Vi søger en medarbejder med interesse og erfaring indenfor compliance og risikostyring. Du bliver en del af en dynamisk virksomhed, hvor udvikling og vækst er en del af hverdagen, og vejen fra beslutning til handling er kort.

Med reference til den ansvarlige for compliance og risikostyring, vil du efter oplæring, og gennemgang af koncernens selskaber, få ansvarsområder inden for compliance og risikostyring.

Jobbet

Dit ansvarsområde vil bestå af mange forskellige opgaver, herunder:

 • Rådgivning af kolleger med hensyn til overholdelse af reglerne.
 • Kontrollere og vurdere, om metoderne og procedurerne og de foranstaltninger, der træffes for at afhjælpe eventuelle mangler, er effektive.
 • Løbende kontrol med om politikker, forretningsorden, instruks til direktionen og forretningsgange på alle områder er effektive og tidssvarende.
 • Bistå ved implementering af regler og kontakt med Finanstilsynet.
 • Deltage i forberedelse af regulatoriske undersøgelser.
 • Bidrage til udarbejdelse af compliance- og risikoplaner og rapporter.

Om dig

Har du erfaring fra den finansielle sektor, vil det være et stort plus. Vi forventer, at du besidder mange af følgende faglige kvalifikationer:

 • Har interesse i at forholde dig til gældende og ny lovgivning
 • Kan omsætte krav og ønsker til handlinger og planer
 • Formår at formidle kompleks information hurtigt og enkelt såvel skriftligt som mundtligt
 • Du arbejder selvstændigt og leverer med høj kvalitet
 • Er struktureret og ansvarsbevidst
 • Trives i en mindre virksomhed, hvor du i høj grad også skal arbejde praktisk med opgaverne

Stillingen behøver ikke at være på fuldtid, det kan aftales nærmere ud fra erfaring og kvalifikationer.

Om os

StockRate er en uafhængig formueforvalter med stor indsigt i investeringsrådgivning inden for områderne aktier og obligationer.

Vi er eksperter i at sammensætte individuelle porteføljer bestående af globale aktier og obligationer, der på lang sigt giver det bedste afkast. Vores kunder er primært private investorer. Derudover er vi rådgiver for Investeringsforeningen StockRate Invest (ESG-screenet aktier), SDG Invest (bæredygtige aktier) samt Kapitalforeningen StockRate Obligationer. I koncernen indgår også en forvalter af alternative investeringsfonde.

Ansøgning

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Bo Matthiesen eller Mette Scharf på telefon 3833 7575 eller via nedenstående mail. Ansøgning bedes indsendt snarest muligt og inden den 31. marts 2021 vedhæftende relevante dokumenter. Ansøgningen skal sendes til administrationschef Mette Scharf til e-mail ms@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?