Aktiemarkederne fortsatte de positive takter hen over tredje kvartal 2020, om end i et lidt lavere tempo og med mere stabilitet end de historiske stigninger i andet kvartal.

Det globale aktiemarked er steget med 3,68 % i kvartalet. StockRate’s kvalitetsaktier, målt ved Investeringsforeningen StockRate Invest, har gjort det bedre og givet en stigning på 4,97 %. Vores kvalitetsstrategi har endnu en gang outperformet det globale aktiemarked.

3. kvartal 2020 MSCI World 3,68 % før alle omk.
3. kvartal 2020 StockRate Kvalitetsaktier 4,97 % efter alle omk.

Den positive udvikling i tredje kvartal har været understøttet af flere faktorer. En ny strategi fra regeringer ift. et stigende corona-smittetryk, fortsatte hjælpepakker, økonomiernes tegn på genopretning og positive virksomhedsregnskaber. I slutningen af tredje kvartal har et stigende smittetryk og amerikansk politik dog gjort, at aktiemarkederne har haft en periode med svingende aktiekurser.

Smittetrykket varierer, og aktiemarkederne reagerer. Kvartalet begyndte med et stabilt lavt smittetryk, men med lempelserne af corona-restriktioner hen over sommeren er det steget. De nye smitteudbrud håndteres dog med et stort fokus på restriktioner fremfor omfattende nedlukninger, som vi så det i foråret. Det er mindre hårdt for virksomhederne og økonomien, hvilket har en positiv effekt på aktiemarkederne. Investorerne er ved at vænne sig til, at vi skal leve med corona-pandemien, indtil en vaccine er udviklet. Positivt er det, at der foretages mange vaccine- og behandlingsforsøg rundt om i verden, som der ventes på med spænding.

Hjælpepakker og corona-tiltag holder fortsat hånden under samfundet. På dette stadie, hvor økonomien stadig er i chok efter massive nedlukninger og smittetrykket stiger, er det fortsat altafgørende for den gradvise normalisering, at regeringer og centralbanker holder hånden under virksomhederne og forbrugerne med hjælpepakker (rentenedsættelser, likviditets- og lånefaciliteter). Retorikken fra centralbankerne er også meget årvågen og indikerer, at de vil gøre, hvad der skal til for at holde hånden under økonomierne.

Nøgletal i bedring. Hen over sommeren har aktiemarkederne nydt godt af en spirende optimisme, da økonomierne er i gang med en solid genopretning efter den store corona-nedlukning. Nøgletal for det amerikanske og europæiske arbejdsmarked og detailsalg har nemlig vist klare forbedringer ift. andet kvartal.

Polarisering i aktiemarkedet fortsætter. Den positive udvikling på aktiemarkederne er dog fortsat ujævn og især domineret af en polarisering, som er accelereret kraftigt siden marts. Ændringer i forbrugsmønstre og øget digitalisering har været katalysatorer til denne udvikling siden COVID-19. Især globale tech-selskaber, medicinalbranchen og forbrugs- og fødevarer har styrket deres position gennem 2020. Modsat står luftfart-, energi-, finans- og rejsebranchen, som især er udfordret.

Virksomhederne genoptager fremtidsudmeldinger til markedet. I løbet af tredje kvartal er virksomhederne igen begyndt at rapportere og sætte tal på deres forventninger til fremtidig indtjening. En praksis som har været mere eller mindre annulleret siden samfundsnedlukningerne i marts (for uddybelse se markedskommentar andet kvartal 2020). Selvom der meldes ud med forbehold, har investorerne nu en rettesnor at handle ud fra, hvilket skaber tillid til markedet. Derudover har virksomhedernes regnskaber for andet kvartal medvirket til investorernes stigende optimisme, da de har overrasket til den positive side.

Paradigmeskifte i FED. Et af de mere markante pengepolitiske greb, der er lavet i tredje kvartal, er kommet fra verdens vigtigste centralbank, den amerikanske FED. FED ændrede i september officielt på den måde, de vil føre pengepolitik på i fremtiden. I stedet for at styre renten ud fra et fastsat inflationsmål, har de nu sagt, at inflationsmålet er et gennemsnit over en længere periode. Det er reel en lempelse, fordi FED kan holde renten lav og øvrige stimulanser kørende i længere tid, selvom inflationen skulle komme op. Udsigten til stigende renter er derfor skubbet længere ud i horisonten. Det interessante er nu, hvad den europæiske centralbank ECB har tænkt sig at gøre yderligere, for at få europæisk økonomi i gang.

En svækket dollar påvirker afkastet. Siden den 20. marts er den amerikanske dollar faldet fra 6,97 til 6,35 overfor den danske krone. Det svarer til et fald på ca. 9 %. I juli måned i tredje kvartal fandt den største svækkelse af dollaren sted siden 2010. Over for EUR faldt den med 4,6 %.

Udviklingen i dollarkursen er forbundet med stor bevågenhed, da valutaen bl.a. er den internationale betalingsenhed. Set fra et StockRate perspektiv har dollaren betydning for vores kortsigtede afkast, da mange af virksomhederne i vores porteføljer er amerikanske. Men set i et langsigtet perspektiv får virksomhederne, StockRate investerer i, en konkurrencefordel, hvis dollaren er svækket, da de er globale. Derfor bekymrer udviklingen os ikke.

Baggrunden for den markante svækkelse af dollaren bunder i flere faktorer. Én af faktorerne er bl.a., at der er usikkerhed om den amerikanske økonomiske vækst i relation til fremgang i den øvrige globale økonomi. Dette skal også ses i lyset af en stigende corona-frygt ift. det relativt høje smittetryk og den stigende politiske usikkerhed pga. det amerikanske valg. Derudover er det – paradoksalt nok – den stigende appetit på risiko, der har drevet investorerne væk fra USD og over i mere risikofyldte valutaer.

Det amerikanske valg får større betydning. Det amerikanske valg er rykket i forgrunden og har fået en større plads på dagsorden i tredje kvartal. Det ses bl.a., da aktiemarkederne faldt med 4 % dagen efter den første tv-debat mellem de to præsidenter. Her blev det tydeligt for investorerne, at Trump ikke vil forlade Det Hvide Hus uden kamp, hvilket har været med til at skabe udsving og usikkerhed på aktiemarkederne.

Corona: Den nye normal?

Mens foråret bød på akut krisehåndtering, hvor erhvervslivet sløjfede deres forventninger til regnskabsåret, ser det nu ud til, at samfundet stille og roligt er ved at finde en ny normal med corona-pandemien. Det tyder ikke på, at hele samfund bliver lukket ned igen, men at vi skal leve side om side med corona-pandemien til en vaccine kommer. Politikere og centralbanker holder stadig hånden under økonomien, og virksomhedernes regnskaber og økonomiske data viser, at vi stille og roligt er på vej ud på den anden side i positiv gænge – dog uden at problemerne er væk. Det amerikanske valg er trådt kraftigt i forgrunden og det varierende smittetryk peger på, at udfordringerne ikke er væk, men at fjerde kvartal kan byde på flere begivenheder, der kan skabe fornyet uro og udsving på aktiemarkederne.

Vores forventning er fortsat, at på kort sigt vil usikkerhed og markedsudsving være en del af hverdagen.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?