” ved plejeaftaler.

Man kunne fristes til at tro, at bankerne gerne ville beholde den høje indtægt, der skabes ved, at ca. 830.000 danskere sparer op gennem investeringsforeninger med en samlet formue på svimlende kr. 1.974 mia. Det anslås, at bankerne i 2016 modtog ca. kr. 2,5 mia. i provision fra investeringsforeningerne under Portefølje-plejeaftaler, og at ca. 44% af danskerne investerer gennem netop disse.

Hvorfor er StockRate Asset Management anderledes?

I StockRate Asset Management er vi rådgiver for Investeringsforeningen StockRate Invest og får i den anledning et honorar for sammensætning og pleje af porteføljen. For mange af vores kunder er investeringsforeningen det rigtige valg for blandt andet at opnå tilstrækkelig spredning på Globale Aktier. StockRate Asset Management modtager hverken tegningsprovision eller formidlingshonorar fra Investeringsforeningen StockRate Invest, idet vi netop ikke ønsker at have økonomisk incitament i vores rådgivning og anbefalinger.

Hvis vi bruger StockRate Invest som en del af kundens investeringsallokering, under en porteføljeaftale, så betales der ikke honorar af denne.

Vores rådgivning indeholder altid en omkostningsanalyse af kundens nuværende investeringer, og vores gennemskuelige honorar er i ganske mange tilfælde lavere end de tidligere betalte totale investeringsomkostninger. Herudover giver en grundig gennemgang af den totale økonomi og formue i mange tilfælde yderligere mulighed for forbedring. StockRate er fuldstændigt uafhængige og uvildige i rådgivningen, og modtager absolut ingen henvisningsprovisioner eller andet fra vores samarbejdspartnere.

Har du en Porteføljeaftale, så bør du være opmærksom

Det kunne jo tænkes, at din bank vil foreslå dig en rådgivningsaftale i stedet for en plejeaftale, idet de således stadig kan modtage provision for de underliggende investeringsforeninger. Måske er det allerede nu på tide at få gennemgået dine investeringer og omkostninger.

Du er altid velkommen til at aftale et gratis afklaringsmøde med os i StockRate – så vil vi faktuelt og nøgternt oplyse dig om omkostningerne ved dine investeringer – og naturligvis komme med alternativer.

Først når vi kender dit økonomiske univers, ønsker og planer, kan vi i fællesskab fastlægge den optimale investering.

Hvis vi ikke finder grundlag for et videre samarbejde – så skilles vores veje – forhåbentligt med at du har haft en oplevelse af en professionel gennemgang af din økonomi og muligheder, og måske endda et godt råd eller to med på vejen.

Det kunne vise sig at blive et ganske rentabelt møde for dig.

Mangler du det fulde

overblik over din økonomi?

Silvia-Sølvsteen-kapitalforvalter_StockRate_Personlig-formueforvalter_kontaktinfo

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:
2023-04-18T11:48:53+02:00