Af StockRates Kapitalforvaltning

Vi har i kvartalet solgt den italienske producent af bremsesystemer Brembo og den kinesiske infrastrukturvirksomhed China Everbright. I stedet har vi købt den franske emballagevirksomhed Verallia.

Brembo er et italiensk selskab, som producerer bremsesystemer.

Solgt: Brembo

Brembo er kommet rigtig godt tilbage efter en hård periode under corona-pandemien. Væksttempoet for aktien er dog fortsat aftagende, og der er et stykke vej til de forrentningsniveauer, som vi så selskabet levere før pandemien. Værdiskabelsen fremadrettet er derfor begrænset.

Den flotte aktiekursstigning siden bunden i september 2022 har taget rigeligt højde for de bedre markedsvilkår, og derfor har det været et fornuftigt tidspunkt at skille os af med Brembo.

China Everbright Environments arbejder blandt andet med affaldssortering. 

Solgt: China Everbright Environment

China Everbright Environments forretningsområder dækker over affald-til-energi, affaldssortering, udvikling af bæredygtige energikilder, vandmiljøstyring, etc. China Everbright har ikke performet afkastmæssigt, siden vi tog den ind i porteføljen. Indtjeningen har været faldende siden midt 2021, og selskabet lever ikke længere op til vores kvalitetskriterier, hvorfor vi har valgt at sælge den fra.

Verallia er et fransk selskab, der fremstiller og genbruger glas til drikke- og madvarer.

Købt: Verallia

Verallia er en fransk emballagevirksomhed, der fremstiller og genbruger glas til både mad og drikkevarer. Selskabet er den tredje største emballageproducent af glas i verden og fremstiller bl.a. glas til Nutella. Verallia blev børsnoteret i 2019 og er et frasalg fra den franske virksomhed Compagnie de Saint-Gobain. Verallia opererer primært i Europa, hvor knap 90% af omsætningen kommer fra. Den resterende del af omsætningen stammer fra Latin Amerika.

Ud fra et historisk perspektiv ligger prissætningen på aktien i den lave ende. Samtidig handler den til en billigere prissætning relativt til sammenlignelige selskaber. Verallia har siden børsnoteringen i 2019 været på en vækstrejse, og seneste regnskabstal viste fortsat stærke resultater, der overraskede markedet positivt.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?